Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Grau d'ocupació per habitacions   49,3   57,444,9
Per marques turístiques   
     Barcelona   61,7   74,653,6
     Costa Brava   35,8   37,136,8
     Costa Daurada   37,1   33,137,2
     Costa Barcelona (*)   46,1   56,341,2
     Paisatges Barcelona (*)   31,9   43,832,0
     Pirineus   31,2   21,325,2
     Terres de Lleida   27,5   37,029,2
     Terres de l'Ebre   32,0   32,528,4
     Val d'Aran   31,6   19,244,6
Per categories:   
     Cinc estrelles d'or   47,2   61,845,4
     Quatre estrelles d'or   53,9   63,349,1
     Tres estrelles d'or   51,0   58,446,4
     Dues estrelles d'or   44,1   51,239,1
     Una estrella d'or   48,1   51,241,2
     Dues i tres estrelles d'argent   33,4   41,830,5
     Una estrella d'argent   39,4   33,734,5
Unitats: Tant per cent.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2015.

A partir del mes de gener de 2015 la marca Costa Barcelona incorpora també les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El grau d'ocupació per habitacions en establiments hotelers se situa en el 49,3% a Catalunya, 8,1 punts per sota del valor registrat al mes anterior, però 4,4 punts per sobre del registrat un any enrere. Només Barcelona (61,7%) supera aquesta mitjana. Si es consideren les categories, els establiments de quatre i tres estrelles d'or registren graus d'ocupació per sobre de la mitjana (53,9% i 51%, respectivament).

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 24 de gener del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T