Habitatges familiars. Relació amb l'activitatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   2.185,9   12,9   0,60,3
     Amb tots els actius ocupats   1.770,6   75,9   4,54,3
     Amb tots els actius desocupats   143,8   -27,3   -16,0-16,1
Nombre d'habitatges sense actius   824,7   26,7   3,32,5
Total   3.010,6   39,6   1,30,9
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   13.358,5   -39,6   -0,3-0,3
     Amb tots els actius ocupats   10.215,0   331,4   3,43,9
     Amb tots els actius desocupats   1.210,5   -177,2   -12,8-14,4
Nombre d'habitatges sense actius   5.171,2   82,9   1,62,1
Total   18.529,7   43,3   0,20,4
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

El nombre d'habitatges familiars a Catalunya amb almenys un actiu ha estat de 2.185,9 milers al quart trimestre del 2017, xifra que suposa una variació interanual del 0,6%. Dins d'aquest grup el nombre d'habitatges amb tots els actius desocupats és de 143,8 milers, i baixa un 16% interanual. El nombre d'habitatges sense actius creix un 3,3% respecte al quart trimestre de l'any anterior. Pel que fa a Espanya, s'observa que el nombre d'habitatges amb almenys un actiu disminueix un 0,3%, i el nombre d'habitatges sense actius augmenta un 1,6% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: