Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursionsM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Viatges   1.823,2   -31,6   -1,71,8
Pernoctacions   12.071,0   -668,4   -5,2-0,5
Estada mitjana (nits)   6,6   -0,2   -3,6-1,8
Excursions   170,4   34,4   25,319,6
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.


Comentari

El nombre de viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat va ser de 1.823,2 milers al tercer trimestre de 2017, un 1,7% menys que al mateix període de l'any anterior. El nombre de pernoctacions va ser de 12.071 milers, i disminueix un 5,2% interanual. L'estada mitjana va ser de 6,6 nits, i mostra un decrement del 3,6%. El nombre d'excursions va ser de 170,4 milers, un 25,3% més que al tercer trimestre de 2016.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 22 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: