Turistes estrangers. Per país de residència habitualM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   986,1   100,0   55,8   6,02,2
Alemanya   95,6   9,7   25,3   36,025,6
Bèlgica   19,5   2,0   -3,4   -14,9-5,6
França   271,3   27,5   29,5   12,22,3
Irlanda   5,8   0,6   2,4   72,2-48,4
Itàlia   66,8   6,8   -9,5   -12,5-3,1
Països Baixos   28,4   2,9   -3,0   -9,7-17,9
Països Nòrdics   23,6   2,4   -16,0   -40,3-15,3
Portugal   12,8   1,3   -2,2   -15,0-33,9
Regne Unit   115,7   11,7   26,4   29,618,3
Rússia   23,0   2,3   7,1   44,937,8
Suïssa   27,4   2,8   -3,0   -9,8-27,4
Resta d'Europa   107,2   10,9   23,6   28,38,5
EUA   35,9   3,6   4,0   12,735,8
Amèrica (sense EUA)   61,0   6,2   9,7   19,019,1
Resta del món   92,1   9,3   -35,3   -27,7-17,4
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   4.118,2   100,0   439,5   12,011,3
Alemanya   516,7   12,5   32,8   6,85,2
Bèlgica   113,4   2,8   -2,9   -2,5-0,9
França   599,3   14,6   68,2   12,86,5
Irlanda   77,2   1,9   8,1   11,717,6
Itàlia   210,2   5,1   -8,9   -4,14,1
Països Baixos   169,6   4,1   21,0   14,115,9
Països Nòrdics   411,9   10,0   13,2   3,3-0,1
Portugal   122,4   3,0   17,9   17,210,7
Regne Unit   920,9   22,4   115,0   14,314,6
Rússia   43,7   1,1   9,3   27,014,2
Suïssa   115,3   2,8   40,2   53,638,0
Resta d'Europa   299,5   7,3   54,2   22,116,0
EUA   99,9   2,4   20,9   26,530,6
Amèrica (sense EUA)   167,6   4,1   49,6   42,048,1
Resta del món   250,6   6,1   0,8   0,39,5
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

Els turistes estrangers han fet 986,1 milers de viatges a Catalunya al mes de febrer del 2017, un 6% més que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França creix 12,2%, i Regne Unit mostra un increment del 29,6% respecte el mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra una variació positiva del 12% respecte al mateix mes del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 31 de març del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Dades detallades. Idescat.
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Demanda turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T