Turistes estrangers. Per país de residència habitualM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   986,7   100,0   -23,3   -2,36,1
Alemanya   77,3   7,8   -15,6   -16,81,6
Bèlgica   20,8   2,1   1,6   8,52,0
França   218,3   22,1   -20,8   -8,7-0,1
Irlanda   10,3   1,0   -6,7   -39,5-15,7
Itàlia   71,9   7,3   -0,8   -1,10,4
Països Baixos   22,9   2,3   -3,2   -12,26,3
Països nòrdics   31,1   3,2   -6,8   -18,07,9
Portugal   7,8   0,8   2,6   50,5-22,2
Regne Unit   92,5   9,4   -1,0   -1,05,3
Rússia   23,9   2,4   3,8   18,723,5
Suïssa   25,6   2,6   13,4   108,923,6
Resta d'Europa   141,6   14,3   -12,6   -8,26,6
EUA   58,0   5,9   9,8   20,329,9
Amèrica (sense EUA)   68,9   7,0   11,9   20,826,6
Resta del món   115,9   11,7   1,3   1,17,8
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades són provisionals des de gener del 2017.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   4.401,3   100,0   303,1   7,49,1
Alemanya   594,5   13,5   49,0   9,06,1
Bèlgica   134,0   3,0   5,6   4,47,0
França   535,8   12,2   2,7   0,50,4
Irlanda   95,3   2,2   4,2   4,613,4
Itàlia   256,9   5,8   22,4   9,67,0
Països Baixos   165,8   3,8   20,0   13,710,1
Països nòrdics   434,6   9,9   33,9   8,514,6
Portugal   134,2   3,1   15,0   12,66,0
Regne Unit   913,4   20,8   46,4   5,47,0
Rússia   52,0   1,2   10,6   25,714,1
Suïssa   105,1   2,4   6,2   6,322,1
Resta d'Europa   331,4   7,5   -0,1   0,011,1
EUA   157,2   3,6   37,7   31,533,7
Amèrica (sense EUA)   208,1   4,7   41,6   25,026,7
Resta del món   282,9   6,4   7,7   2,813,4
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


- Les dades són provisionals des de gener del 2017.


Comentari

Els turistes estrangers han fet 986,7 milers de viatges a Catalunya al mes de novembre del 2017, un 2,3% menys que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França disminueix un 8,7% i Regne Unit un 1%, respecte al mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra una variació positiva del 7,4% respecte al mateix mes del 2016. En termes acumulats, el nombre de turistes estrangers augmenta tant a Catalunya (6,1%) com a Espanya (9,1%) respecte als onze primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 28 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Idescat.
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual. Indicadors anuals. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: