Licitació oficial d'obres (data d'obertura)M RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   182,0   68,7   60,752,4
Edificació   69,3   31,5   83,273,6
Obra civil   112,7   37,3   49,441,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Notes:

Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.


Comentari

Al maig del 2017, la licitació oficial d'obres segons la data d'obertura de pliques ha augmentat a Catalunya un 60,7% respecte al maig de l'any anterior. S'han registrat augments tant de l'edificació (83,2%) com de l'obra civil (49,4%), respecte a l'any anterior. En termes acumulats, la licitació ha augmentat un 52,4% interanual respecte el mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 16 de juny del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data d'obertura). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: