Índex de costos de construirM RSS 

Catalunya. Agost 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Índex general   180,7   0,4   0,2-2,4
Edificació   177,1   1,7   1,0-1,5
Obra civil   191,2   -3,2   -1,7-4,9
Unitats: Base desembre 1994=100.

Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Notes:

- Les dades dels últims tres mesos són provisionals.

- Indicador pendent d'actualitzar, en espera de la revisió de la metodologia.


Comentari

L'índex de costos de construir de Catalunya ha variat un 0,2% a l'agost del 2016 respecte al mateix mes del 2015. L'obra civil registra un decrement interanual de l'1,7%, mentre que l'edificació mostra un increment de l'1%. En els primers vuit mesos de l'any 2016, l'índex de costos de construir de Catalunya baixa un 2,4% respecte al mateix període de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2016): 9 de novembre del 2016.

Més informació a:

 Índex de costos de construir. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: