Establiments hotelers. Viatgers. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   1.024,1   37,8   3,86,2
Turisme domèstic   436,0   -7,2   -1,6-0,6
     Andalusia   19,8   -1,1   -5,2-7,1
     Aragó   10,6   0,2   1,99,0
     Balears   10,1   0,7   7,811,5
     Catalunya   239,2   -16,7   -6,5-6,1
     Comunitat Valenciana   28,5   2,1   7,817,1
     Madrid   57,9   1,6   2,99,5
     País Basc   21,4   1,8   9,20,8
     resta CCAA Nord (1)   29,3   2,8   10,57,9
     resta CCAA Sud (2)   19,0   1,4   8,0-1,4
Turisme estranger   588,1   45,0   8,311,9
     Alemanya   39,3   1,6   4,27,9
     Bèlgica   12,3   0,6   5,413,9
     França   111,3   14,0   14,415,1
     Irlanda   6,9   -0,3   -4,5-2,3
     Itàlia   42,4   0,3   0,84,8
     Països Baixos   16,7   0,9   5,920,3
     Països nòrdics (3)   22,1   0,5   2,46,7
     Portugal   11,7   0,7   6,39,4
     Regne Unit   63,6   2,4   4,04,7
     Resta UE (4)   32,9   1,1   3,48,6
     Rússia   11,9   3,5   41,123,9
     Suïssa   11,5   2,1   21,830,5
     Resta d'Europa   21,5   5,2   31,419,4
     Japó   16,9   1,5   10,020,5
     Estats Units   33,9   1,2   3,513,4
     Resta d'Amèrica   38,6   8,6   28,735,1
     Resta del món   94,6   1,1   1,25,5
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al gener de 2016.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 1.024,1 milers al febrer del 2017, un 3,8% més que al febrer del 2016. El turisme domèstic mostra un decrement de l'1,6%, mentre que l'estranger augmenta un 8,3%. Quant a la procedència dels viatgers del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a primera comunitat en termes absoluts, disminueix un 6,5% i Madrid, segona comunitat en nombre de viatgers, creix un 2,9%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França puja un 14,4%, el Regne Unit un 4% i Itàlia un 0,8%, respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 24 de març del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T