Establiments hotelers. Viatgers. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   1.316,9   -13,6   -1,03,2
Turisme domèstic   546,7   -78,1   -12,5-5,8
     Andalusia   28,9   3,3   12,80,6
     Aragó   15,0   -1,6   -9,50,4
     Balears   7,9   -1,9   -19,00,2
     Catalunya   292,3   -69,7   -19,3-11,8
     Comunitat Valenciana   37,9   2,8   8,113,4
     Madrid   71,9   5,9   9,09,3
     País Basc   26,6   -13,6   -33,8-17,0
     resta CCAA Nord (1)   41,1   -4,0   -8,9-0,1
     resta CCAA Sud (2)   25,1   0,5   2,20,0
Turisme estranger   770,3   64,6   9,110,8
     Alemanya   62,3   -3,5   -5,31,4
     Bèlgica   16,4   -3,3   -16,8-1,4
     França   138,2   27,6   25,018,9
     Irlanda   8,1   -1,7   -17,1-8,6
     Itàlia   64,4   8,5   15,29,0
     Països Baixos   19,4   -0,1   -0,311,7
     Països nòrdics (3)   33,2   -1,1   -3,21,9
     Portugal   13,7   -0,1   -0,55,3
     Regne Unit   78,0   -8,8   -10,1-2,0
     Resta UE (4)   47,9   6,7   16,311,8
     Rússia   17,2   3,9   29,426,1
     Suïssa   16,0   -2,7   -14,47,2
     Resta d'Europa   26,0   6,3   32,424,1
     Japó   20,0   3,0   17,319,3
     Estats Units   60,2   9,4   18,515,8
     Resta d'Amèrica   50,2   12,7   34,034,7
     Resta del món   98,9   7,6   8,36,5
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al març de 2016.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 1.316,9 milers al març del 2017, un 1% menys que al març del 2016. El turisme domèstic mostra un decrement del 12,5%, mentre que l'estranger augmenta un 9,1%. Quant a la procedència dels viatgers del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a primera comunitat en termes absoluts, disminueix un 19,3% i Madrid, segona comunitat en nombre de viatgers, creix un 9%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França i Itàlia, pugen un 25% i un 15,2%, respectivament, mentre que el Regne Unit baixa un (-10,1%), respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 25 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T