Licitació oficial d'obres (data de publicació)M RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   164,6   13,6   9,041,6
Edificació   101,3   54,1   114,898,5
Obra civil   63,3   -40,5   -39,013,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   781,3   90,2   13,05,9
Edificació   331,6   126,3   61,539,2
Obra civil   449,6   -36,1   -7,4-8,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un increment interanual del 9% al juliol del 2017. A Espanya, la licitació oficial en construcció ha registrat un increment del 13% respecte al mateix mes de l'any anterior. En termes acumulats, la licitació oficial en construcció ha crescut un 41,6% a Catalunya i un 5,9% a Espanya respecte als primers set mesos de l'any anterior. En el mateix període, a Catalunya l'edificació ha crescut un 98,5% i l'obra civil un 13,1%.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 26 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data de publicació). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: