Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   114,8   10,36,2
Comerç   110,5   10,86,1
Altres serveis   123,2   9,56,4
     transport i emmagatzematge   131,2   6,64,7
     hostaleria   129,0   10,37,1
     informació i comunicacions   116,7   13,66,4
     activitats professionals, científiques i tècniques   115,5   10,28,4
     activitats administratives i serveis auxiliars   118,7   9,36,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   110,8   8,57,0
Comerç   110,0   8,77,4
Altres serveis   112,1   8,26,2
     transport i emmagatzematge   122,2   9,06,1
     hostaleria   118,1   5,15,4
     informació i comunicacions   100,5   6,33,6
     activitats professionals, científiques i tècniques   109,1   12,99,5
     activitats administratives i serveis auxiliars   113,1   6,86,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.


Comentari

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2010=100, ha augmentat a Catalunya un 10,3% respecte al maig del 2016. Per sectors d'activitat, mostren increments tant el comerç (10,8%) com els altres serveis (9,5%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment de la informació i comunicacions (13,6%) i de l'hostaleria (10,3%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 8,5% respecte al mateix mes de l'any 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 6,2% a Catalunya i un 7% a Espanya respecte als primers cinc mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 14 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: