Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declaradaM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Despesa dels viatges (M€)   3.442   570,4   19,96,4
Despesa mitjana per persona (€)   322   8,1   2,6-6,4
Despesa mitjana diària per persona (€)   50   2,0   4,2-1,4
Despesa de les excursions (M€)   455   67,5   17,417,2
Despesa mitjana per persona (€)   32   0,0   0,11,6

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.


Comentari

Els residents de Catalunya van fer una despesa total en viatges de turisme de 3.442 milions d'euros al tercer trimestre de 2017, xifra que suposa un increment del 19,9% respecte al mateix trimestre del 2016. La despesa mitjana per persona va ser de 322 euros (amb una variació interanual del -2,6%), i la despesa mitjana diària per persona va ser de 50 euros, un 4,2% més que al mateix període de l'any anterior. Els excursionistes van fer una despesa de 455 milions d'euros, un 17,4% més que al mateix trimestre de 2016, i la despesa mitjana per persona (32 euros) va augmentar un 0,1%.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 22 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Turisme dels residents de Catalunya. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: