Licitació oficial d'obres (data d'obertura)M RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   209,5   86,9   70,946,1
Edificació   95,4   47,0   97,141,5
Obra civil   114,1   39,9   53,849,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Notes:

Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.


Comentari

Al novembre del 2017, la licitació oficial d'obres segons la data d'obertura de pliques ha crescut a Catalunya un 70,9% respecte a l'octubre de l'any anterior. S'han registrat increments tant en l'edificació (97,1%) com en l'obra civil (53,8%). En termes acumulats, la licitació augmenta un 46,1% en relació amb els onze primers mesos de 2016.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 14 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data d'obertura). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: