Atur registrat. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   418,0   -35,6   -7,9-11,1
Agricultura   10,5   -0,9   -8,2-15,6
Indústria   48,2   -7,8   -13,9-15,4
Construcció   37,7   -6,5   -14,7-19,2
Serveis   295,0   -20,3   -6,4-9,2
Sense ocupació anterior   26,5   -0,1   -0,5-8,3
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.412,8   -290,2   -7,8-9,3
Agricultura   155,1   -14,3   -8,4-10,6
Indústria   306,6   -39,0   -11,3-12,3
Construcció   314,3   -61,7   -16,4-18,2
Serveis   2.344,5   -153,3   -6,1-7,6
Sense ocupació anterior   292,3   -21,9   -7,0-8,2
Unitats: Milers de persones.

Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya ha estat, al desembre del 2017, de 418 milers de persones, un 7,9% menys que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el major nombre d'aturats, mostra un decrement del 6,4% interanual. També baixa l'atur registrat en la resta de sectors: construcció (-14,7%), indústria (-13,9%) i agricultura (-8,2%). El col·lectiu sense ocupació anterior disminueix un 0,5%. A Espanya, el nombre d'aturats inscrits en les oficines d'ocupació ha estat de 3.412,8 milers de persones, un 7,8% menys que al desembre del 2016. En termes acumulats, baixa el nombre d'aturats inscrits tant a Catalunya (-11,1%) com a Espanya (-9,3%) respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 3 de gener del 2018.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sectors d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadístiques d'ocupació. Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: