Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   99,2   -18,9   1,01,0
Alimentació   102,5   -21,8   0,30,3
Resta   96,9   -16,9   1,41,4
     equipament personal   102,9   -14,5   -0,9-0,9
     equipament de la llar   84,3   -16,4   0,40,4
     altres béns   101,2   -19,1   3,63,6
     
Índex general amb estacions de serveis   98,3   -17,4   2,62,6
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   90,0   -18,0   -2,0-2,0
Alimentació   89,3   -22,4   -1,2-1,2
Resta   90,2   -14,6   -2,6-2,6
     equipament personal   107,6   1,0   -1,7-1,7
     equipament de la llar   79,8   -15,8   -0,4-0,4
     altres béns   94,1   -16,9   -0,5-0,5
     
Índex general amb estacions de serveis   89,5   -16,8   -1,8-1,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   99,7   -15,7   2,82,8
Alimentació   99,6   -21,3   3,03,0
Resta   99,7   -11,6   2,72,7
     equipament personal   113,3   -6,2   2,42,4
     equipament de la llar   90,2   -13,1   2,52,5
     altres béns   96,9   -14,6   3,33,3
     
Índex general amb estacions de serveis   99,3   -14,6   4,04,0
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   92,5   -14,7   0,10,1
Alimentació   88,0   -21,8   1,91,9
Resta   95,5   -9,0   -1,1-1,1
     equipament personal   120,3   10,8   1,51,5
     equipament de la llar   88,6   -12,3   2,62,6
     altres béns   92,8   -12,1   -0,5-0,5
     
Índex general amb estacions de serveis   92,1   -13,9   -0,1-0,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, creix un 1% a Catalunya al gener del 2017 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació puja un 0,3% interanual, i la resta de productes mostra un increment del 1,4%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei mostra una variació interanual negativa de 2%. En aquest cas, l'alimentació disminueix un 1,2% i la venda de la resta de productes baixa un 2,6%. A Espanya, l'índex sense estacions de servei puja a preus corrents un 2,8% i a preus constants un 0,1% interanual.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 10 de març del 2017.

Més informació a:

 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T