Licitació oficial d'obres (data de publicació)M RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   78,3   41,5   113,057,9
Edificació   35,4   14,4   68,243,7
Obra civil   42,8   27,2   173,370,2
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total licitació   544,8   49,6   10,037,6
Edificació   195,1   78,6   67,552,8
Obra civil   349,7   -29,0   -7,729,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un increment interanual del 113% al febrer del 2017. Augmenta tant l'edificació (68,2%), com l'obra civil (173,3%). A Espanya, la licitació oficial en construcció ha registrat un increment del 10% respecte al mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 24 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data de publicació). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T