Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   1.834,4   351,5   23,79,7
Turisme domèstic   718,3   175,5   32,34,6
     de Catalunya   399,8   115,2   40,51,6
     de la resta d'Espanya   318,4   60,3   23,38,5
Turisme estranger   1.116,2   176,0   18,713,6
Grau d'ocupació per habitacions (%)   68,7   4,8   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   9.160,9   1.425,5   18,45,9
Turisme domèstic   4.652,5   896,7   23,93,3
Turisme estranger   4.508,5   528,8   13,38,9
Grau d'ocupació per habitacions (%)   66,6   5,3   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins a l'abril de 2016.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 1.834,4 milers a l'abril del 2017, xifra que suposa una variació interanual del 23,7% respecte al mateix mes del 2016. El turisme domèstic augmenta un 32,3% i l'estranger un 18,7% respecte a un any enrere. Dins del turisme domèstic, mostren increments tant el procedent de Catalunya (40,5%) com el procedent de la resta d'Espanya (23,3%). A Espanya, el nombre de viatgers ha estat de 9.160,9 milers, un 18,4% més que un any enrere. En termes acumulats, el nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers creix tant a Catalunya (9,7%) com a Espanya (5,9%) respecte als quatre primers mesos del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 24 de maig del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: