Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   99,0   1,5   3,11,8
Alimentació   115,5   -3,3   2,92,0
Resta   88,9   5,5   3,41,8
     equipament personal   93,9   5,6   10,63,1
     equipament de la llar   74,5   7,3   -2,3-1,5
     altres béns   95,4   4,4   1,92,9
     
Índex general amb estacions de servei   98,2   0,9   3,52,8
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   90,5   0,8   1,3-0,3
Alimentació   100,3   -3,5   0,90,6
Resta   84,3   4,4   2,1-0,2
     equipament personal   95,9   1,0   9,62,3
     equipament de la llar   70,3   6,9   -2,3-1,9
     altres béns   90,5   3,3   0,70,9
     
Índex general amb estacions de servei   90,1   0,0   1,1-0,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   98,4   1,5   3,83,1
Alimentació   109,9   -2,3   4,73,4
Resta   90,8   4,7   3,12,9
     equipament personal   90,9   2,1   7,14,1
     equipament de la llar   87,1   2,6   2,33,2
     altres béns   93,2   7,9   0,91,9
     
Índex general amb estacions de servei   98,2   0,9   4,13,8
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   92,1   0,7   2,31,3
Alimentació   96,9   -2,6   3,42,3
Resta   88,4   3,4   2,01,1
     equipament personal   92,9   -3,0   6,43,5
     equipament de la llar   85,7   2,3   2,83,7
     altres béns   90,7   6,5   -0,20,0
     
Índex general amb estacions de servei   92,1   0,0   2,21,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, registra un increment del 3,1% a Catalunya al setembre del 2017 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació augmenta un 2,9% interanual i la resta de productes un 3,4%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei mostra una variació interanual positiva de l'1,3%. En aquest cas, l'alimentació puja un 0,9% i la resta de productes un 2,1%. A Espanya, l'índex sense estacions de servei creix a preus corrents un 3,8% i a preus constants un 2,3% interanual.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 27 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Vendes. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Índexs de comerç al detall. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: