Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiquesM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total viatgers   104,0   5,1   5,14,2
Barcelona   0,0   0,0   ....
Costa Brava   22,2   -1,1   -4,7-7,2
Costa Daurada   7,0   -0,1   -1,516,6
Costa Barcelona (*)   7,2   0,1   1,15,9
Paisatges Barcelona (*)   12,6   0,2   1,39,8
Pirineus   42,3   3,1   7,92,0
Terres de Lleida   9,2   2,2   32,132,3
Terres de l'Ebre   3,1   0,5   19,916,1
Val d'Aran   ..   ..   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural de l'INE.

.. La grandària de la mostra en aquestes marques turístiques no permet a l'Idescat facilitar-ne els resultats desagregats, per tal de garantir el secret estadístic.

A partir del primer trimestre de 2015 la marca Costa Barcelona incorpora també les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del primer trimestre del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

S'han registrat 104 milers de viatgers en establiments de turisme rural de Catalunya al quart trimestre del 2016, un 5,1% més que el mateix trimestre del 2015. Per marques turístiques, Pirineus com a primera marca que aplega més viatgers en termes absoluts, mostra un increment interanual del 7,9%. En sentit contrari, Costa Brava, com a següent marca en nombre de viatgers, mostra decrements respecte a un any enrere (4,7%)

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 2 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Turisme rural. Viatgers per marques turístiques. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T