Establiments hotelers. Viatgers. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   1.834,4   351,5   23,79,7
Turisme domèstic   718,3   175,5   32,34,6
     Andalusia   29,6   -4,3   -12,7-3,9
     Aragó   20,6   4,6   28,69,2
     Balears   11,4   0,5   4,21,3
     Catalunya   399,8   115,2   40,51,6
     Comunitat Valenciana   46,3   11,9   34,719,5
     Madrid   81,9   12,3   17,611,7
     País Basc   48,6   17,4   55,93,8
     resta CCAA Nord (1)   50,0   12,0   31,49,0
     resta CCAA Sud (2)   30,0   6,0   24,97,1
Turisme estranger   1.116,2   176,0   18,713,6
     Alemanya   80,1   12,0   17,76,9
     Bèlgica   28,7   6,3   27,89,2
     França   283,3   47,6   20,219,5
     Irlanda   11,8   1,3   12,8-1,9
     Itàlia   79,3   3,6   4,77,5
     Països Baixos   33,5   -0,6   -1,86,0
     Països nòrdics (3)   50,8   7,2   16,57,4
     Portugal   18,0   5,5   44,616,0
     Regne Unit   107,9   4,5   4,40,2
     Resta UE (4)   61,0   1,0   1,78,0
     Rússia   21,3   6,2   40,730,6
     Suïssa   26,3   8,2   45,019,9
     Resta d'Europa   26,5   -1,9   -6,813,4
     Japó   14,4   0,9   7,016,4
     Estats Units   82,2   25,0   43,725,5
     Resta d'Amèrica   66,3   23,3   54,140,7
     Resta del món   124,8   25,9   26,211,8
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins a l'abril de 2016.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 1.834,4 milers a l'abril del 2017, un 23,7% més que a l'abril del 2016. El turisme domèstic mostra un increment del 32,3%, i l'estranger creix un 18,7%. Quant a la procedència dels viatgers del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a primera comunitat en termes absoluts, augmenta un 40,5% i Madrid, segona comunitat en nombre de viatgers, creix un 17,6%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França i Regne Unit, pugen un 20,2% i un 4,4% respectivament.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 24 de maig del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: