Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   101,0   8,96,5
Comerç   93,0   8,56,2
Altres serveis   116,3   9,67,1
     transport i emmagatzematge   127,2   5,04,4
     hostaleria   162,1   9,79,2
     informació i comunicacions   99,2   12,88,5
     activitats professionals, científiques i tècniques   79,5   14,28,3
     activitats administratives i serveis auxiliars   118,9   12,47,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   102,3   6,26,6
Comerç   99,0   6,36,8
Altres serveis   108,2   6,06,2
     transport i emmagatzematge   113,6   7,06,4
     hostaleria   150,4   4,15,5
     informació i comunicacions   87,8   4,93,7
     activitats professionals, científiques i tècniques   80,0   9,59,3
     activitats administratives i serveis auxiliars   130,5   5,06,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.


Comentari

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2010=100, ha augmentat a Catalunya un 8,9% respecte a l'agost del 2016. Per sectors d'activitat, mostren increments tant el comerç (8,5%) com els altres serveis (9,6%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment d'activitats professionals, científiques i tècniques (14,2%) i d'informació i comunicacions (12,8%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 6,2% respecte al mateix mes de l'any 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 6,5% a Catalunya i un 6,6% a Espanya respecte als primers vuit mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 23 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: