Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   122,3   25,0   2,12,4
Alimentació   130,8   22,2   4,04,3
Resta   116,8   26,9   0,91,0
     equipament personal   119,4   27,2   0,0-1,1
     equipament de la llar   100,7   16,7   -2,00,8
     altres béns   126,2   33,6   3,52,5
     
Índex general amb estacions de serveis   119,0   23,5   2,51,5
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   109,7   24,5   1,32,9
Alimentació   114,9   21,5   2,52,7
Resta   105,7   26,4   0,22,7
     equipament personal   105,7   28,6   -0,9-1,7
     equipament de la llar   94,5   16,7   -2,9-0,1
     altres béns   114,3   33,0   2,74,2
     
Índex general amb estacions de serveis   107,6   22,5   0,72,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   118,4   22,9   1,92,9
Alimentació   126,7   24,0   2,42,6
Resta   112,8   22,0   1,53,0
     equipament personal   120,8   25,6   2,83,2
     equipament de la llar   103,6   11,9   0,34,1
     altres béns   113,5   25,9   1,32,3
     
Índex general amb estacions de serveis   116,3   21,6   2,32,1
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   108,5   22,6   1,53,7
Alimentació   112,7   23,5   1,61,3
Resta   104,9   21,9   1,25,2
     equipament personal   108,6   28,3   1,92,5
     equipament de la llar   100,9   12,0   0,33,9
     altres béns   105,5   25,8   0,94,5
     
Índex general amb estacions de serveis   107,1   20,8   0,93,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, creix un 2,1% a Catalunya al desembre del 2016 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació puja un 4% interanual, i la resta de productes mostra un increment del 0,9%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei mostra una variació interanual positiva de l'1,3%. En aquest cas, l'alimentació augmenta un 2,5% i la venda de la resta de productes creix un 0,2%. A Espanya, l'índex sense estacions de servei puja a preus corrents un 1,9% i a preus constants un 1,5% interanual. En termes acumulats, en el conjunt de l'any 2016, a Catalunya l'índex general sense estacions de servei creix un 2,4% a preus corrents i un 2,9% a preus constants amb relació al mateix període de l'any anterior. A Espanya, l'increment a preus corrents és del 2,9%, i a preus constants del 3,7%.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 27 de gener del 2017.

Més informació a:

 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T