Habitatges en construcció (visats d'obra)M RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   930   -403   -30,216,5
Habitatges acabats   300   -111   -27,0-35,6
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   6.905   -159   -2,320,4
Habitatges acabats   3.609   -117   -3,1-11,1
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

Al desembre del 2016, el nombre de visats d'obra ha disminuït un 30,2% interanual a Catalunya. El nombre d'habitatges acabats mostra un decrement del 27% si es compara amb el mateix mes d'un any enrere. A Espanya, baixa el nombre de visats d'obra un 2,3% interanual, i el nombre d'habitatges acabats disminueix un 3,1%. En el conjunt de l'any 2016, el nombre de visats d'obra creix a Catalunya un 16,5% i a Espanya un 20,4%, respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 1 de març del 2017.

Sèries revisades amb data 2 de març del 2017.

Més informació a:

 Habitatges en construcció (visats d'obra). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció T