Establiments hotelers. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   2.253,7   177,0   8,56,5
Turisme domèstic   843,3   -7,4   -0,95,6
     de Catalunya   471,9   -8,5   -1,82,2
     resta d'Espanya   371,4   1,1   0,39,9
Turisme estranger   1.410,4   184,4   15,06,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   15.668,2   624,9   4,27,1
Turisme domèstic   6.268,2   -76,3   -1,23,1
Turisme estranger   9.400,0   701,1   8,19,3
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2015.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.253,7 milers al desembre del 2016, un 8,5% més alt que al mateix mes del 2015. El turisme domèstic baixa un 0,9% interanual. En sentit contrari, el turisme estranger augmenta un 15%. Dintre del turisme domèstic, mostra decrements el procedent de Catalunya (-1,8%), mentre que creix el de la resta d'Espanya (0,3%). A Espanya, el nombre de pernoctacions ha crescut un 4,2% amb relació al mateix mes de l'any anterior. En el conjunt de l'any 2016, el nombre de pernoctacions ha pujat un 6,5% a Catalunya i un 7,1% a Espanya amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 24 de gener del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T