Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de serveiM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.547,0   152,9   4,56,3
Vols regulars   3.518,7   162,6   4,86,6
Vols no regulars   19,2   -8,4   -30,4-16,4
Altres tipus de trànsit   3,7   0,3   9,424,2
     Barcelona-El Prat   3.466,2   166,0   5,06,9
     Vols regulars   3.448,8   176,2   5,47,1
     Vols no regulars   16,0   -10,2   -39,1-28,7
     Altres tipus de trànsit   1,4   0,0   1,839,0
     Girona-Costa Brava   63,8   -12,2   -16,1-17,6
     Vols regulars   60,4   -12,9   -17,6-20,2
     Vols no regulars   1,9   0,5   34,1114,8
     Altres tipus de trànsit   1,5   0,2   18,818,3
     Lleida-Alguaire   5,4   -1,7   -23,9-30,1
     Vols regulars   :   ..   ....
     Vols no regulars   :   ..   ....
     Altres tipus de trànsit   :   ..   ....
     Reus   11,6   0,8   7,529,1
     Vols regulars   9,5   -0,6   -6,14,6
     Vols no regulars   1,4   1,4   ....
     Altres tipus de trànsit   0,8   0,1   8,02,0
Unitats: Milers de persones.

Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.

: No disponible.
Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   17.153,8   746,5   4,56,4
Vols regulars   16.249,2   796,2   5,27,0
Vols no regulars   883,0   -55,0   -5,9-3,5
Altres tipus de trànsit   21,7   5,2   31,66,6
Unitats: Milers de persones.

Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.


Comentari

El trànsit de passatgers pels aeroports catalans ha estat de 3.547 milers de persones al març del 2017, quantitat que es tradueix en un increment interanual del 4,5%. Augmenta el moviment de passatgers a l'aeroport de Barcelona-El Prat (5%) i a l'aeroport de Reus (7,5%). En sentit contrari, mostra un decrement del 16,1% a l'aeroport de Girona-Costa Brava i del 23,9 a l'aeroport de Lleida-Alguaire. A Espanya, el trànsit de passatgers ha crescut un 4,5%, si es compara amb el mes de març de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 13 d'abril del 2017.

Taula completada amb data 25 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T