Establiments hotelers. Viatgers. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   1.031,2   97,4   10,48,1
Turisme domèstic   482,7   26,8   5,97,7
     Andalusia   20,7   4,3   25,916,6
     Aragó   11,4   0,5   4,3-0,2
     Balears   10,0   1,9   23,630,4
     Catalunya   297,3   16,2   5,84,8
     Comunitat Valenciana   26,2   -1,3   -4,812,5
     Madrid   55,8   3,6   6,921,0
     País Basc   19,3   1,5   8,50,0
     resta CCAA Nord (1)   24,9   0,9   3,910,8
     resta CCAA Sud (2)   17,2   -0,7   -3,88,1
Turisme estranger   548,5   70,6   14,88,4
     Alemanya   42,9   11,4   36,29,6
     Bèlgica   9,8   -0,6   -5,81,0
     França   98,9   3,7   3,94,7
     Irlanda   4,6   0,1   1,717,5
     Itàlia   52,7   3,0   6,19,8
     Països Baixos   13,1   -0,4   -3,3-3,0
     Països nòrdics (3)   15,3   0,4   2,63,6
     Portugal   12,0   3,0   33,919,3
     Regne Unit   44,7   1,6   3,811,6
     Resta UE (4)   28,2   3,4   13,815,4
     Rússia   11,8   1,1   9,84,3
     Suïssa   12,7   1,2   10,13,8
     Resta d'Europa   18,3   1,4   8,07,0
     Japó   13,9   1,5   11,9-6,4
     Estats Units   35,7   6,9   23,88,8
     Resta d'Amèrica   36,6   10,8   42,115,4
     Resta del món   97,2   22,2   29,513,8
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2015.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 1.031,2 milers al desembre del 2016, un 10,4% més que al desembre del 2015. El turisme domèstic augmenta un 5,9% i l'estranger un 14,8%. Quant a la procedència dels viatgers del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a primera comunitat en termes absoluts, augmenta un 5,8% i Madrid, segona comunitat en nombre de viatgers, mostra un increment del 6,9%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França creix un 3,9%, Itàlia un 6,1% i el Regne Unit un 3,8%, respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 24 de gener del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T