Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finquesM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   4.458   -850   -16,05,1
Finques urbanes   4.368   -859   -16,45,4
     habitatges   3.345   -677   -16,84,2
     solars   52   -14   -21,2-3,0
     altres   971   -168   -14,710,0
Finques rústiques   90   9   11,1-9,5
Capital prestat (milions d'euros)   702,4   -77,5   -9,99,6
Finques urbanes   689,9   -59,0   -7,911,2
     habitatges   465,7   -23,8   -4,914,3
     solars   19,5   -5,2   -21,221,9
     altres   204,8   -30,0   -12,83,3
Finques rústiques   12,4   -18,5   -59,8-44,9
Hipoteques cancel·lades (nombre)   5.524   -1.374   -19,9-3,3
Finques urbanes   5.436   -1.384   -20,3-3,2
     habitatges   3.854   -441   -10,30,6
     solars   132   4   3,11,9
     altres   1.450   -947   -39,5-11,5
Finques rústiques   88   10   12,8-14,4

Font: INE. Estadística d'hipoteques.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   29.022   -4.478   -13,43,9
Finques urbanes   27.895   -4.286   -13,34,1
     habitatges   21.163   -2.710   -11,45,5
     solars   480   -71   -12,9-6,4
     altres   6.252   -1.505   -19,40,8
Finques rústiques   1.127   -192   -14,6-1,2
Capital prestat (milions d'euros)   4.372,1   -422,1   -8,88,1
Finques urbanes   4.186,8   -384,9   -8,49,2
     habitatges   2.387,9   -168,4   -6,612,1
     solars   325,5   9,3   2,97,2
     altres   1.473,3   -225,9   -13,34,5
Finques rústiques   185,4   -37,1   -16,7-10,9
Hipoteques cancel·lades (nombre)   36.373   -9.002   -19,8-4,8
Finques urbanes   34.909   -8.811   -20,2-4,7
     habitatges   23.824   -4.757   -16,6-1,5
     solars   1.219   -47   -3,7-12,8
     altres   9.866   -4.007   -28,9-10,6
Finques rústiques   1.464   -191   -11,5-7,2

Font: INE. Estadística d'hipoteques.

Les dades són provisionals des de març del 2016.


Comentari

S'han hipotecat a Catalunya 4.458 finques a l'abril del 2017, un 16% menys que al mateix mes del 2016. Les hipoteques sobre habitatges han estat 3.345, xifra que suposa un decrement del 16,8% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 702,4 milions d'euros, un 9,9% menys que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha disminuit un 4,9% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha disminuit un 19,9% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un decrement del 10,3%. A Espanya, es mostra un decrement en el nombre de finques hipotecades del 13,4%, i el capital d'aquestes hipoteques baixa un 8,8%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques ha baixat un 11,4% i el capital prestat ha baixat un 6,6%.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 29 de juny del 2017.

Més informació a:

 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques. Indicadors anuals. Idescat.
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per entitat prestatària. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: