Licitació oficial d'obres (data d'obertura)M RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   107,1   47,6   79,952,0
Edificació   38,0   11,6   44,144,2
Obra civil   69,1   36,0   108,356,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Notes:

Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.


Comentari

Al març del 2017, la licitació oficial d'obres segons la data d'obertura de pliques ha augmentat a Catalunya un 79,9% respecte al març de l'any anterior. S'han registrat augments tant de l'edificació (44,1%) com de l'obra civil (108,3%), respecte a l'any anterior. En termes acumulats, la licitació ha augmentat un 52% interanual respecte el mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 20 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data d'obertura). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T