Índexs de comerç al detall (ICD)M RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   94,7   12,6   3,91,1
Alimentació   110,4   11,9   2,40,4
Resta   85,1   13,1   5,31,7
     equipament personal   80,5   18,9   7,61,8
     equipament de la llar   77,3   10,8   2,3-0,1
     altres béns   94,1   10,8   6,02,8
     
Índex general amb estacions de servei   94,9   12,0   5,42,8
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   86,9   12,7   1,7-1,6
Alimentació   96,4   12,3   0,7-1,3
Resta   80,8   13,0   3,3-1,4
     equipament personal   83,1   14,6   6,50,8
     equipament de la llar   72,9   10,4   1,7-0,9
     altres béns   89,4   10,7   3,9-0,3
     
Índex general amb estacions de servei   87,5   12,3   2,0-1,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general sense estacions de servei   94,6   12,6   4,72,6
Alimentació   107,0   13,0   4,32,5
Resta   86,4   12,3   5,22,7
     equipament personal   81,5   14,2   5,22,7
     equipament de la llar   86,8   12,1   5,62,7
     altres béns   89,7   11,3   4,62,6
     
Índex general amb estacions de servei   94,9   12,3   5,73,8
     
Preus constants    
Índex general sense estacions de servei   88,8   12,7   2,90,3
Alimentació   94,6   13,4   2,91,1
Resta   84,4   12,1   3,4-0,1
     equipament personal   84,4   9,7   4,41,8
     equipament de la llar   85,3   11,9   6,13,0
     altres béns   87,6   11,1   2,8-0,2
     
Índex general amb estacions de servei   89,1   12,6   2,60,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 3,9% a Catalunya al març del 2017 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació puja un 2,4% interanual, i la resta de productes un 5,3%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei mostra una variació interanual positiva de l'1,7%. En aquest cas, l'alimentació i la resta de productes pugen un 0,7% i 3,3%, respectivament. A Espanya, l'índex sense estacions de servei creix a preus corrents un 4,7% i a preus constants un 2,9% interanual.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 28 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: