Població ocupada. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   3.197,9   70,4   2,32,3
Agricultura   56,0   3,8   7,47,4
Indústria   564,1   -21,0   -3,6-3,6
Construcció   198,3   25,0   14,414,4
Serveis   2.379,4   62,5   2,72,7
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   18.438,3   408,7   2,32,3
Agricultura   847,7   70,3   9,09,0
Indústria   2.570,9   89,5   3,63,6
Construcció   1.081,4   49,7   4,84,8
Serveis   13.938,2   199,0   1,41,4
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada a Catalunya ha estat de 3.197,9 milers de persones al primer trimestre del 2017, xifra que es tradueix en un increment del 2,3% interanual. L'agricultura, la construcció i els serveis mostren increments interanuals del 7,4%, del 14,4%, i del 2,7%, respectivament. En sentit contrari baixa la indústria un 3,6%. Els serveis concentren el major nombre d'ocupats amb un valor absolut de 2.379,4 milers de persones ocupades. A Espanya, la població ocupada creix un 2,3% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 27 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: