Establiments hotelers. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   2.086,5   59,8   3,03,0
Turisme domèstic   706,0   -4,7   -0,7-0,7
     de Catalunya   325,4   -2,7   -0,8-0,8
     resta d'Espanya   380,6   -2,1   -0,5-0,5
Turisme estranger   1.380,5   64,5   4,94,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   15.398,1   197,4   1,31,3
Turisme domèstic   5.439,9   123,1   2,32,3
Turisme estranger   9.958,1   74,3   0,80,8
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al gener de 2017.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.086,5 milers al gener del 2018, un 3% més que al mateix mes del 2017. El turisme domèstic baixa un 0,7% i el turisme estranger augmenta un 4,9%. Dintre del turisme domèstic, disminueixen tant el procedent de Catalunya (-0,8%) com el de la resta d'Espanya (-0,5%). A Espanya, el nombre de pernoctacions ha estat 15.398,1 milers, un 1,3% més amb relació al mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 23 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: