Atur registrat. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   397,4   -48,1   -10,8-12,0
Agricultura   8,3   -1,7   -16,9-18,6
Indústria   48,6   -8,6   -15,1-15,8
Construcció   38,2   -8,5   -18,3-20,4
Serveis   277,4   -26,7   -8,8-9,9
Sense ocupació anterior   25,0   -2,5   -9,2-10,0
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.382,3   -315,2   -8,5-9,9
Agricultura   162,5   -16,1   -9,0-11,8
Indústria   308,4   -40,5   -11,6-12,7
Construcció   322,4   -66,2   -17,0-18,7
Serveis   2.292,1   -169,8   -6,9-8,1
Sense ocupació anterior   296,9   -22,6   -7,1-9,3
Unitats: Milers de persones.

Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya ha estat, a l'agost del 2017, de 397,4 milers de persones, un 10,8% menys que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el major nombre d'aturats, mostra un decrement del 9,9% interanual. També baixa l'atur registrat en la resta de sectors: construcció (-20,4%), agricultura (-18,6%) i indústria (-15,8%). El col·lectiu sense ocupació anterior disminueix un 10%. A Espanya, el nombre d'aturats inscrits en les oficines d'ocupació ha estat de 3.382,3 milers de persones, un 8,5% menys que a l'agost del 2016. En termes acumulats, baixa el nombre d'aturats inscrits tant a Catalunya (-12%) com a Espanya (-9,9%) respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 4 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sectors d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadísticas de empleo. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: