Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   105,8   5,03,2
Comerç   104,3   5,92,5
Altres serveis   108,7   3,64,5
     transport i emmagatzematge   115,3   0,5-0,1
     hostaleria   94,6   3,05,0
     informació i comunicacions   117,7   8,37,1
     activitats professionals, científiques i tècniques   104,2   5,07,7
     activitats administratives i serveis auxiliars   104,0   2,47,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.

Amunt
Espanya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   103,6   6,64,2
Comerç   105,1   7,33,9
Altres serveis   100,9   5,24,8
     transport i emmagatzematge   109,6   4,22,1
     hostaleria   94,7   6,76,9
     informació i comunicacions   99,6   5,34,8
     activitats professionals, científiques i tècniques   101,9   5,26,7
     activitats administratives i serveis auxiliars   95,8   5,75,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.


Comentari

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2010=100, ha augmentat a Catalunya un 5% respecte al novembre del 2015. Per sectors d'activitat, pugen tant el comerç (5,9%) com els altres serveis (3,6%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment de la informació i comunicacions (8,3%) i les activitats professionals, científiques i tècniques (5%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 6,6% respecte al mateix mes de l'any 2015. En termes acumulats, l'índex creix un 3,2% a Catalunya i un 4,2% a Espanya respecte als primers onze mesos de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2016): 23 de gener del 2017.

Més informació a:

 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T