Habitatges en construcció (visats d'obra)M RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   768   89   13,129,7
Habitatges acabats   466   391   521,3158,5
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   6.173   1.155   23,019,1
Habitatges acabats   2.863   985   52,439,7
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

A l'agost del 2017, el nombre de visats d'obra ha crescut un 13,1% interanual a Catalunya. A Espanya, el nombre de visats d'obra augmenta un 23% interanual. En termes acumulats, el nombre de visats d'obra creix a Catalunya un 29,7% i a Espanya un 19,1% respecte als vuit primers mesos de l'any anterior. Pel que fa als habitatges acabats, la variació acumulada creix un 158,5% a Catalunya i un 39,7% a Espanya.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 31 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Habitatges en construcció (visats d'obra). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: