Licitació oficial d'obres (data d'obertura)M RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   250,9   190,6   316,1135,6
Edificació   119,2   95,9   412,3139,3
Obra civil   131,8   94,7   255,7133,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Notes:

Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.


Comentari

Al febrer del 2018, la licitació oficial d'obres segons la data d'obertura de pliques ha crescut a Catalunya un 316,1% respecte al febrer de l'any anterior. S'han registrat increments tant en l'edificació (412,3%) com en l'obra civil (255,7%).

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 13 de març del 2018.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data d'obertura). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: