Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   112,9   9,1   1,71,6
Alimentació   124,8   6,9   2,41,5
Resta   105,6   10,7   1,21,7
     equipament personal   119,0   17,8   -0,12,4
     equipament de la llar   90,3   9,0   -0,2-1,6
     altres béns   105,8   6,0   2,73,2
     
Índex general amb estacions de servei   111,7   8,7   1,82,7
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   103,8   11,1   -0,1-0,6
Alimentació   108,5   6,7   1,50,1
Resta   100,9   14,8   0,0-0,4
     equipament personal   125,3   35,7   -0,71,6
     equipament de la llar   85,4   9,6   -0,6-2,1
     altres béns   101,2   9,9   1,41,0
     
Índex general amb estacions de servei   103,5   10,5   0,0-0,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   106,8   4,8   2,22,9
Alimentació   114,0   3,4   2,93,1
Resta   102,0   5,9   1,82,8
     equipament personal   114,5   13,2   1,53,7
     equipament de la llar   99,0   3,8   3,63,2
     altres béns   95,7   2,0   1,22,0
     
Índex general amb estacions de servei   106,4   4,8   2,33,7
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   100,6   7,0   0,71,0
Alimentació   100,7   3,4   2,52,0
Resta   100,4   10,0   0,70,8
     equipament personal   121,7   29,6   1,13,1
     equipament de la llar   97,7   4,8   4,23,6
     altres béns   94,2   6,0   0,00,0
     
Índex general amb estacions de servei   100,6   6,7   0,70,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, registra un increment de l'1,7% a Catalunya al juliol del 2017 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació augmenta un 2,4% interanual i la resta de productes un 1,2%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei mostra una variació interanual negativa del 0,1%. En aquest cas, l'alimentació puja un 1,5% i la resta de productes es manté estable respecte al juliol del 2016. A Espanya, l'índex sense estacions de servei creix a preus corrents un 2,2% i a preus constants un 0,7% interanual.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 31 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: