Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS)M RSS 

Catalunya. Octubre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IASS)   107,3   0,93,0
Comerç   102,7   0,22,2
Altres serveis   116,2   2,04,5
     transport i emmagatzematge   124,5   0,7-0,1
     hostaleria   119,3   5,85,2
     informació i comunicacions   115,2   3,87,0
     activitats professionals, científiques i tècniques   102,6   -3,58,0
     activitats administratives i serveis auxiliars   116,1   6,77,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.

Amunt
Espanya. Octubre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IASS)   105,0   2,84,0
Comerç   103,9   2,43,5
Altres serveis   106,9   3,44,8
     transport i emmagatzematge   113,0   0,91,9
     hostaleria   115,3   6,36,9
     informació i comunicacions   98,4   2,64,7
     activitats professionals, científiques i tècniques   104,0   4,46,8
     activitats administratives i serveis auxiliars   107,5   5,45,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.


Comentari

L'índex d'activitat del sector serveis (IASS), d'acord amb la nova base 2010=100, ha augmentat a Catalunya un 0,9% respecte a l'octubre del 2015. Per sectors d'activitat, pugen tant el comerç (0,2%) com els altres serveis (2%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment de les activitats administratives i serveis auxiliars (6,7%) i l'hostaleria (5,8%), entre d'altres. En sentit contrari, només mostren decrements les activitats professionals, científiques i tècniques (-3,5%). A Espanya, l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) ha pujat un 2,8% respecte al mateix mes de l'any 2015. En termes acumulats, l'índex creix un 3% a Catalunya i un 4% a Espanya respecte als primers deu mesos de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2016): 21 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) T
 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T