Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   111,9   9,66,2
Comerç   110,2   10,46,2
Altres serveis   115,4   8,26,4
     transport i emmagatzematge   122,9   5,35,6
     hostaleria   104,2   6,23,6
     informació i comunicacions   115,3   7,06,3
     activitats professionals, científiques i tècniques   116,0   16,410,4
     activitats administratives i serveis auxiliars   109,8   7,25,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   109,5   9,77,7
Comerç   111,4   11,08,5
Altres serveis   106,0   7,36,1
     transport i emmagatzematge   117,7   8,96,6
     hostaleria   100,6   1,82,9
     informació i comunicacions   100,1   4,74,0
     activitats professionals, científiques i tècniques   105,5   12,29,7
     activitats administratives i serveis auxiliars   103,7   7,56,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.


Comentari

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2010=100, ha augmentat a Catalunya un 9,6% respecte al març del 2016. Per sectors d'activitat, mostren increments tant el comerç (10,4%) com els altres serveis (8,2%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment de les activitats professionals, científiques i tècniques (16,4%) i de les activitats administratives i serveis auxiliars (7,2%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 9,7% respecte al mateix mes de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 22 de maig del 2017.

Més informació a:

 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: