Atur registrat. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. Març 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   411,5   -34,6   -7,7-7,4
Agricultura   10,5   -1,0   -9,0-6,8
Indústria   47,0   -6,6   -12,2-12,7
Construcció   35,4   -6,0   -14,5-14,6
Serveis   290,7   -19,3   -6,2-5,8
Sense ocupació anterior   27,9   -1,7   -5,7-4,0
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Març 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.422,6   -279,8   -7,6-7,5
Agricultura   168,8   -15,8   -8,5-8,6
Indústria   301,7   -33,8   -10,1-10,6
Construcció   306,9   -45,8   -13,0-14,9
Serveis   2.348,9   -162,1   -6,5-6,0
Sense ocupació anterior   296,2   -22,4   -7,0-7,3
Unitats: Milers de persones.

Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya ha estat, al març del 2018, de 411,5 milers de persones, un 7,7% menys que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el major nombre d'aturats, mostra un decrement del 6,2% interanual. També baixa l'atur registrat en la resta de sectors: construcció (-14,5%), indústria (-12,2%) i agricultura (-9%). El col·lectiu sense ocupació anterior disminueix un 5,7%. A Espanya, el nombre d'aturats inscrits en les oficines d'ocupació ha estat de 3.422,6 milers de persones, un 7,6% menys que al març del 2017.

Data de publicació:

Darrer període (març 2018): 3 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sectors d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadístiques d'ocupació. Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: