Turistes estrangers. Per país de residència habitualM RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   1.991,0   100,0   114,1   6,17,8
Alemanya   210,6   10,6   19,1   9,94,5
Bèlgica   55,5   2,8   8,5   18,1-0,5
França   349,3   17,5   -5,6   -1,63,3
Irlanda   27,8   1,4   -10,0   -26,5-15,0
Itàlia   104,4   5,2   14,8   16,5-0,2
Països Baixos   73,3   3,7   6,3   9,54,7
Països nòrdics   77,0   3,9   -18,3   -19,211,0
Portugal   19,2   1,0   -0,3   -1,4-17,2
Regne Unit   248,3   12,5   -0,7   -0,37,4
Rússia   101,9   5,1   28,6   39,025,7
Suïssa   47,8   2,4   1,7   3,711,3
Resta d'Europa   185,6   9,3   -10,6   -5,49,5
EUA   168,1   8,4   61,5   57,731,9
Amèrica (sense EUA)   130,4   6,5   37,7   40,627,2
Resta del món   191,9   9,6   -18,6   -8,89,1
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades són provisionals des de gener del 2017.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   8.835,2   100,0   902,6   11,410,1
Alemanya   1.411,8   16,0   119,6   9,37,5
Bèlgica   277,3   3,1   60,4   27,96,4
França   971,6   11,0   -4,9   -0,51,5
Irlanda   221,7   2,5   1,5   0,716,2
Itàlia   386,2   4,4   40,6   11,87,1
Països Baixos   377,8   4,3   56,6   17,69,0
Països nòrdics   506,9   5,7   97,0   23,716,0
Portugal   211,3   2,4   1,5   0,77,5
Regne Unit   2.158,4   24,4   163,2   8,27,8
Rússia   149,3   1,7   20,1   15,614,5
Suïssa   201,5   2,3   32,0   18,924,1
Resta d'Europa   653,7   7,4   59,5   10,013,3
EUA   323,5   3,7   95,0   41,634,1
Amèrica (sense EUA)   391,3   4,4   93,5   31,428,3
Resta del món   593,0   6,7   66,9   12,715,1
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


- Les dades són provisionals des de gener del 2017.


Comentari

Els turistes estrangers han fet 1.991 milers de viatges a Catalunya al mes de setembre del 2017, un 6,1% més que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França disminueix un 1,6%, al igual que Regne Unit (-0,3%) respecte al mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra una variació positiva de l'11,4% respecte al mateix mes del 2016. En termes acumulats, el nombre de turistes estrangers augmenta tant a Catalunya (7,8%) com a Espanya (10,1%) respecte als nou primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 31 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Idescat.
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual. Indicadors anuals. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: