Licitació oficial d'obres (data de publicació)M RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   206,8   67,1   48,046,1
Edificació   145,8   113,3   348,9101,1
Obra civil   61,0   -46,3   -43,117,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   1.504,8   809,9   116,538,0
Edificació   420,2   212,1   101,946,9
Obra civil   1.084,6   597,8   122,833,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un increment interanual del 48% al desembre del 2017. A Espanya, la licitació oficial en construcció ha registrat un increment del 116,5% respecte al mateix mes de l'any anterior. En termes acumulats, la licitació oficial en construcció ha crescut un 46,1% a Catalunya i un 38% a Espanya respecte al conjunt de l'any anterior. En el mateix període, a Catalunya l'edificació ha crescut un 101,1% i l'obra civil un 17,6%.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 23 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data de publicació). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: