Turistes estrangers. Per país de residència habitualM RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   2.551,3   100,0   156,5   6,59,4
Alemanya   189,1   7,4   14,7   8,44,3
Bèlgica   85,5   3,4   -23,8   -21,8-0,4
França   595,8   23,4   38,4   6,96,5
Irlanda   50,3   2,0   -23,5   -31,8-7,5
Itàlia   136,5   5,4   6,9   5,45,8
Països Baixos   183,4   7,2   52,2   39,85,7
Països nòrdics   130,5   5,1   21,4   19,611,8
Portugal   11,8   0,5   0,9   8,5-26,9
Regne Unit   258,6   10,1   3,1   1,27,1
Rússia   117,3   4,6   32,4   38,223,8
Suïssa   46,7   1,8   23,2   98,714,5
Resta d'Europa   255,1   10,0   15,3   6,411,9
EUA   145,9   5,7   14,2   10,829,7
Amèrica (sense EUA)   107,3   4,2   -6,5   -5,724,9
Resta del món   237,4   9,3   -12,6   -5,112,2
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les dades dels darrers 12 mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total   10.510,5   100,0   964,7   10,111,3
Alemanya   1.409,5   13,4   113,2   8,79,5
Bèlgica   424,1   4,0   7,1   1,75,3
França   1.555,9   14,8   42,2   2,84,3
Irlanda   304,0   2,9   81,4   36,522,3
Itàlia   516,8   4,9   67,3   15,09,4
Països Baixos   565,7   5,4   57,3   11,37,3
Països nòrdics   744,7   7,1   87,8   13,413,5
Portugal   266,7   2,5   29,3   12,47,7
Regne Unit   2.318,8   22,1   152,2   7,08,7
Rússia   186,2   1,8   35,9   23,916,4
Suïssa   278,6   2,7   41,9   17,723,3
Resta d'Europa   723,8   6,9   121,0   20,114,0
EUA   321,6   3,1   46,2   16,834,4
Amèrica (sense EUA)   346,5   3,3   44,8   14,830,2
Resta del món   547,6   5,2   37,1   7,315,4
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


- Les dades són provisionals des de gener del 2017.


Comentari

Els turistes estrangers han fet 2.551,3 milers de viatges a Catalunya al mes de juliol del 2017, un 6,5% més que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França augmenta un 6,9%, i Regne Unit mostra un increment de l'1,2% respecte el mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra una variació positiva del 10,1% respecte al mateix mes del 2016. En termes acumulats, el nombre de turistes estrangers augmenta tant a Catalunya (9,4%) com a Espanya (11,3%) respecte als set primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 31 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Idescat.
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual. Indicadors anuals. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: