Indicadors de rendibilitat del sector hotelerM RSS 

Catalunya. Abril 2017
        Valor        % variació interanual
        ADR        RevPAR        ADR        RevPAR
Total   92,47   63,82   7,617,2
Per categories    
     cinc estrelles d'or   237,31   177,22   5,915,8
     quatre estrelles d'or   96,50   73,65   7,314,7
     tres estrelles d'or   73,84   48,97   21,826,7
     dues estrelles d'or   68,20   42,93   7,230,0
     una estrella d'or   68,82   37,18   0,1-0,1
     tres i dues estrelles d'argent   65,76   31,85   1,837,6
     una estrella d'argent   52,41   30,79   -6,464,0
Per marques turístiques    
     Barcelona   128,43   112,16   6,710,8
     Costa Brava   59,88   35,02   25,239,9
     Costa Daurada   64,24   37,25   12,828,8
     Costa Barcelona (*)   64,59   48,16   8,215,5
     Paisatges Barcelona (*)   77,56   43,95   6,657,0
     Pirineus   64,61   19,61   15,1122,1
     Terres de Lleida   49,78   18,97   0,94,0
     Terres de l'Ebre   64,78   33,23   28,860,3
     Val d'Aran   63,61   21,43   -0,6162,9
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.


ADR: Facturació mitjana per habitació ocupada.

RevPAR: Ingressos per habitació disponible.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja, fins ara dins la marca Costa Barcelona, a partir del gener del 2016 s'integren dins la marca Paisatges de Barcelona.

Amunt
Espanya. Abril 2017
        Valor        % variació interanual
        ADR        RevPAR        ADR        RevPAR
Total   81,15   53,74   11,120,8
Per categories    
     cinc estrelles d'or   190,54   134,28   12,519,0
     quatre estrelles d'or   85,49   64,37   10,917,0
     tres estrelles d'or   63,75   43,35   14,622,2
     dues estrelles d'or   54,38   28,89   7,935,5
     una estrella d'or   54,34   24,00   2,324,3
     tres i dues estrelles d'argent   49,33   21,07   9,537,5
     una estrella d'argent   48,21   20,00   24,359,9
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.


ADR: Facturació mitjana per habitació ocupada.

RevPAR: Ingressos per habitació disponible.

Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) a Catalunya ha estat de 92,47 euros al mes d'abril del 2017, quantitat que suposa un increment interanual del 7,6%. Els ingressos per habitació disponible (RevPAR) han estat de 63,82 euros, xifra que representa un creixement del 17,2%. A Espanya, en aquest mes, la facturació mitjana per habitació ocupada ha estat de 81,15 euros, amb una variació interanual positiva de l'11,1%. Els ingressos per habitació disponible han estat de 53,74 euros, un 20,8% més respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 23 de maig del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: