Atur registrat. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   415,1   -43,3   -9,5-11,7
Agricultura   10,9   -1,0   -8,7-16,8
Indústria   48,4   -8,6   -15,1-15,7
Construcció   37,1   -7,7   -17,1-19,9
Serveis   290,7   -25,0   -7,9-9,7
Sense ocupació anterior   28,0   -1,1   -3,7-9,0
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.467,0   -298,0   -7,9-9,6
Agricultura   166,9   -12,7   -7,1-10,8
Indústria   306,8   -39,8   -11,5-12,5
Construcció   307,5   -64,7   -17,4-18,4
Serveis   2.372,7   -163,2   -6,4-7,8
Sense ocupació anterior   313,1   -17,6   -5,3-8,4
Unitats: Milers de persones.

Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya ha estat, a l'octubre del 2017, de 415,1 milers de persones, un 9,5% menys que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el major nombre d'aturats, mostra un decrement del 7,9% interanual. També baixa l'atur registrat en la resta de sectors: construcció (-17,1%), indústria (-15,1%) i agricultura (-8,7%). El col·lectiu sense ocupació anterior disminueix un 3,7%. A Espanya, el nombre d'aturats inscrits en les oficines d'ocupació ha estat de 3.467 milers de persones, un 7,9% menys que a l'octubre del 2016. En termes acumulats, baixa el nombre d'aturats inscrits tant a Catalunya (-11,7%) com a Espanya (-9,6%) respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 3 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sectors d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadístiques d'ocupació. Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: