Indicadors de rendibilitat del sector hotelerM RSS 

Catalunya. Febrer 2018
        Valor        % variació interanual
        ADR        RevPAR        ADR        RevPAR
Total   102,92   60,95   3,52,4
Per categories    
     cinc estrelles d'or   218,89   116,57   3,5-8,5
     quatre estrelles d'or   113,80   75,62   0,30,3
     tres estrelles d'or   77,36   48,39   6,47,7
     dues estrelles d'or   74,20   35,92   12,83,8
     una estrella d'or   74,79   35,39   6,36,8
     tres i dues estrelles d'argent   57,30   25,07   -2,6-6,0
     una estrella d'argent   44,25   20,79   -0,610,3
Per marques turístiques    
     Barcelona   119,42   84,50   1,6-1,9
     Costa Brava   59,55   21,70   7,06,5
     Costa Daurada   61,91   23,66   4,8-9,3
     Costa Barcelona (*)   77,70   46,24   8,411,2
     Paisatges Barcelona (*)   71,71   25,93   2,3-24,4
     Pirineus   78,67   25,78   13,112,7
     Terres de Lleida   50,41   20,21   6,322,0
     Terres de l'Ebre   59,26   13,14   9,0-7,4
     Val d'Aran   125,07   76,62   -1,2-3,5
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.


ADR: Facturació mitjana per habitació ocupada.

RevPAR: Ingressos per habitació disponible.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja, fins ara dins la marca Costa Barcelona, a partir del gener del 2016 s'integren dins la marca Paisatges de Barcelona.

Amunt
Espanya. Febrer 2018
        Valor        % variació interanual
        ADR        RevPAR        ADR        RevPAR
Total   83,08   48,72   3,75,4
Per categories    
     cinc estrelles d'or   175,54   108,50   1,0-2,4
     quatre estrelles d'or   88,95   60,71   4,55,5
     tres estrelles d'or   63,92   39,10   4,56,3
     dues estrelles d'or   55,00   23,94   5,67,2
     una estrella d'or   53,12   20,04   2,110,7
     tres i dues estrelles d'argent   46,60   15,98   3,48,3
     una estrella d'argent   39,73   14,57   3,512,2
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.


ADR: Facturació mitjana per habitació ocupada.

RevPAR: Ingressos per habitació disponible.

Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) a Catalunya ha estat de 102,92 euros al mes de febrer del 2018, quantitat que suposa un increment interanual del 3,5%. Els ingressos per habitació disponible (RevPAR) han estat de 60,95 euros, xifra que representa un increment del 2,4%. A Espanya, en aquest mes, la facturació mitjana per habitació ocupada ha estat de 83,08 euros, amb una variació interanual positiva del 3,7%. Els ingressos per habitació disponible han estat de 48,72 euros, un 5,4% més respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 23 de març del 2018.

Més informació a:

 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers. Turistes i excursionistes. T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: