Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Novembre 2016
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   98,3   -1,6   3,12,5
Alimentació   107,9   -4,9   5,04,4
Resta   92,3   1,0   1,71,0
     equipament personal   93,9   -7,5   -1,4-1,2
     equipament de la llar   86,3   7,1   0,81,2
     altres béns   95,1   4,0   4,12,4
     
Índex general amb estacions de serveis   96,9   -1,9   2,81,5
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   88,6   -2,6   2,73,1
Alimentació   95,4   -5,0   4,02,8
Resta   83,9   -0,7   1,73,0
     equipament personal   82,2   -12,3   -2,4-1,8
     equipament de la llar   80,9   6,9   -0,30,2
     altres béns   86,4   2,4   4,14,5
     
Índex general amb estacions de serveis   88,3   -2,6   2,33,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Novembre 2016
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   96,5   -0,5   4,23,0
Alimentació   102,3   -3,4   3,62,6
Resta   92,5   1,8   4,63,2
     equipament personal   96,3   -1,0   6,43,2
     equipament de la llar   92,5   7,8   5,44,5
     altres béns   90,3   0,3   2,72,5
     
Índex general amb estacions de serveis   95,8   -0,7   4,02,1
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   88,6   -1,5   4,23,9
Alimentació   91,4   -3,3   3,21,2
Resta   86,2   0,2   5,05,6
     equipament personal   84,7   -5,9   5,42,6
     equipament de la llar   90,0   7,6   5,34,3
     altres béns   84,0   -1,3   3,14,9
     
Índex general amb estacions de serveis   88,7   -1,4   4,04,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, creix un 3,1% a Catalunya al novembre del 2016 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació puja un 5% interanual, i la resta de productes mostra un increment de l'1,7%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei mostra una variació interanual positiva del 2,7%. En aquest cas, l'alimentació augmenta un 4% i la venda de la resta de productes creix un 1,7%. A Espanya, l'índex sense estacions de servei puja tant a preus corrents com a preus constants un 4,2% interanual. En termes acumulats, en els primers onze mesos del 2016, a Catalunya l'índex general sense estacions de servei creix un 2,5% a preus corrents i un 3,1% a preus constants amb relació al mateix període de l'any anterior. A Espanya, l'increment a preus corrents és del 3%, i a preus constants del 3,9%.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2016): 28 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) T
 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T