Indicadors del cimentM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Consum de ciment   124,6   9,5   8,26,0
Producció de clínquer   :   ..   ....
Producció de ciment   170,0   -25,4   -13,010,9
Vendes de ciment gris   101,8   9,0   9,74,3
Unitats: Milers de tones.

Font: Oficemen; Ciment Català.

: No disponible.
Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Consum de ciment   804,4   -32,1   -3,8-3,1
Producció de clínquer   1.007,0   -6,5   -0,6-3,7
Producció de ciment   1.025,5   -104,2   -9,2-6,8
Vendes de ciment gris   766,8   -189,4   -19,8-18,1
Unitats: Milers de tones.

Font: Oficemen.

Nota: Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.

Advertiment: Les dades de consum de ciment de Catalunya des del gener del 2011 fins al setembre del 2015 es van revisar el 22 d'octubre de 2015, per un canvi en el càlcul del consum.


Comentari

El consum de ciment a Catalunya en el mes de desembre del 2016 ha augmentat un 8,2% respecte al mateix mes de l'any anterior. Respecte a un any enrere, també mostren increments les vendes de ciment gris (9,7%), mentre que la producció de ciment disminueix un 13%. A Espanya el consum de ciment mostra un decrement del 3,8% interanual. En el conjunt de l'any 2016 el consum de ciment augmenta un 6% a Catalunya mentre que disminueix un 3,1% a Espanya amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 26 de gener del 2017.

Més informació a:

 Indicadors de ciment. Indicadors d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció T