Indicadors del cimentM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Consum de ciment   169,1   39,7   30,723,3
Producció de clínquer   :   ..   ....
Producció de ciment   293,5   32,2   12,314,7
Vendes de ciment gris   155,8   45,6   41,429,9
Unitats: Milers de tones.

Font: Oficemen; Ciment Català.

: No disponible.
Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Consum de ciment   1.107,7   195,9   21,514,1
Producció de clínquer   1.505,9   31,0   2,1-13,3
Producció de ciment   1.341,7   106,4   8,65,1
Vendes de ciment gris   1.051,9   -60,1   -5,4-5,7
Unitats: Milers de tones.

Font: Oficemen.

Nota: Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

El consum de ciment a Catalunya en el mes de març del 2017 ha augmentat un 30,7% respecte al mateix mes de l'any anterior. Respecte a un any enrere, també mostren increments les vendes de ciment gris (41,4%) i la producció de ciment (12,3%). A Espanya el consum de ciment creix un 21,5% interanual. En els primers tres mesos del 2017 el consum de ciment augmenta un 23,3% a Catalunya i un 14,1% a Espanya amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 21 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Indicadors de ciment. Indicadors d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T