Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   96,3   1,2   -1,40,6
Alimentació   109,1   -1,5   -0,50,3
Resta   88,4   3,4   -1,90,9
     equipament personal   91,4   13,9   0,11,3
     equipament de la llar   75,0   -3,9   -8,6-2,1
     altres béns   95,7   0,8   1,02,6
     
Índex general amb estacions de servei   95,8   0,5   0,02,2
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   87,3   0,1   -3,2-1,9
Alimentació   95,3   -1,5   -1,7-1,3
Resta   82,0   1,0   -3,7-1,9
     equipament personal   85,5   3,2   -0,40,4
     equipament de la llar   70,6   -4,0   -9,1-2,8
     altres béns   88,8   -1,5   -0,9-0,2
     
Índex general amb estacions de servei   87,3   -0,7   -2,9-1,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   94,2   -0,6   0,62,1
Alimentació   104,1   -2,8   1,32,2
Resta   87,5   1,3   0,02,0
     equipament personal   92,7   13,9   4,03,0
     equipament de la llar   83,5   -4,0   -1,91,6
     altres béns   86,8   -3,2   -1,61,5
     
Índex general amb estacions de servei   94,2   -0,8   1,73,3
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   87,3   -1,8   -1,0-0,1
Alimentació   92,1   -2,8   0,10,9
Resta   83,5   -1,1   -1,7-0,5
     equipament personal   87,2   3,4   3,62,2
     equipament de la llar   81,8   -4,3   -1,51,9
     altres béns   82,8   -5,5   -3,2-1,0
     
Índex general amb estacions de servei   87,4   -1,9   -1,0-0,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, mostra un decrement de l'1,4% a Catalunya a l'abril del 2017 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació disminueix un 0,5% interanual, i la resta de productes un 1,9%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei mostra una variació interanual negativa del 3,2%. En aquest cas, l'alimentació i la resta de productes baixen un 1,7% i un 3,7%, respectivament. A Espanya, l'índex sense estacions de servei creix a preus corrents un 0,6% mentre que a preus constants disminueix un 1% interanual.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 29 de maig del 2017.

Més informació a:

 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: