Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Març 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Grau d'ocupació per habitacions   62,3   60,759,1
Per marques turístiques   
     Barcelona   79,0   73,573,1
     Costa Brava   45,2   40,648,7
     Costa Daurada   47,8   45,946,6
     Costa Barcelona (*)   64,3   59,160,1
     Paisatges Barcelona (*)   49,2   47,739,0
     Pirineus   27,9   35,232,8
     Terres de Lleida   38,3   37,833,9
     Terres de l'Ebre   46,3   24,845,0
     Val d'Aran   37,7   64,456,8
Per categories:   
     Cinc estrelles d'or   66,6   63,862,1
     Quatre estrelles d'or   69,8   67,464,8
     Tres estrelles d'or   64,4   63,161,5
     Dues estrelles d'or   52,8   52,753,6
     Una estrella d'or   47,6   48,749,2
     Dues i tres estrelles d'argent   37,3   42,741,0
     Una estrella d'argent   48,7   42,831,7
Unitats: Tant per cent.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al març de 2016.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El grau d'ocupació per habitacions en establiments hotelers se situa en el 62,3% a Catalunya, 1,6 punts per sobre del valor registrat al mes anterior, i 3,2 punts més del registrat un any enrere. Només Barcelona i Costa Barcelona amb un 79% i un 64,3% respectivament, superen aquesta mitjana. Si es consideren les categories, els establiments de cinc, quatre i tres estrelles d'or registren graus d'ocupació per sobre de la mitjana (66,6%, 69,8% i 64,4%, respectivament).

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 25 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T