Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Juny 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   105,2   0,5   -0,50,3
Aliments i begudes no alcohòliques   109,5   0,2   1,81,3
Begudes alcohòliques i tabac   115,4   -0,1   0,30,3
Vestit i calçat   108,4   -1,0   0,7-2,8
Habitatge   102,6   1,8   -4,8-3,4
Parament de casa   104,7   0,2   1,20,5
Medicina   114,1   0,0   0,60,5
Transports   98,3   1,0   -4,02,5
Comunicacions   87,2   0,0   1,82,3
Esbarjo i cultura   100,2   1,2   -1,6-1,9
Ensenyament   121,4   0,0   1,20,0
Hotels, cafès i restaurants   105,7   0,2   1,12,1
Altres béns i serveis   111,3   0,1   1,61,6
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Juny 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   103,6   0,5   -0,80,1
Aliments i begudes no alcohòliques   107,7   0,3   1,50,7
Begudes alcohòliques i tabac   116,2   -0,1   0,50,5
Vestit i calçat   107,2   -1,2   0,5-2,6
Habitatge   100,3   2,1   -5,5-3,7
Parament de casa   101,6   0,0   0,20,1
Medicina   110,8   0,1   -0,1-0,3
Transports   98,6   1,0   -4,02,3
Comunicacions   87,4   0,0   1,82,3
Esbarjo i cultura   98,0   1,0   -1,6-1,9
Ensenyament   116,9   0,0   0,50,0
Hotels, cafès i restaurants   104,1   0,2   0,91,5
Altres béns i serveis   108,7   0,1   1,21,2
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2011=100), ha augmentat al juny del 2016 un 0,5% respecte al mes anterior i ha disminuït un 0,5% en relació al juny de l'any 2015. En termes mensuals, destaca el creixement en habitatge (1,8%) i en esbarjo i cultura (1,2%). En sentit contrari, es registren decrements en vestit i calçat (-1%), i en begudes no alcohòliques (-0,1%). No mostren variació medicina, comunicacions i ensenyament. En termes interanuals els increments més alts corresponen a aliments i begudes no alcohòliques i comunicacions (ambdos augmenten un 1,8%), mentre que baixen habitatge (-4,8%), transports (-4%) i esbarjo i cultura (-1,6%). A Espanya, l'índex augmenta un 0,5% respecte al mes anterior i disminueix un 0,8 en relació amb el mateix mes de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2016): 13 de juliol del 2016.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T