Habitatges en construcció (visats d'obra)M RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   1.535   462   43,128,0
Habitatges acabats   230   -294   -56,1-39,8
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   8.622   658   8,314,5
Habitatges acabats   3.215   -1.100   -25,5-16,8
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

Al febrer del 2017, el nombre de visats d'obra ha crescut un 43,1% interanual a Catalunya. El nombre d'habitatges acabats mostra un decrement del 56,1% si es compara amb el mateix mes d'un any enrere. A Espanya, augmenta el nombre de visats d'obra un 8,3% interanual, i el nombre d'habitatges acabats disminueix un 25,5%.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 28 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Habitatges en construcció (visats d'obra). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: