Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finquesM RSS 

Catalunya. Octubre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   4.545   429   10,413,0
Finques urbanes   4.487   464   11,513,6
     habitatges   3.561   407   12,921,6
     solars   51   -3   -5,6-0,3
     altres   875   60   7,4-8,2
Finques rústiques   58   -35   -37,6-11,0
Capital prestat (milions d'euros)   631,4   33,0   5,521,3
Finques urbanes   614,3   25,2   4,321,0
     habitatges   450,3   57,3   14,626,5
     solars   13,8   0,7   5,04,3
     altres   150,2   -32,7   -17,914,8
Finques rústiques   17,1   7,8   82,834,2
Hipoteques cancel·lades (nombre)   5.145   489   10,513,7
Finques urbanes   5.094   522   11,414,0
     habitatges   3.540   318   9,910,3
     solars   119   58   95,1-9,3
     altres   1.435   146   11,325,6
Finques rústiques   51   -33   -39,3-5,5

Font: INE. Estadística d'hipoteques.

Amunt
Espanya. Octubre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   32.774   3.685   12,76,5
Finques urbanes   31.386   3.817   13,87,3
     habitatges   22.581   3.255   16,813,0
     solars   454   -84   -15,6-14,0
     altres   8.351   646   8,4-4,9
Finques rústiques   1.388   -132   -8,7-10,4
Capital prestat (milions d'euros)   3.919,8   -151,2   -3,78,6
Finques urbanes   3.723,4   -119,1   -3,19,3
     habitatges   2.484,7   334,6   15,616,3
     solars   240,1   17,2   7,726,5
     altres   998,6   -470,9   -32,0-4,6
Finques rústiques   196,5   -32,1   -14,1-3,6
Hipoteques cancel·lades (nombre)   35.516   -672   -1,92,9
Finques urbanes   33.986   -722   -2,13,0
     habitatges   23.333   -394   -1,73,7
     solars   1.001   -200   -16,7-5,5
     altres   9.652   -128   -1,32,4
Finques rústiques   1.530   50   3,41,7

Font: INE. Estadística d'hipoteques.

Les dades són provisionals des de gener del 2016.


Comentari

S'han hipotecat a Catalunya 4.545 finques a l'octubre del 2016, un 10,4% més que al mateix mes del 2015. Les hipoteques sobre habitatges han estat 4.487, xifra que suposa un increment de l'11,5% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 631,4 milions d'euros, un 5,5% més que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 14,6% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha augmentat un 10,5% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un increment del 9,9%. A Espanya, es mostra un increment en el nombre de finques hipotecades (12,7%), mentre que el capital d'aquestes hipoteques disminueix un 3,7%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques ha crescut un 16,8% i el capital prestat ho ha fet un 15,6%.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2016): 22 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per entitat prestatària. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial en construcció (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció T