Licitació oficial d'obres (data de publicació)M RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   76,7   40,3   111,037,2
Edificació   30,2   14,4   91,167,1
Obra civil   46,5   25,9   126,221,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   739,5   290,8   64,82,2
Edificació   250,6   23,4   10,330,8
Obra civil   489,0   267,5   120,7-9,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un increment interanual del 111% al maig del 2017. Augmenta tant l'edificació (91,1%), com l'obra civil (126,2%). A Espanya, la licitació oficial en construcció ha registrat un increment del 64,8% respecte al mateix mes de l'any anterior. En termes acumulats, a Catalunya l'edificació ha crescut un 67,1% i l'obra civil un 21,8% respecte als primers cinc mesos del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 24 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data de publicació). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: