Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finquesM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   6.348   1.627   34,512,5
Finques urbanes   6.273   1.649   35,713,0
     habitatges   4.574   949   26,211,6
     solars   75   21   38,93,0
     altres   1.624   679   71,918,6
Finques rústiques   75   -22   -22,7-15,8
Capital prestat (milions d'euros)   936,4   170,6   22,316,1
Finques urbanes   924,3   185,6   25,117,4
     habitatges   619,4   142,0   29,720,9
     solars   26,8   -12,3   -31,530,0
     altres   278,1   55,9   25,28,3
Finques rústiques   12,1   -15,0   -55,3-36,7
Hipoteques cancel·lades (nombre)   7.229   1.028   16,63,0
Finques urbanes   7.133   1.101   18,33,5
     habitatges   4.857   745   18,14,5
     solars   162   9   5,91,6
     altres   2.114   347   19,61,3
Finques rústiques   96   -73   -43,2-21,2

Font: INE. Estadística d'hipoteques.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre)   38.509   6.095   18,89,6
Finques urbanes   36.995   6.019   19,49,9
     habitatges   27.720   4.655   20,211,1
     solars   589   95   19,2-4,2
     altres   8.686   1.269   17,17,2
Finques rústiques   1.514   76   5,32,7
Capital prestat (milions d'euros)   5.136,9   962,6   23,114,1
Finques urbanes   4.892,3   982,8   25,115,4
     habitatges   3.173,1   691,2   27,918,4
     solars   361,7   94,0   35,18,7
     altres   1.357,5   197,6   17,011,6
Finques rústiques   244,6   -20,2   -7,6-9,2
Hipoteques cancel·lades (nombre)   48.476   3.373   7,50,5
Finques urbanes   46.611   3.487   8,10,8
     habitatges   32.142   3.744   13,23,9
     solars   1.276   -326   -20,3-15,6
     altres   13.193   69   0,5-3,9
Finques rústiques   1.865   -114   -5,8-5,9

Font: INE. Estadística d'hipoteques.

Les dades són provisionals des de març del 2016.


Comentari

S'han hipotecat a Catalunya 6.348 finques al març del 2017, un 34,5% més que al mateix mes del 2016. Les hipoteques sobre habitatges han estat 4.574, xifra que suposa un increment del 26,2% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 936,4 milions d'euros, un 22,3% més que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 29,7% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha augmentat un 16,6% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un increment del 18,1%. A Espanya, es mostra un increment en el nombre de finques hipotecades del 18,8%, i el capital d'aquestes hipoteques creix un 23,1%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques ha pujat un 20,2% i el capital prestat ha crescut un 27,9%.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 30 de maig del 2017.

Més informació a:

 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques. Indicadors anuals. Idescat.
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per entitat prestatària. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: