Habitatges en construcció (visats d'obra)M RSS 

Catalunya. Octubre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   1.528   396   35,021,4
Habitatges acabats   97   -428   -81,5-37,2
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Octubre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   7.729   1.752   29,322,7
Habitatges acabats   3.510   -64   -1,8-12,5
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

A l'octubre del 2016, el nombre de visats d'obra ha augmentat un 35% interanual a Catalunya. El nombre d'habitatges acabats mostra un decrement del 81,5% si es compara amb el mateix mes d'un any enrere. A Espanya, puja el nombre de visats d'obra un 29,3% interanual, mentre que el nombre d'habitatges acabats disminueix un 1,8%. En termes acumulats, el nombre de visats d'obra creix a Catalunya un 21,4% i a Espanya un 22,7% respecte als deu primers mesos de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2016): 29 de desembre del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial en construcció (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció T