Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursionsM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Viatges   10.685,2   1.541,3   16,911,2
     a Catalunya   6.243,8   1.149,4   22,617,3
     a la resta de l'Estat   2.806,7   -109,5   -3,8-3,9
     a l'estranger   1.634,7   501,4   44,214,3
Pernoctacions   68.365,2   8.908,1   15,07,1
Estada mitjana (nits)   6,4   -0,1   -1,6-5,8
Excursions   14.265,6   2.100,2   17,315,5
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.


Comentari

El nombre de viatges dels residents de Catalunya ha estat de 10.685,2 milers al tercer trimestre del 2017, xifra que suposa un increment del 16,9% respecte al mateix trimestre del 2016. Els viatges a Catalunya i a l'estranger augmenten un 22,6% i un 44,2% respectivament, mentre que els viatges a la resta de l'Estat disminueixen un 3,8%. El nombre d'excursions és de 14.265,6 milers, un 17,3% més que un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 22 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Turisme dels residents de Catalunya. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: