Matriculació de vehicles industrialsM RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   3.079   330   12,012,1
Total de vehicles   23.547   3.532   17,621,2
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.

Amunt
Espanya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   17.961   3.433   23,622,0
Total de vehicles   148.269   19.030   14,717,8
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Comentari

El nombre de vehicles industrials matriculats a Catalunya al mes de febrer del 2018 ha estat de 3.079, xifra que suposa un increment interanual del 12%. La matriculació total de vehicles ha augmentat respecte a un any enrere un 17,6%. A Espanya, s'incrementa tant el nombre de vehicles industrials com el total de vehicles matriculats (un 23,6% i un 14,7%, respectivament).

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 20 de març del 2018.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència. Informació anual. Idescat.
 Matriculació de vehicles. Per tipus. Informació anual. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: