Establiments hotelers. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   4.806,3   904,9   23,26,2
Turisme domèstic   1.703,6   468,1   37,90,8
     de Catalunya   806,3   277,2   52,4-2,2
     resta d'Espanya   897,3   191,0   27,03,6
Turisme estranger   3.102,7   436,8   16,49,4
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   27.518,3   4.461,3   19,34,0
Turisme domèstic   10.671,3   2.690,3   33,70,8
Turisme estranger   16.846,9   1.771,0   11,75,9
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins a l'abril de 2016.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 4.806,3 milers a l'abril del 2017, un 23,2% més alt que al mateix mes del 2016. El turisme domèstic puja un 37,9% interanual, i el turisme estranger un 16,4%. Dintre del turisme domèstic, mostren increments tant el procedent de Catalunya (52,4%) com el de la resta d'Espanya (27%). A Espanya, el nombre de pernoctacions ha augmentat un 19,3% amb relació al mateix mes de l'any anterior. En els primers quatre mesos del 2017, el nombre de pernoctacions ha pujat un 6,2% a Catalunya i un 4% a Espanya amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 24 de maig del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: