Establiments hotelers. Viatgers. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers   2.183,8   153,5   7,67,8
Turisme domèstic   822,9   43,8   5,63,0
     Andalusia   40,4   12,5   44,94,9
     Aragó   36,9   6,8   22,517,4
     Balears   9,8   -0,4   -4,1-0,6
     Catalunya   504,0   28,8   6,11,1
     Comunitat Valenciana   36,5   -5,4   -12,97,6
     Madrid   78,4   6,0   8,38,3
     País Basc   34,6   -5,0   -12,7-2,7
     resta CCAA Nord (1)   54,4   1,0   1,84,7
     resta CCAA Sud (2)   27,9   -0,4   -1,42,7
Turisme estranger   1.360,9   109,7   8,811,0
     Alemanya   115,5   16,1   16,24,1
     Bèlgica   35,5   1,5   4,39,8
     França   210,7   -15,1   -6,77,0
     Irlanda   26,1   6,5   33,413,5
     Itàlia   71,2   6,1   9,39,4
     Països Baixos   44,3   6,1   15,911,4
     Països nòrdics (3)   58,5   3,0   5,58,2
     Portugal   18,1   0,5   3,014,6
     Regne Unit   188,7   -1,4   -0,81,7
     Resta UE (4)   95,4   13,9   17,110,8
     Rússia   81,5   21,8   36,526,8
     Suïssa   25,3   2,7   11,712,6
     Resta d'Europa   41,3   4,3   11,56,1
     Japó   17,2   3,2   22,816,6
     Estats Units   124,9   12,3   10,923,1
     Resta d'Amèrica   84,4   17,2   25,533,7
     Resta del món   122,3   11,2   10,112,3
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al juny de 2016.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.138,8 milers al juny del 2017, un 7,6% més que al juny del 2016. El turisme domèstic mostra un increment del 5,6%, i l'estranger creix un 8,8%. Quant a la procedència dels viatgers del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a primera comunitat en termes absoluts, augmenta un 6,1% i Madrid, segona comunitat en nombre de viatgers, puja un 8,3%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, França baixa un 6,7% i Regne Unit disminueix un 0,8%.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 24 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: