Establiments hotelers. Viatgers. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   1.027,4   3,7   0,42,1
Turisme domèstic   431,3   -4,1   -0,90,4
     Andalusia   20,0   0,7   3,810,8
     Aragó   12,9   2,2   20,430,7
     Balears   8,7   -1,2   -12,0-4,3
     Catalunya   233,0   -9,1   -3,8-1,7
     Comunitat Valenciana   25,5   -2,4   -8,7-10,1
     Madrid   60,0   3,4   6,03,2
     País Basc   16,2   -4,7   -22,7-16,2
     resta CCAA Nord (1)   30,3   1,1   3,96,2
     resta CCAA Sud (2)   24,7   5,9   31,316,5
Turisme estranger   596,1   7,8   1,33,4
     Alemanya   43,1   4,3   11,18,6
     Bèlgica   13,7   1,5   12,510,9
     França   99,1   -15,4   -13,5-2,7
     Irlanda   5,9   -0,9   -13,7-2,3
     Itàlia   44,7   2,6   6,23,4
     Països Baixos   16,3   0,1   0,89,8
     Països nòrdics (3)   23,6   1,8   8,19,7
     Portugal   13,2   1,4   12,117,0
     Regne Unit   56,8   -7,2   -11,2-7,6
     Resta UE (4)   34,4   1,3   3,92,5
     Rússia   14,8   2,8   23,624,2
     Suïssa   11,0   -0,3   -2,5-6,1
     Resta d'Europa   15,9   -5,3   -25,0-12,3
     Japó   16,2   0,1   0,3-13,3
     Estats Units   37,9   4,4   13,119,4
     Resta d'Amèrica   44,0   5,4   14,114,4
     Resta del món   105,4   11,2   11,94,4
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al gener de 2017.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 1.027,4 milers al febrer del 2018, un 0,4% més que al mateix mes del 2017. El turisme domèstic mostra un decrement del 0,9% i l'estranger un increment de l'1,3%. Quant a la procedència dels viatgers del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a primera comunitat en termes absoluts disminueix un 3,8%, mentre que Madrid, segona comunitat en nombre de viatgers augmenta un 6%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França i Regne Unit mostren decrements del 13,5% i de l'11,2 respectivament.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 26 de març del 2018.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers. Turistes i excursionistes. T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: