Matriculació de vehicles industrialsM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   2.889   53   1,96,6
Total de vehicles   23.147   1.121   5,111,2
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Vehicles industrials   17.565   1.613   10,16,6
Total de vehicles   139.141   19.250   16,112,5
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.


Comentari

El nombre de vehicles industrials matriculats a Catalunya al mes de desembre del 2016 ha estat de 2.889, xifra que suposa un increment interanual de l'1,9%. La matriculació total de vehicles ha augmentat respecte a un any enrere un 5,1%. A Espanya, creix el nombre de vehicles industrials (10,1%) i el total de vehicles matriculats (16,1%). En el conjunt de l'any 2016, la matriculació de vehicles industrials ha crescut un 6,6% tant a Catalunya com a Espanya respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 16 de gener del 2017.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència. Informació anual. Idescat.
 Matriculació de vehicles. Per tipus. Informació anual. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T