Licitació oficial d'obres (data d'obertura)M RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   140,5   72,6   106,854,1
Edificació   58,5   14,8   33,858,8
Obra civil   82,1   57,8   238,451,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Notes:

Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.


Comentari

Al juny del 2017, la licitació oficial d'obres segons la data d'obertura de pliques ha augmentat a Catalunya un 106,8% respecte al juny de l'any anterior. S'han registrat augments tant de l'edificació (33,8%) com de l'obra civil (238,4%), respecte a l'any anterior. En termes acumulats, la licitació ha augmentat un 54,1% interanual respecte el mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 21 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data d'obertura). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: