Població ocupada. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   3.316,6   92,7   2,92,6
Agricultura   54,9   3,9   7,79,6
Indústria   597,3   19,9   3,4-0,8
Construcció   215,6   24,1   12,612,8
Serveis   2.448,8   44,8   1,92,6
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   19.049,2   521,7   2,82,6
Agricultura   777,0   33,2   4,57,7
Indústria   2.670,7   139,4   5,54,9
Construcció   1.154,6   47,4   4,34,8
Serveis   14.446,9   301,7   2,11,8
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada a Catalunya ha estat de 3.316,6 milers de persones al tercer trimestre del 2017, xifra que es tradueix en un increment del 2,9% interanual. Tots els sectors mostren increments interanuals: un 7,7% l'agricultura, un 3,4% la indústria, un 12,6% la construcció, i un 1,9% els serveis. Els serveis concentren el major nombre d'ocupats amb un valor absolut de 2.448,8 milers de persones ocupades. A Espanya, la població ocupada creix un 2,8% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 26 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: