Turistes estrangers. Per país de residència habitualM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   850,5   100,0   -15,4   -1,8-1,8
Alemanya   69,4   8,2   8,3   13,613,6
Bèlgica   17,9   2,1   1,2   7,17,1
França   197,9   23,3   -19,0   -8,8-8,8
Irlanda   2,9   0,3   -10,6   -78,5-78,5
Itàlia   80,7   9,5   4,9   6,46,4
Països Baixos   21,1   2,5   -7,8   -26,9-26,9
Països Nòrdics   30,4   3,6   6,2   25,725,7
Portugal   6,4   0,7   -7,6   -54,3-54,3
Regne Unit   68,0   8,0   1,9   2,92,9
Rússia   36,0   4,2   9,1   33,733,7
Suïssa   14,7   1,7   -12,9   -46,9-46,9
Resta d'Europa   99,1   11,7   -7,5   -7,0-7,0
EUA   35,0   4,1   14,7   72,272,2
Amèrica (sense EUA)   64,1   7,5   10,3   19,219,2
Resta del món   107,0   12,6   -6,6   -5,8-5,8
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.904,3   100,0   377,8   10,710,7
Alemanya   485,4   12,4   16,4   3,53,5
Bèlgica   110,7   2,8   0,9   0,80,8
França   469,8   12,0   -2,8   -0,6-0,6
Irlanda   85,4   2,2   16,2   23,423,4
Itàlia   253,1   6,5   27,2   12,112,1
Països Baixos   147,2   3,8   22,5   18,118,1
Països Nòrdics   377,8   9,7   -13,8   -3,5-3,5
Portugal   99,7   2,6   3,6   3,73,7
Regne Unit   796,2   20,4   103,9   15,015,0
Rússia   63,6   1,6   4,1   6,86,8
Suïssa   96,6   2,5   18,1   23,023,0
Resta d'Europa   286,2   7,3   26,6   10,210,2
EUA   98,6   2,5   25,5   34,934,9
Amèrica (sense EUA)   241,2   6,2   83,1   52,652,6
Resta del món   292,9   7,5   46,3   18,818,8
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.


Comentari

Els turistes estrangers han fet 850,5 milers de viatges a Catalunya al mes de gener del 2017, un 1,8% menys que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França mostra un decrement del 8,8%, mentre que Itàlia creix un 6,4% respecte el mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra una variació positiva del 10,7% respecte al mateix mes del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 28 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Dades detallades. Idescat.
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Demanda turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T