Licitació oficial d'obres (data de publicació)M RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   132,1   52,9   66,745,3
Edificació   50,6   17,8   54,191,5
Obra civil   81,5   35,1   75,621,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   1.224,7   338,5   38,211,7
Edificació   396,9   67,5   20,535,2
Obra civil   827,8   271,0   48,71,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un increment interanual del 66,7% a l'agost del 2017. A Espanya, la licitació oficial en construcció ha registrat un increment del 38,2% respecte al mateix mes de l'any anterior. En termes acumulats, la licitació oficial en construcció ha crescut un 45,3% a Catalunya i un 11,7% a Espanya respecte als primers vuit mesos de l'any anterior i en el mateix període, a Catalunya l'edificació ha crescut un 91,5% i l'obra civil un 21%.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 24 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data de publicació). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: