Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   1.027,4   3,7   0,42,1
Turisme domèstic   431,3   -4,1   -0,90,4
     de Catalunya   233,0   -9,1   -3,8-1,7
     de la resta d'Espanya   198,3   5,0   2,62,8
Turisme estranger   596,1   7,8   1,33,4
Grau d'ocupació per habitacions (%)   59,2   -1,3   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   5.820,8   131,2   2,32,6
Turisme domèstic   3.211,1   53,4   1,72,2
Turisme estranger   2.609,7   77,8   3,13,1
Grau d'ocupació per habitacions (%)   59,2   1,1   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al gener de 2017.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 1.027,4 milers al febrer del 2018, xifra que suposa un increment del 0,4% respecte al mateix mes del 2017. Baixa el turisme domèstic (-0,9%) mentre que puja el turisme estranger (1,3%) respecte a un any enrere. Dins del turisme domèstic, disminueix el procedent de Catalunya (-3,8%) i augmenta el de la resta d'Espanya (2,6%). A Espanya, el nombre de viatgers ha estat de 5.820,8 milers, un 2,3% més que un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 26 de març del 2018.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers. Turistes i excursionistes. T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: