Habitatges familiars. Relació amb l'activitatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   2.178,7   12,1   0,60,2
     Amb tots els actius ocupats   1.767,7   76,3   4,54,2
     Amb tots els actius desocupats   143,1   -28,6   -16,7-16,2
Nombre d'habitatges sense actius   819,2   17,7   2,22,3
Total   2.998,0   29,9   1,00,7
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   13.361,4   -19,8   -0,1-0,3
     Amb tots els actius ocupats   10.235,3   412,3   4,24,0
     Amb tots els actius desocupats   1.193,9   -244,4   -17,0-14,9
Nombre d'habitatges sense actius   5.153,9   79,2   1,62,2
Total   18.515,3   59,5   0,30,4
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

El nombre d'habitatges familiars a Catalunya amb almenys un actiu ha estat de 2.178,7 milers al tercer trimestre del 2017, xifra que suposa una variació interanual del 0,6%. Dins d'aquest grup el nombre d'habitatges amb tots els actius desocupats és de 143,1 milers, i baixa un 16,7% interanual. El nombre d'habitatges sense actius creix un 2,2% respecte al tercer trimestre de l'any anterior. Pel que fa a Espanya, s'observa que el nombre d'habitatges amb almenys un actiu disminueix un 0,1%, i el nombre d'habitatges sense actius augmenta un 1,6% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 26 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: