Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finquesM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   5.954   678   12,96,2
Finques urbanes   5.878   688   13,36,5
     habitatges   4.557   418   10,15,4
     solars   68   -1   -1,4-2,4
     altres   1.253   271   27,611,1
Finques rústiques   76   -10   -11,6-12,8
Capital prestat (milions d'euros)   889,8   -35,0   -3,87,1
Finques urbanes   878,7   -7,5   -0,88,9
     habitatges   617,9   63,6   11,516,6
     solars   23,2   -79,8   -77,4-14,6
     altres   237,6   8,7   3,8-2,0
Finques rústiques   11,0   -27,5   -71,4-49,5
Hipoteques cancel·lades (nombre)   6.292   -682   -9,8-3,3
Finques urbanes   6.197   -726   -10,5-3,4
     habitatges   4.602   6   0,11,2
     solars   139   31   28,78,0
     altres   1.456   -763   -34,4-14,5
Finques rústiques   95   44   86,35,7

Font: INE. Estadística d'hipoteques.


Les dades són provisionals des de juliol del 2016.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   40.908   4.932   13,76,1
Finques urbanes   39.374   4.909   14,26,5
     habitatges   29.516   4.174   16,58,0
     solars   686   21   3,2-4,3
     altres   9.172   714   8,42,6
Finques rústiques   1.534   23   1,5-1,6
Capital prestat (milions d'euros)   5.345,5   669,3   14,312,1
Finques urbanes   5.098,6   678,2   15,313,5
     habitatges   3.442,4   611,9   21,614,8
     solars   344,5   -23,9   -6,511,2
     altres   1.311,7   90,2   7,411,6
Finques rústiques   246,8   -8,9   -3,5-12,5
Hipoteques cancel·lades (nombre)   44.108   -452   -1,0-3,6
Finques urbanes   42.412   -374   -0,9-3,4
     habitatges   29.340   128   0,4-0,9
     solars   1.335   254   23,5-3,6
     altres   11.737   -756   -6,1-8,8
Finques rústiques   1.696   -78   -4,4-8,2

Font: INE. Estadística d'hipoteques.


Les dades són provisionals des de juliol del 2016.


Comentari

S'han hipotecat a Catalunya 5.954 finques al juny del 2017, un 12,9% més que al mateix mes del 2016. Les hipoteques sobre habitatges han estat 4.557, xifra que suposa un increment del 10,1% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 889,8 milions d'euros, un 3,8% menys que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 11,5% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha disminuït un 9,8% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un increment del 0,1%. A Espanya, es mostra un increment en el nombre de finques hipotecades del 13,7%, i el capital d'aquestes hipoteques puja un 14,3%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques s'ha incrementat un 16,5% i el capital prestat ha pujat un 21,6%.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 31 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques. Indicadors anuals. Idescat.
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per entitat prestatària. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: