Habitatges en construcció (visats d'obra)M RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   1.611   645   66,829,7
Habitatges acabats   164   -43   -20,8-39,0
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   7.147   26   0,412,5
Habitatges acabats   3.625   130   3,71,2
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

A l'abril del 2017, el nombre de visats d'obra ha crescut un 66,8% interanual a Catalunya. En sentit contrari, el nombre d'habitatges acabats mostra un decrement del 20,8% si es compara amb el mateix mes d'un any enrere. A Espanya, el nombre de visats d'obra augmenta un 0,4% interanual, i el nombre d'habitatges acabats puja un 3,7%. En termes acumulats, el nombre de visats d'obra creix a Catalunya un 29,7% i a Espanya un 12,5% respecte als quatre primers mesos de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 3 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Habitatges en construcció (visats d'obra). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: