Establiments hotelers. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   3.100,3   -287,1   -8,5-2,5
Turisme domèstic   1.088,9   -329,2   -23,2-14,6
     de Catalunya   507,4   -222,3   -30,5-20,9
     resta d'Espanya   581,5   -106,9   -15,5-7,9
Turisme estranger   2.011,4   42,2   2,15,3
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   20.391,6   -1.631,4   -7,4-2,8
Turisme domèstic   7.855,5   -1.564,1   -16,6-11,4
Turisme estranger   12.536,0   -67,3   -0,53,1
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al març de 2016.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 3.100,3 milers al març del 2017, un 8,5% més baix que al mateix mes del 2016. El turisme domèstic baixa un 23,2% interanual, mentre que el turisme estranger augmenta un 2,1%. Dintre del turisme domèstic, mostren decrements tant el procedent de Catalunya (-30,5%) com el de la resta d'Espanya (-15,5%). A Espanya, el nombre de pernoctacions ha disminuït un 7,4% amb relació al mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 25 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T