Establiments hotelers. Viatgers. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   1.006,2   -7,3   -0,73,9
Turisme domèstic   418,8   5,7   1,40,4
     Andalusia   22,8   0,2   0,95,5
     Aragó   13,1   1,7   14,914,5
     Balears   9,8   -1,8   -15,4-4,9
     Catalunya   231,7   19,3   9,10,3
     Comunitat Valenciana   27,4   1,7   6,80,9
     Madrid   55,9   -4,6   -7,62,9
     País Basc   15,9   -7,2   -31,0-14,1
     resta CCAA Nord (1)   24,3   -4,2   -14,70,8
     resta CCAA Sud (2)   17,9   0,5   2,9-1,9
Turisme estranger   587,4   -13,0   -2,26,0
     Alemanya   43,4   -0,8   -1,9-3,3
     Bèlgica   13,4   -0,1   -0,63,0
     França   88,7   -15,8   -15,11,2
     Irlanda   6,9   -0,6   -8,35,4
     Itàlia   41,8   -6,6   -13,72,5
     Països Baixos   18,1   -2,2   -10,69,7
     Països nòrdics (3)   26,0   -3,0   -10,52,4
     Portugal   11,3   -0,3   -2,411,3
     Regne Unit   51,3   -8,7   -14,5-0,5
     Resta UE (4)   35,2   -3,1   -8,15,1
     Rússia   13,5   1,7   14,525,9
     Suïssa   11,2   -1,3   -10,13,7
     Resta d'Europa   19,1   -0,7   -3,42,4
     Japó   13,8   2,7   24,416,9
     Estats Units   55,9   14,8   36,018,0
     Resta d'Amèrica   46,6   5,8   14,123,7
     Resta del món   91,3   5,2   6,09,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 1.006,2 milers al novembre del 2017, un 0,7% menys que al mateix mes del 2016. El turisme domèstic mostra un increment de l'1,4% mentre que disminueix l'estranger un 2,2%. Quant a la procedència dels viatgers del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a primera comunitat en termes absoluts, puja un 9,1% i Madrid, segona comunitat en nombre de viatgers, disminueix un 7,6%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França mostra un decrement del 15,1% i Regne Unit del 14,5%.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 22 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: