Matriculació de vehicles industrialsM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   2.649   -240   -8,34,6
Total de vehicles   22.450   -697   -3,03,9
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Advertiment: Les dades es van revisar el 21 de març de 2017.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   16.699   -866   -4,98,5
Total de vehicles   137.573   -1.568   -1,17,2
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Comentari

El nombre de vehicles industrials matriculats a Catalunya al mes de desembre del 2017 ha estat de 2.649, xifra que suposa un decrement interanual del 8,3%. La matriculació total de vehicles ha disminuït respecte a un any enrere un 3%. A Espanya, baixa també tant el nombre de vehicles industrials com el total de vehicles matriculats (un 4,9% i un 1,1%, respectivament). En el conjunt de l'any 2017, la matriculació de vehicles industrials ha crescut a Catalunya un 4,6% i a Espanya un 8,5% respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 15 de gener del 2018.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència. Informació anual. Idescat.
 Matriculació de vehicles. Per tipus. Informació anual. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: