Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   2.051,9   83,9   4,35,1
Turisme domèstic   706,9   8,3   1,21,0
     de Catalunya   432,9   15,4   3,70,2
     de la resta d'Espanya   274,0   -7,2   -2,62,0
Turisme estranger   1.345,0   75,6   6,07,7
Grau d'ocupació per habitacions (%)   78,6   2,7   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   10.926,1   439,4   4,23,7
Turisme domèstic   4.745,2   72,5   1,61,0
Turisme estranger   6.180,9   366,9   6,36,3
Grau d'ocupació per habitacions (%)   76,8   1,2   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.051,9 milers al setembre del 2017, xifra que suposa un increment del 4,3% respecte al mateix mes del 2016. El turisme domèstic creix un 1,2% i l'estranger augmenta un 6% respecte a un any enrere. Dins del turisme domèstic, mostra increments el procedent de Catalunya (3,7%) mentre que el procedent de la resta d'Espanya disminueix un 2,6%. A Espanya, el nombre de viatgers ha estat de 10.926,1 milers, un 4,2% més que un any enrere. En termes acumulats, el nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers creix tant a Catalunya (5,1%) com a Espanya (3,7%) respecte als nou primers mesos del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 24 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: