Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   103,6   2,8   2,41,6
Alimentació   116,2   3,7   2,71,3
Resta   95,7   2,2   2,31,9
     equipament personal   101,1   0,6   4,23,0
     equipament de la llar   83,3   5,1   -2,8-1,7
     altres béns   100,3   1,6   4,03,4
     
Índex general amb estacions de servei   102,7   2,6   2,72,8
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   93,4   2,8   0,8-0,6
Alimentació   101,1   3,7   1,5-0,2
Resta   88,3   2,3   1,1-0,4
     equipament personal   92,5   1,5   3,72,2
     equipament de la llar   78,4   5,2   -2,9-2,3
     altres béns   92,4   1,7   2,81,0
     
Índex general amb estacions de servei   93,6   2,9   1,2-0,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   101,7   3,3   4,13,0
Alimentació   109,8   2,7   4,23,1
Resta   96,3   3,7   4,03,0
     equipament personal   101,1   2,6   4,54,2
     equipament de la llar   95,7   7,3   6,03,2
     altres béns   93,7   2,3   2,32,1
     
Índex general amb estacions de servei   101,4   3,0   4,23,9
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   93,9   3,4   2,61,1
Alimentació   96,9   2,8   3,21,8
Resta   91,3   3,9   2,80,8
     equipament personal   93,9   3,8   4,43,5
     equipament de la llar   93,6   7,3   6,53,5
     altres béns   88,8   2,5   1,2-0,1
     
Índex general amb estacions de servei   94,2   3,4   2,81,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, mostra un creixement del 2,4% a Catalunya al juny del 2017 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació augmenta un 2,7% interanual, i la resta de productes un 2,3%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei mostra una variació interanual positiva del 0,8%. En aquest cas, l'alimentació i la resta de productes pugen un 1,5% i un 1,1%, respectivament. A Espanya, l'índex sense estacions de servei creix a preus corrents un 4,1% i a preus constants un 2,6% interanual.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 26 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: