Turistes estrangers. Per país de residència habitualM RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   1.893,9   100,0   263,5   16,210,5
Alemanya   140,5   7,4   -9,4   -6,33,3
Bèlgica   38,3   2,0   -0,9   -2,313,1
França   473,3   25,0   29,2   6,68,6
Irlanda   59,3   3,1   24,9   72,54,5
Itàlia   108,7   5,7   42,3   63,718,4
Països Baixos   77,3   4,1   9,6   14,2-21,0
Països nòrdics   78,5   4,1   11,3   16,83,3
Portugal   8,0   0,4   -21,1   -72,6-41,8
Regne Unit   242,1   12,8   39,1   19,311,8
Rússia   54,3   2,9   2,9   5,625,2
Suïssa   24,6   1,3   -10,8   -30,52,3
Resta d'Europa   163,1   8,6   29,2   21,812,3
EUA   121,2   6,4   42,4   53,847,8
Amèrica (sense EUA)   97,5   5,2   29,1   42,532,1
Resta del món   207,0   10,9   45,6   28,311,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- .. La grandària de la mostra en aquests països no permet facilitar-ne els resultats desagregats.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   7.943,8   100,0   832,7   11,711,6
Alemanya   1.191,2   15,0   -1,0   -0,17,6
Bèlgica   228,0   2,9   26,1   12,97,6
França   1.062,6   13,4   2,3   0,25,0
Irlanda   226,5   2,9   37,9   20,118,5
Itàlia   362,0   4,6   42,3   13,39,2
Països Baixos   419,9   5,3   39,1   10,33,7
Països nòrdics   498,5   6,3   139,3   38,811,1
Portugal   130,6   1,6   -7,0   -5,19,4
Regne Unit   2.044,8   25,7   250,5   14,010,9
Rússia   81,7   1,0   3,7   4,713,5
Suïssa   172,7   2,2   19,2   12,528,1
Resta d'Europa   494,8   6,2   61,7   14,313,7
EUA   280,4   3,5   84,6   43,245,2
Amèrica (sense EUA)   321,3   4,0   70,3   28,035,9
Resta del món   428,8   5,4   63,7   17,413,5
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

Els turistes estrangers han fet 1.893,9 milers de viatges a Catalunya al mes de maig del 2017, un 16,2% més que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França creix un 6,6%, i Regne Unit mostra un increment del 19,3% respecte el mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra una variació positiva de l'11,7% respecte al mateix mes del 2016. En termes acumulats, el nombre de turistes estrangers augmenta tant a Catalunya (10,5%) com a Espanya (11,6%) respecte als cinc primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 30 de juny del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Idescat.
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual. Indicadors anuals. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: