Licitació oficial d'obres (data de publicació)M RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   62,9   10,3   19,719,7
Edificació   24,3   4,1   20,020,0
Obra civil   38,6   6,3   19,519,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   639,4   275,1   75,575,5
Edificació   251,5   75,9   43,243,2
Obra civil   387,9   199,2   105,5105,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un increment interanual del 19,7% al gener del 2017. Augmenta tant l'edificació (20%), com l'obra civil (19,5%). A Espanya, la licitació oficial en construcció ha registrat un increment del 75,5% respecte al mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 24 de març del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data de publicació). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció T