Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finquesM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   5.105   -121   -2,32,6
Finques urbanes   5.016   -113   -2,22,9
     habitatges   3.891   -29   -0,74,9
     solars   69   -14   -16,9-10,1
     altres   1.056   -70   -6,2-2,9
Finques rústiques   89   -8   -8,2-11,8
Capital prestat (milions d'euros)   896,3   47,5   5,613,1
Finques urbanes   881,8   51,4   6,213,7
     habitatges   528,1   46,3   9,616,4
     solars   85,4   32,0   60,056,1
     altres   268,3   -26,9   -9,11,2
Finques rústiques   14,5   -3,9   -21,0-19,4
Hipoteques cancel·lades (nombre)   5.815   -318   -5,2-4,1
Finques urbanes   5.749   -315   -5,2-4,2
     habitatges   3.832   -270   -6,6-2,6
     solars   156   -12   -7,1-0,7
     altres   1.761   -33   -1,8-8,1
Finques rústiques   66   -3   -4,34,9

Font: INE. Estadística d'hipoteques.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   35.108   -1.005   -2,85,2
Finques urbanes   33.623   -808   -2,35,4
     habitatges   24.342   -681   -2,76,8
     solars   530   -118   -18,2-14,3
     altres   8.751   -9   -0,12,8
Finques rústiques   1.485   -197   -11,71,5
Capital prestat (milions d'euros)   5.309,2   311,3   6,210,1
Finques urbanes   5.067,4   332,4   7,011,2
     habitatges   2.820,8   112,7   4,213,8
     solars   380,0   -7,6   -2,0-2,2
     altres   1.866,5   227,3   13,99,5
Finques rústiques   241,8   -21,2   -8,1-10,1
Hipoteques cancel·lades (nombre)   38.850   -4.834   -11,1-3,2
Finques urbanes   37.420   -4.497   -10,7-3,1
     habitatges   25.237   -2.766   -9,9-1,1
     solars   1.101   -75   -6,4-12,6
     altres   11.082   -1.656   -13,0-6,3
Finques rústiques   1.430   -337   -19,1-6,0

Font: INE. Estadística d'hipoteques.

Les dades són provisionals des de gener del 2016.


Comentari

S'han hipotecat a Catalunya 5.105 finques al febrer del 2017, un 2,3% menys que al mateix mes del 2016. Les hipoteques sobre habitatges han estat 3.891, xifra que suposa un decrement del 0,7% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 896,3 milions d'euros, un 5,6% més que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 9,6% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha disminuït un 5,2% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un decrement del 6,6%. A Espanya, es mostra una disminució en el nombre de finques hipotecades (-2,8%), i el capital d'aquestes hipoteques creix un 6,2%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques ha baixat un 2,7% i el capital prestat ha crescut un 4,2%.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 26 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per entitat prestatària. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: