Establiments hotelers. Viatgers. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   2.450,0   47,0   2,06,5
Turisme domèstic   857,9   -16,7   -1,92,0
     Andalusia   40,1   6,1   18,07,2
     Aragó   45,0   5,2   12,916,1
     Balears   10,0   -1,6   -13,7-2,8
     Catalunya   485,3   -15,0   -3,00,3
     Comunitat Valenciana   41,3   -1,1   -2,75,8
     Madrid   90,1   -2,0   -2,16,3
     País Basc   42,5   -7,7   -15,3-5,4
     resta CCAA Nord (1)   70,6   -2,3   -3,22,8
     resta CCAA Sud (2)   32,9   1,7   5,43,2
Turisme estranger   1.592,0   63,7   4,29,4
     Alemanya   119,3   -10,1   -7,81,2
     Bèlgica   69,2   -1,2   -1,75,7
     França   280,8   -1,4   -0,55,4
     Irlanda   26,5   1,9   7,811,9
     Itàlia   75,1   7,4   10,99,6
     Països Baixos   72,1   7,0   10,711,2
     Països nòrdics (3)   81,0   0,2   0,26,0
     Portugal   20,1   2,0   10,913,9
     Regne Unit   198,1   -3,2   -1,60,9
     Resta UE (4)   92,4   -3,9   -4,07,3
     Rússia   95,6   28,4   42,231,7
     Suïssa   31,7   -2,8   -8,17,3
     Resta d'Europa   45,8   6,2   15,78,0
     Japó   12,7   1,8   15,916,5
     Estats Units   117,7   11,0   10,320,2
     Resta d'Amèrica   93,2   14,3   18,130,2
     Resta del món   160,9   6,1   4,010,6
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.450 milers al juliol del 2017, un 2% més que al juliol del 2016. El turisme domèstic decreix un 1,9%, i l'estranger creix un 4,2%. Quant a la procedència dels viatgers del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a primera comunitat en termes absoluts, baixa un 3% i Madrid, segona comunitat en nombre de viatgers, decreix un 2,1%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França baixa un 0,5% i Regne Unit un 1,6%.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 24 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: