Matriculació de vehicles industrialsM RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   3.372   474   16,48,3
Total de vehicles   27.085   2.978   12,45,1
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Advertiment: Les dades es van revisar el 21 de març de 2017

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   19.047   1.816   10,59,3
Total de vehicles   171.258   18.735   12,37,5
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Comentari

El nombre de vehicles industrials matriculats a Catalunya al mes de maig del 2017 ha estat de 3.372, xifra que suposa un increment interanual del 16,4%. La matriculació total de vehicles ha augmentat respecte a un any enrere un 12,4%. A Espanya, puja tant el nombre de vehicles industrials (10,5%) com el total de vehicles matriculats (12,3%). En els primers cinc mesos del 2017, la matriculació de vehicles industrials ha crescut a Catalunya un 8,3% i a Espanya un 9,3% respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 15 de juny del 2017.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència. Informació anual. Idescat.
 Matriculació de vehicles. Per tipus. Informació anual. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: