Establiments hotelers. PernoctacionsM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   2.192,1   -146,1   -6,23,3
Turisme domèstic   739,1   -31,5   -4,1-0,6
     de Catalunya   382,6   12,2   3,3-0,4
     resta d'Espanya   356,5   -43,7   -10,9-0,7
Turisme estranger   1.453,0   -114,6   -7,34,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   17.492,3   357,6   2,12,8
Turisme domèstic   6.701,1   224,5   3,50,4
Turisme estranger   10.791,2   133,1   1,24,0
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.192,1 milers al novembre del 2017, un 6,2% menys que al mateix mes del 2016. Tant el turisme domèstic com el turisme estranger baixen un 4,1% i un 7,3% respectivament. Dintre del turisme domèstic, augmenta el procedent de Catalunya (3,3%) i disminueix el de la resta d'Espanya (-10,9%). A Espanya, el nombre de pernoctacions ha augmentat un 2,1% amb relació al mateix mes de l'any anterior. En els primers onze mesos del 2017, el nombre de pernoctacions ha pujat un 3,3% a Catalunya i un 2,8% a Espanya amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 22 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: