Establiments hotelers. Viatgers. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   2.051,9   83,9   4,35,1
Turisme domèstic   706,9   8,3   1,21,0
     Andalusia   31,3   1,8   6,36,3
     Aragó   25,5   0,8   3,312,0
     Balears   8,9   -0,9   -9,2-3,5
     Catalunya   432,9   15,4   3,70,2
     Comunitat Valenciana   34,3   -2,5   -6,91,4
     Madrid   70,3   3,0   4,55,1
     País Basc   26,0   -10,7   -29,2-10,7
     resta CCAA Nord (1)   53,0   6,6   14,23,1
     resta CCAA Sud (2)   24,7   -5,3   -17,6-0,8
Turisme estranger   1.345,0   75,6   6,07,7
     Alemanya   103,6   0,5   0,5-1,4
     Bèlgica   44,2   3,9   9,75,1
     França   216,5   9,7   4,73,1
     Irlanda   20,0   0,7   3,89,2
     Itàlia   58,0   -0,9   -1,65,5
     Països Baixos   51,9   4,0   8,59,6
     Països nòrdics (3)   56,6   0,9   1,54,7
     Portugal   19,5   2,8   16,915,9
     Regne Unit   189,6   6,5   3,50,9
     Resta UE (4)   95,7   4,1   4,47,3
     Rússia   68,4   10,6   18,328,2
     Suïssa   24,7   3,3   15,36,9
     Resta d'Europa   40,2   -4,3   -9,75,8
     Japó   18,4   2,3   14,016,8
     Estats Units   117,3   21,6   22,517,9
     Resta d'Amèrica   82,7   5,7   7,326,3
     Resta del món   137,7   4,3   3,29,8
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.051,9 milers al setembre del 2017, un 4,3% més que al setembre del 2016. El turisme domèstic mostra un increment de l'1,2%, i l'estranger creix un 6%. Quant a la procedència dels viatgers del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a primera comunitat en termes absoluts, puja un 3,7% i Madrid, segona comunitat en nombre de viatgers, augmenta un 4,5%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França creix un 4,7% i Regne Unit un 3,5%.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 24 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: