Indicadors de rendibilitat del sector hotelerM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
        Valor        % variació interanual
        ADR        RevPAR        ADR        RevPAR
Total   99,38   59,47   -5,91,3
Per categories    
     cinc estrelles d'or   210,86   128,08   -12,2-13,4
     quatre estrelles d'or   112,53   74,57   -2,72,8
     tres estrelles d'or   73,50   44,94   -1,413,7
     dues estrelles d'or   65,82   34,40   7,72,2
     una estrella d'or   70,88   34,53   -13,4-10,6
     tres i dues estrelles d'argent   59,28   27,84   1,425,1
     una estrella d'argent   42,47   17,79   -16,39,8
Per marques turístiques    
     Barcelona   116,80   85,29   -9,5-5,3
     Costa Brava   55,47   19,95   11,07,1
     Costa Daurada   60,65   27,44   -1,422,6
     Costa Barcelona (*)   71,85   40,90   -3,9-0,7
     Paisatges Barcelona (*)   69,85   32,25   5,415,4
     Pirineus   71,37   23,33   -0,123,0
     Terres de Lleida   47,65   17,08   1,16,0
     Terres de l'Ebre   54,41   14,04   4,3-8,5
     Val d'Aran   125,62   82,33   3,821,7
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.


ADR: Facturació mitjana per habitació ocupada.

RevPAR: Ingressos per habitació disponible.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja, fins ara dins la marca Costa Barcelona, a partir del gener del 2016 s'integren dins la marca Paisatges de Barcelona.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
        Valor        % variació interanual
        ADR        RevPAR        ADR        RevPAR
Total   80,10   46,18   3,66,3
Per categories    
     cinc estrelles d'or   173,70   111,75   1,81,6
     quatre estrelles d'or   85,08   57,42   3,35,0
     tres estrelles d'or   61,01   36,38   5,77,6
     dues estrelles d'or   51,63   22,24   3,310,9
     una estrella d'or   52,55   18,46   -3,13,7
     tres i dues estrelles d'argent   45,30   14,89   4,78,7
     una estrella d'argent   36,81   12,38   6,021,6
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.


ADR: Facturació mitjana per habitació ocupada.

RevPAR: Ingressos per habitació disponible.

Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) a Catalunya ha estat de 99,38 euros al mes de febrer del 2017, quantitat que suposa un decrement interanual del 5,9%. Els ingressos per habitació disponible (RevPAR) han estat de 59,47 euros, xifra que representa un creixement de l'1,3%. A Espanya, en aquest mes, la facturació mitjana per habitació ocupada ha estat de 80,10 euros, amb una variació interanual positiva del 3,6%. Els ingressos per habitació disponible han estat de 46,18 euros, un 6,3% més respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 23 de març del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T