Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finquesM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   5.273   735   16,29,2
Finques urbanes   5.202   752   16,99,5
     habitatges   3.987   490   14,08,6
     solars   63   -51   -44,7-8,0
     altres   1.152   313   37,314,3
Finques rústiques   71   -17   -19,3-9,9
Capital prestat (milions d'euros)   922,6   281,5   43,911,7
Finques urbanes   905,9   273,4   43,213,1
     habitatges   534,5   98,3   22,519,7
     solars   15,1   -7,0   -31,54,1
     altres   356,3   182,1   104,61,7
Finques rústiques   16,7   8,1   93,1-38,4
Hipoteques cancel·lades (nombre)   5.697   52   0,9-3,3
Finques urbanes   5.613   47   0,8-3,4
     habitatges   4.087   202   5,21,7
     solars   131   5   4,02,6
     altres   1.395   -160   -10,3-15,1
Finques rústiques   84   5   6,34,5

Font: INE. Estadística d'hipoteques.


Les dades són provisionals des de juliol del 2016.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   35.772   6.175   20,99,8
Finques urbanes   34.621   6.326   22,410,2
     habitatges   26.583   5.990   29,112,9
     solars   466   -93   -16,6-1,8
     altres   7.572   429   6,03,4
Finques rústiques   1.151   -151   -11,6-1,0
Capital prestat (milions d'euros)   5.113,5   973,2   23,513,4
Finques urbanes   4.910,1   974,1   24,714,6
     habitatges   2.963,7   683,1   30,019,0
     solars   310,9   -157,2   -33,6-3,1
     altres   1.635,5   448,1   37,711,3
Finques rústiques   203,4   -0,9   -0,4-9,3
Hipoteques cancel·lades (nombre)   37.544   1.582   4,4-2,3
Finques urbanes   35.901   1.288   3,7-2,3
     habitatges   24.384   1.199   5,20,1
     solars   1.170   164   16,3-4,6
     altres   10.347   -75   -0,7-7,4
Finques rústiques   1.643   294   21,8-2,7

Font: INE. Estadística d'hipoteques.


Les dades són provisionals des de juliol del 2016.


Comentari

S'han hipotecat a Catalunya 5.273 finques a l'agost del 2017, un 16,2% més que al mateix mes del 2016. Les hipoteques sobre habitatges han estat 3.987, xifra que suposa un increment del 14% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 922,6 milions d'euros, un 43,9% més que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 22,5% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha augmentat un 0,9% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un increment del 5,2%. A Espanya, creix el nombre de finques hipotecades un 20,9%, i el capital d'aquestes hipoteques puja un 23,5%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques i el capital prestat han augmentat en un 29,1% i 30% respectivament.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 27 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques. Indicadors anuals. Idescat.
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per entitat prestatària. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: