Turistes estrangers. Per país de residència habitualM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   956,0   100,0   :   7,44,0
Alemanya   59,7   6,2   :   15,69,3
Bèlgica   14,1   1,5   :   16,5-17,3
França   279,3   29,2   :   5,2-3,0
Irlanda   10,5   1,1   :   2,954,3
Itàlia   86,7   9,1   :   -17,9-1,1
Països Baixos   20,8   2,2   :   -14,8-8,3
Països Nòrdics   36,2   3,8   :   18,212,4
Portugal   7,0   0,7   :   -47,549,1
Regne Unit   70,7   7,4   :   2,66,9
Rússia   17,6   1,8   :   -11,54,6
Suïssa   21,7   2,3   :   -29,1-25,3
Resta d'Europa   104,4   10,9   :   50,46,9
EUA   49,5   5,2   :   55,118,8
Amèrica (sense EUA)   48,9   5,1   :   -18,118,7
Resta del món   128,8   13,5   :   33,810,1
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.

: No disponible.

Notes:

- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les taxes de variació són taxes enllaçades facilitades per l'INE.

- Les dades són provisionals.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.979,7   100,0   :   13,310,3
Alemanya   454,4   11,4   :   13,36,4
Bèlgica   101,9   2,6   :   -1,72,5
França   603,9   15,2   :   6,57,1
Irlanda   78,1   2,0   :   31,023,0
Itàlia   259,6   6,5   :   8,25,8
Països Baixos   139,2   3,5   :   3,59,2
Països Nòrdics   368,2   9,3   :   8,510,9
Portugal   121,6   3,1   :   5,515,1
Regne Unit   879,2   22,1   :   16,012,4
Rússia   45,1   1,1   :   10,62,2
Suïssa   91,6   2,3   :   12,58,5
Resta d'Europa   282,6   7,1   :   23,415,7
EUA   116,9   2,9   :   26,67,2
Amèrica (sense EUA)   167,6   4,2   :   32,023,3
Resta del món   269,9   6,8   :   20,614,2
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.

: No disponible.

- Les dades són provisionals.


Comentari

Els turistes estrangers han fet 956 milers de viatges a Catalunya al mes de desembre del 2016, un 7,4% més que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França creix un 5,2%, mentre que Itàlia mostra un decrement del 17,9% respecte el mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra una variació positiva del 13,3% respecte al mateix mes del 2015. En termes acumulats, el nombre de turistes estrangers augmenta tant a Catalunya (4%) com a Espanya (10,3%) respecte al conjunt de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 31 de gener del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Dades detallades. Idescat.
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Demanda turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T