Indicadors del cimentM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Consum de ciment   139,6   11,9   9,319,1
Producció de clínquer   :   ..   ....
Producció de ciment   250,2   52,5   26,616,3
Vendes de ciment gris   125,3   15,4   14,123,4
Unitats: Milers de tones.

Font: Oficemen; Ciment Català.

: No disponible.
Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Consum de ciment   910,3   36,6   4,29,9
Producció de clínquer   1.121,0   -264,7   -19,1-21,8
Producció de ciment   1.190,3   77,2   6,93,0
Vendes de ciment gris   863,1   -98,2   -10,2-5,8
Unitats: Milers de tones.

Font: Oficemen.

Nota: Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

El consum de ciment a Catalunya en el mes de febrer del 2017 ha augmentat un 9,3% respecte al mateix mes de l'any anterior. Respecte a un any enrere, també mostren increments les vendes de ciment gris (14,1%) i la producció de ciment (26,6%). A Espanya el consum de ciment creix un 4,2% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 21 de març del 2017.

Més informació a:

 Indicadors de ciment. Indicadors d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció T