Atur registrat. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   425,8   -60,4   -12,4-11,7
Agricultura   10,4   -2,6   -20,2-18,1
Indústria   51,9   -9,6   -15,7-15,7
Construcció   40,4   -10,4   -20,4-20,9
Serveis   294,3   -34,8   -10,6-9,5
Sense ocupació anterior   28,9   -2,9   -9,2-9,7
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.573,0   -438,1   -10,9-9,9
Agricultura   173,3   -27,0   -13,5-13,0
Indústria   327,2   -49,0   -13,0-12,7
Construcció   343,8   -81,1   -19,1-18,7
Serveis   2.414,3   -243,6   -9,2-7,9
Sense ocupació anterior   314,5   -37,4   -10,6-9,4
Unitats: Milers de persones.

Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya ha estat, a l'abril del 2017, de 425,8 milers de persones, un 12,4% menys que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el major nombre d'aturats, mostra un decrement del 10,6% interanual. També baixa l'atur registrat en la resta de sectors: construcció (-20,4%), agricultura (-20,2%) i indústria (-15,7%). El col·lectiu sense ocupació anterior disminueix un 9,2%. A Espanya, el nombre d'aturats inscrits en les oficines d'ocupació ha estat de 3.573 milers de persones, un 10,9% menys que a l'abril del 2016. En termes acumulats, baixa el nombre d'aturats inscrits tant a Catalunya (-11,7%) com a Espanya (-9,9%) respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 4 de maig del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sectors d'activitat. Indicadors d'estructura econòmica. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadísticas de empleo. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: