Licitació oficial d'obres (data de publicació)M RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   94,5   25,8   37,549,1
Edificació   36,3   18,7   106,062,5
Obra civil   58,2   7,1   13,941,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   586,5   -442,6   -43,0-6,4
Edificació   258,0   48,3   23,040,7
Obra civil   328,5   -490,9   -59,9-23,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un increment interanual del 37,5% al març del 2017. Augmenta tant l'edificació (106%), com l'obra civil (13,9%). A Espanya, la licitació oficial en construcció ha registrat un decrement del 43% respecte al mateix mes de l'any anterior. En termes acumulats, a Catalunya l'edificació ha crescut un 62,5% i l'obra civil un 41% respecte al primer trimestre del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 25 de maig del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data de publicació). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: