Matriculació de vehicles industrialsM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   2.749   213   8,411,1
Total de vehicles   20.015   194   1,05,2
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Advertiment: Les dades es van revisar el 21 de març de 2017

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   14.528   117   0,88,2
Total de vehicles   129.239   772   0,65,0
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Comentari

El nombre de vehicles industrials matriculats a Catalunya al mes de febrer del 2017 ha estat de 2.749 , xifra que suposa un increment interanual del 8,4%. La matriculació total de vehicles ha augmentat respecte a un any enrere un 1%. A Espanya, creix el nombre de vehicles industrials (0,8%) i el total de vehicles matriculats (0,6%).

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 15 de març del 2017.

Sèries revisades amb data 20 de març del 2017.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència. Informació anual. Idescat.
 Matriculació de vehicles. Per tipus. Informació anual. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T