Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursionsM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Viatges   948,5   -84,1   -8,1-8,1
Pernoctacions   3.370,4   -736,5   -17,9-17,9
Estada mitjana (nits)   3,6   -0,4   -10,7-10,7
Excursions   126,0   -12,3   -8,9-8,9
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.


Comentari

El nombre de viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat va ser de 948,5 milers al primer trimestre de 2017, un 8,1% menys que al mateix període de l'any anterior. El nombre de pernoctacions va ser de 3.370,4 milers, i disminueix un 17,9% interanual. L'estada mitjana va ser de 3,6 nits, i mostra un decrement del 10,7%. El nombre d'excursions va ser de 126 milers, un 8,9% menys que al primer trimestre de 2016.

Cal tenir present l'efecte Setmana Santa, atès que aquest any s'ha celebrat al mes d'abril i al 2016 es va celebrar al març.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 28 de juny del 2017.

Més informació a:

 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: