Turistes estrangers. Per país de residència habitualM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   862,9   100,0   16,7   2,02,0
Alemanya   40,3   4,7   -28,8   -41,7-41,7
Bèlgica   18,1   2,1   0,4   2,42,4
França   172,7   20,0   -21,3   -11,0-11,0
Irlanda   8,9   1,0   6,0   212,4212,4
Itàlia   94,2   10,9   11,5   13,813,8
Països Baixos   30,1   3,5   9,2   43,843,8
Països nòrdics   17,4   2,0   -13,1   -43,0-43,0
Portugal   7,0   0,8   0,7   11,211,2
Regne Unit   73,2   8,5   5,8   8,68,6
Rússia   26,1   3,0   -9,6   -27,0-27,0
Suïssa   22,6   2,6   8,2   56,756,7
Resta d'Europa   103,8   12,0   4,6   4,64,6
EUA   56,0   6,5   21,4   62,062,0
Amèrica (sense EUA)   71,3   8,3   7,8   12,412,4
Resta del món   121,3   14,1   14,0   13,013,0
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades són provisionals des de febrer del 2017.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   4.110,1   100,0   204,4   5,25,2
Alemanya   502,3   12,2   20,1   4,24,2
Bèlgica   131,4   3,2   21,5   19,519,5
França   491,6   12,0   26,8   5,85,8
Irlanda   80,2   2,0   -4,5   -5,4-5,4
Itàlia   258,1   6,3   3,9   1,51,5
Països Baixos   160,7   3,9   13,7   9,39,3
Països nòrdics   427,7   10,4   44,3   11,611,6
Portugal   116,4   2,8   16,4   16,416,4
Regne Unit   799,5   19,5   1,5   0,20,2
Rússia   67,0   1,6   3,5   5,55,5
Suïssa   92,1   2,2   -3,6   -3,8-3,8
Resta d'Europa   331,9   8,1   43,9   15,215,2
EUA   119,5   2,9   20,9   21,221,2
Amèrica (sense EUA)   240,6   5,9   -1,3   -0,5-0,5
Resta del món   291,4   7,1   -2,6   -0,9-0,9
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


Nota:

- Les dades són provisionals des de febrer del 2017.


Comentari

Els turistes estrangers han fet 862,9 milers de viatges a Catalunya al mes de gener del 2018, un 2% més que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França disminueix un 11% i Itàlia augmenta un 13,8%, respecte al mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra una variació positiva del 5,2% respecte al mateix mes del 2017.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 1 de març del 2018.

Més informació a:

 Turisme estranger. Idescat.
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual. Indicadors anuals. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: