Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finquesM RSS 

Catalunya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   4.476   -84   -1,811,7
Finques urbanes   4.421   -59   -1,312,2
     habitatges   3.562   248   7,520,3
     solars   51   -30   -37,0-3,7
     altres   808   -277   -25,5-9,7
Finques rústiques   55   -25   -31,3-12,5
Capital prestat (milions d'euros)   607,7   -126,2   -17,217,6
Finques urbanes   596,2   -125,3   -17,417,3
     habitatges   452,6   48,5   12,025,2
     solars   17,8   -22,7   -56,1-1,2
     altres   125,8   -151,1   -54,67,4
Finques rústiques   11,5   -0,8   -6,731,2
Hipoteques cancel·lades (nombre)   5.888   -44   -0,712,3
Finques urbanes   5.839   -19   -0,312,6
     habitatges   3.781   -50   -1,39,2
     solars   204   -3   -1,4-8,2
     altres   1.854   34   1,922,9
Finques rústiques   49   -25   -33,8-7,9

Font: INE. Estadística d'hipoteques.

Amunt
Espanya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   34.736   6.233   21,97,7
Finques urbanes   33.320   6.215   22,98,6
     habitatges   25.413   6.189   32,214,6
     solars   587   -23   -3,8-13,1
     altres   7.320   49   0,7-4,5
Finques rústiques   1.416   18   1,3-9,5
Capital prestat (milions d'euros)   4.351,4   630,1   16,99,2
Finques urbanes   4.088,3   571,0   16,29,9
     habitatges   2.790,0   715,9   34,517,8
     solars   313,0   60,3   23,826,3
     altres   985,3   -205,1   -17,2-5,6
Finques rústiques   263,1   59,1   29,0-1,1
Hipoteques cancel·lades (nombre)   40.551   -2.062   -4,82,2
Finques urbanes   38.876   -1.848   -4,52,3
     habitatges   26.127   -553   -2,13,1
     solars   1.262   -235   -15,7-6,5
     altres   11.487   -1.060   -8,41,3
Finques rústiques   1.675   -214   -11,30,4

Font: INE. Estadística d'hipoteques.

Les dades són provisionals des de gener del 2016.


Comentari

S'han hipotecat a Catalunya 4.476 finques al novembre del 2016, un 1,8% menys que al mateix mes del 2015. Les hipoteques sobre habitatges han estat 3.562, xifra que suposa un increment del 7,5% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 607,7 milions d'euros, un 17,2% menys que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 12% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha disminuït un 0,7% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un decrement de l'1,3%. A Espanya, es mostra un increment en el nombre de finques hipotecades (21,9%), i el capital d'aquestes hipoteques creix un 16,9%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques ha crescut un 32,2% i el capital prestat ho ha fet un 34,5%.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2016): 27 de gener del 2017.

Més informació a:

 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per entitat prestatària. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció T