Licitació oficial d'obres (data de publicació)M RSS 

Catalunya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   59,0   -49,1   -45,4-20,6
Edificació   21,4   -4,4   -17,0-13,9
Obra civil   37,6   -44,7   -54,3-23,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   478,0   116,5   32,2-7,1
Edificació   179,5   73,8   69,82,3
Obra civil   298,6   42,7   16,7-11,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un decrement interanual del 45,4% al novembre del 2016. Disminueix tant l'edificació (-17%), com l'obra civil (54,3%). A Espanya, la licitació oficial en construcció ha registrat un increment del 32,2% respecte al mateix mes de l'any anterior. En termes acumulats, la licitació ha disminuït un 20,6% a Catalunya i un 7,1% a Espanya, respecte als primers onze mesos de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2016): 24 de gener del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data de publicació). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció T