Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de serveiM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   5.429,4   312,9   6,18,5
Vols regulars   5.244,0   304,7   6,28,7
Vols no regulars   182,4   11,9   7,02,3
Altres tipus de trànsit   3,0   -1,9   -38,2-9,1
     Barcelona-El Prat   4.940,8   240,1   5,17,9
     Vols regulars   4.837,1   225,9   4,98,0
     Vols no regulars   102,1   15,5   17,92,5
     Altres tipus de trànsit   1,6   -1,3   -44,3-4,4
     Girona-Costa Brava   297,7   39,9   15,516,0
     Vols regulars   263,1   43,7   19,918,0
     Vols no regulars   33,9   -3,4   -9,2-0,3
     Altres tipus de trànsit   0,8   -0,4   -34,9-14,8
     Lleida-Alguaire   :   ..   ....
     Vols regulars   :   ..   ....
     Vols no regulars   :   ..   ....
     Altres tipus de trànsit   :   ..   ....
     Reus   190,9   34,8   22,325,2
     Vols regulars   143,9   35,2   32,334,8
     Vols no regulars   46,5   -0,2   -0,43,5
     Altres tipus de trànsit   0,6   -0,2   -20,5-9,7
Unitats: Milers de persones.

Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.

: No disponible.
Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   27.384,8   1.610,9   6,38,4
Vols regulars   25.721,0   1.764,3   7,49,3
Vols no regulars   1.639,0   -150,8   -8,4-4,8
Altres tipus de trànsit   24,8   -2,7   -9,7-9,7
Unitats: Milers de persones.

Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.


Comentari

El trànsit de passatgers pels aeroports catalans ha estat de 5.429,4 milers de persones a l'agost del 2017, quantitat que suposa un increment interanual del 6,1%. Augmenta el moviment de passatgers a l'aeroport de Barcelona-El Prat (5,1%), a l'aeroport de Girona-Costa Brava (15,5%) i l'aeroport de Reus (22,3%). A Espanya, el trànsit de passatgers ha crescut un 6,3%, si es compara amb el mes d'agost de l'any anterior. En termes acumulats, en els primers vuit mesos de 2017 el moviment de passatgers ha pujat un 8,5% a Catalunya i un 8,4% a Espanya respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 13 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: