Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finquesM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   5.197   678   15,09,5
Finques urbanes   5.118   658   14,89,8
     habitatges   3.998   455   12,88,8
     solars   68   16   30,8-13,3
     altres   1.052   187   21,615,2
Finques rústiques   79   20   33,9-8,2
Capital prestat (milions d'euros)   822,8   194,0   30,98,1
Finques urbanes   809,5   197,4   32,39,2
     habitatges   575,5   127,3   28,419,7
     solars   28,2   14,3   103,0-2,7
     altres   205,8   55,8   37,2-8,2
Finques rústiques   13,3   -3,4   -20,4-36,3
Hipoteques cancel·lades (nombre)   5.029   -83   -1,6-3,9
Finques urbanes   4.950   -111   -2,2-4,0
     habitatges   3.722   204   5,81,2
     solars   103   -17   -14,20,5
     altres   1.125   -298   -20,9-16,1
Finques rústiques   79   28   54,96,1

Font: INE. Estadística d'hipoteques.


Les dades són provisionals des de gener del 2017.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   34.146   717   2,18,9
Finques urbanes   32.868   815   2,59,2
     habitatges   24.706   1.878   8,212,0
     solars   457   12   2,7-4,2
     altres   7.705   -1.075   -12,22,1
Finques rústiques   1.278   -98   -7,10,3
Capital prestat (milions d'euros)   4.998,3   1.037,1   26,214,2
Finques urbanes   4.824,9   1.060,9   28,215,5
     habitatges   2.980,2   458,4   18,219,0
     solars   295,1   64,9   28,24,2
     altres   1.549,6   537,5   53,111,6
Finques rústiques   173,4   -23,8   -12,1-9,2
Hipoteques cancel·lades (nombre)   38.080   2.076   5,8-1,7
Finques urbanes   36.483   2.030   5,9-1,6
     habitatges   25.344   1.848   7,90,4
     solars   1.286   301   30,64,6
     altres   9.853   -119   -1,2-6,7
Finques rústiques   1.597   46   3,0-2,7

Font: INE. Estadística d'hipoteques.


Les dades són provisionals des de gener del 2017.


Comentari

S'han hipotecat a Catalunya 5.197 finques a l'octubre del 2017, un 15% més que al mateix mes del 2016. Les hipoteques sobre habitatges han estat 3.998, xifra que suposa un increment del 12,8% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 822,8 milions d'euros, un 30,9% més que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 28,4% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha baixat un 1,6% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un increment del 5,8%. A Espanya, creix el nombre de finques hipotecades un 2,1%, i el capital d'aquestes hipoteques puja un 26,2%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques i el capital prestat han augmentat en un 8,2% i 18,2% respectivament.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 21 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques. Indicadors anuals. Idescat.
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per entitat prestatària. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: