Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finquesM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   5.603   395   7,67,6
Finques urbanes   5.543   407   7,97,9
     habitatges   4.258   406   10,510,5
     solars   65   -1   -1,5-1,5
     altres   1.220   2   0,20,2
Finques rústiques   60   -12   -16,7-16,7
Capital prestat (milions d'euros)   898,6   159,9   21,621,6
Finques urbanes   889,8   161,7   22,222,2
     habitatges   571,2   108,8   23,523,5
     solars   58,6   19,8   50,850,8
     altres   259,9   33,1   14,614,6
Finques rústiques   8,9   -1,8   -16,7-16,7
Hipoteques cancel·lades (nombre)   5.468   -164   -2,9-2,9
Finques urbanes   5.384   -174   -3,1-3,1
     habitatges   3.808   64   1,71,7
     solars   133   10   8,18,1
     altres   1.443   -248   -14,7-14,7
Finques rústiques   84   10   13,513,5

Font: INE. Estadística d'hipoteques.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   37.870   4.633   13,913,9
Finques urbanes   36.333   4.391   13,713,7
     habitatges   27.240   3.945   16,916,9
     solars   448   -45   -9,1-9,1
     altres   8.645   491   6,06,0
Finques rústiques   1.537   242   18,718,7
Capital prestat (milions d'euros)   5.068,7   638,3   14,414,4
Finques urbanes   4.873,1   666,2   15,815,8
     habitatges   3.073,9   604,0   24,524,5
     solars   257,5   -6,8   -2,6-2,6
     altres   1.541,7   69,0   4,74,7
Finques rústiques   195,7   -27,9   -12,5-12,5
Hipoteques cancel·lades (nombre)   41.486   2.157   5,55,5
Finques urbanes   39.546   2.037   5,45,4
     habitatges   26.299   2.172   9,09,0
     solars   1.077   -239   -18,2-18,2
     altres   12.170   104   0,90,9
Finques rústiques   1.940   120   6,66,6

Font: INE. Estadística d'hipoteques.

Les dades són provisionals des de gener del 2016.


Comentari

S'han hipotecat a Catalunya 5.603 finques al gener del 2017, un 7,6% més que al mateix mes del 2016. Les hipoteques sobre habitatges han estat 4.258, xifra que suposa un increment del 10,5% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 898,6 milions d'euros, un 21,6% més que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 23,5% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha disminuït un 2,9% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un increment de l'1,7%. A Espanya, es mostra un increment en el nombre de finques hipotecades (13,9%), i el capital d'aquestes hipoteques creix un 14,4%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques ha crescut un 16,9% i el capital prestat ho ha fet un 24,5%.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 29 de març del 2017.

Més informació a:

 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per entitat prestatària. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció T