Atur registrat. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   391,4   -58,7   -13,0-12,1
Agricultura   8,8   -2,1   -19,6-19,0
Indústria   48,3   -9,4   -16,3-15,9
Construcció   37,4   -10,1   -21,3-20,9
Serveis   269,7   -33,3   -11,0-10,0
Sense ocupació anterior   27,2   -3,7   -11,9-10,2
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.362,8   -404,2   -10,7-10,2
Agricultura   168,8   -19,8   -10,5-12,8
Indústria   306,4   -46,7   -13,2-12,9
Construcció   318,7   -76,5   -19,4-19,0
Serveis   2.268,2   -226,5   -9,1-8,3
Sense ocupació anterior   300,7   -34,7   -10,3-9,8
Unitats: Milers de persones.

Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya ha estat, al juny del 2017, de 391,4 milers de persones, un 13% menys que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el major nombre d'aturats, mostra un decrement de l'11% interanual. També baixa l'atur registrat en la resta de sectors: construcció (-21,3%), agricultura (-19,6%) i indústria (-16,3%). El col·lectiu sense ocupació anterior disminueix un 11,9%. A Espanya, el nombre d'aturats inscrits en les oficines d'ocupació ha estat de 3.362,8 milers de persones, un 10,7% menys que al juny del 2016. En termes acumulats, baixa el nombre d'aturats inscrits tant a Catalunya (-12,1%) com a Espanya (-10,2%) respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 4 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sectors d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadísticas de empleo. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: