Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   105,4   1,85,1
Comerç   100,6   1,24,9
Altres serveis   114,9   2,95,4
     transport i emmagatzematge   120,1   0,64,1
     hostaleria   120,2   12,66,1
     informació i comunicacions   109,3   -0,14,6
     activitats professionals, científiques i tècniques   110,0   0,17,5
     activitats administratives i serveis auxiliars   111,2   6,45,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   103,7   3,66,6
Comerç   103,0   3,27,1
Altres serveis   104,8   4,35,6
     transport i emmagatzematge   111,0   1,75,3
     hostaleria   112,4   12,45,4
     informació i comunicacions   93,5   -0,42,9
     activitats professionals, científiques i tècniques   106,7   5,18,4
     activitats administratives i serveis auxiliars   103,3   6,86,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.


Comentari

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2010=100, ha augmentat a Catalunya un 1,8% respecte a l'abril del 2016. Per sectors d'activitat, mostren increments tant el comerç (1,2%) com els altres serveis (2,9%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment de l'hostaleria (12,6%) i de les activitats administratives i serveis auxiliars (6,4%). En sentit contrari, només baixa informació i comunicació (-0,1%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 3,6% respecte al mateix mes de l'any 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 5,1% a Catalunya i un 6,6% a Espanya respecte als primers quatre mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 21 de juny del 2017.

Més informació a:

 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: