Turistes estrangers. Per país de residència habitualM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   1.732,7   100,0   249,7   16,88,4
Alemanya   142,6   8,2   -0,5   -0,37,1
Bèlgica   46,0   2,7   18,7   68,420,2
França   525,5   30,3   53,9   11,49,4
Irlanda   24,4   1,4   -0,6   -2,3-37,5
Itàlia   126,1   7,3   17,4   16,09,5
Països Baixos   41,0   2,4   -34,1   -45,4-34,7
Països nòrdics   83,8   4,8   18,7   28,6-1,8
Portugal   19,0   1,1   3,4   21,5-28,8
Regne Unit   156,2   9,0   -6,3   -3,98,3
Rússia   42,2   2,4   12,6   42,836,3
Suïssa   57,4   3,3   35,4   160,312,6
Resta d'Europa   123,9   7,2   10,4   9,29,5
EUA   75,0   4,3   31,0   70,344,7
Amèrica (sense EUA)   89,1   5,1   31,7   55,128,7
Resta del món   180,4   10,4   58,1   47,56,5
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   7.060,0   100,0   973,7   16,011,6
Alemanya   1.118,5   15,8   252,0   29,111,2
Bèlgica   217,8   3,1   42,8   24,55,6
França   1.135,7   16,1   52,2   4,86,9
Irlanda   181,3   2,6   55,4   44,017,7
Itàlia   352,6   5,0   45,9   15,07,9
Països Baixos   258,4   3,7   -63,1   -19,60,4
Països nòrdics   478,1   6,8   78,2   19,55,1
Portugal   215,9   3,1   70,4   48,413,4
Regne Unit   1.523,1   21,6   100,1   7,09,6
Rússia   67,2   1,0   12,3   22,517,1
Suïssa   218,5   3,1   65,2   42,533,9
Resta d'Europa   424,2   6,0   49,9   13,313,5
EUA   222,8   3,2   86,4   63,446,1
Amèrica (sense EUA)   258,1   3,7   68,5   36,139,2
Resta del món   387,8   5,5   57,7   17,512,2
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

Els turistes estrangers han fet 1.732,7 milers de viatges a Catalunya al mes d'abril del 2017, un 16,8% més que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França creix un 11,4%, mentre que Regne Unit mostra un decrement del 3,9% respecte el mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra una variació positiva del 16% respecte al mateix mes del 2016. En termes acumulats, el nombre de turistes estrangers augmenta tant a Catalunya (8,4%) com a Espanya (11,6%) respecte als quatre primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 31 de maig del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Dades detallades. Idescat.
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual. Indicadors anuals. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: