Habitatges en construcció (visats d'obra)M RSS 

Catalunya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   1.254   283   29,122,1
Habitatges acabats   229   -80   -25,9-36,4
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Habitatges en construcció   8.606   1.514   21,322,7
Habitatges acabats   3.748   -248   -6,2-11,9
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

Al novembre del 2016, el nombre de visats d'obra ha augmentat un 29,1% interanual a Catalunya. El nombre d'habitatges acabats mostra un decrement del 25,9% si es compara amb el mateix mes d'un any enrere. A Espanya, puja el nombre de visats d'obra un 21,3% interanual, mentre que el nombre d'habitatges acabats disminueix un 6,2%. En termes acumulats, el nombre de visats d'obra creix a Catalunya un 22,1% i a Espanya un 22,7% respecte als onze primers mesos de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2016): 1 de febrer del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció T