Habitatges en construcció (visats d'obra)M RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   1.733   212   13,925,9
Habitatges acabats   1.103   949   616,224,7
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   10.563   769   7,911,4
Habitatges acabats   5.563   2.436   77,915,1
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

Al maig del 2017, el nombre de visats d'obra ha crescut un 13,9% interanual a Catalunya. A Espanya, el nombre de visats d'obra augmenta un 7,9% interanual. En termes acumulats, el nombre de visats d'obra creix a Catalunya un 25,9% i a Espanya un 11,4% respecte als cinc primers mesos de l'any anterior. Pel que fa als habitatges acabats, la variació acumulada creix un 24,7% a Catalunya i un 15,1% a Espanya.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 31 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Habitatges en construcció (visats d'obra). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: