Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,7   0,2   1,4-0,7
Aliments i begudes no alcohòliques   103,1   0,0   1,60,5
Begudes alcohòliques i tabac   102,8   0,4   1,30,7
Vestit i calçat   91,8   -2,3   0,6-17,3
Habitatge   104,7   0,3   1,10,3
Parament de casa   100,3   0,1   0,4-0,2
Medicina   101,5   -0,2   0,8-0,1
Transports   106,5   -0,6   1,60,2
Comunicacions   103,0   1,9   2,22,1
Esbarjo i cultura   101,6   1,5   1,0-0,1
Ensenyament   101,3   0,0   0,50,0
Hotels, cafès i restaurants   102,4   0,8   2,20,6
Altres béns i serveis   102,3   0,5   1,20,5
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Febrer 2018
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,2   0,1   1,1-0,9
Aliments i begudes no alcohòliques   102,1   -0,2   0,90,1
Begudes alcohòliques i tabac   103,0   0,4   1,40,9
Vestit i calçat   91,7   -1,5   0,6-16,6
Habitatge   105,5   0,4   1,4-0,2
Parament de casa   99,2   0,0   0,0-0,6
Medicina   100,7   0,0   0,20,0
Transports   105,7   -0,6   1,10,2
Comunicacions   103,2   1,9   2,32,1
Esbarjo i cultura   101,0   1,4   0,6-0,1
Ensenyament   101,4   0,0   0,70,0
Hotels, cafès i restaurants   102,4   0,5   2,10,4
Altres béns i serveis   101,4   0,3   0,80,2
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2016=100), al febrer del 2018 ha augmentat un 0,2% respecte al mes anterior. En sentit contrari, creix un 1,4% amb relació al febrer de l'any 2017. En termes mensuals, destaca el decrement de vestit i calçat (-2,3%), mentre que el creixement més intens es registra en comunicacions (1,9%). En termes interanuals, els increments més alts corresponen a comunicacions i hotels, cafès i restaurants (tots dos amb un 2,2%) i aliments i begudes no alcohòliques i transports (tots dos amb un 1,6%). A Espanya, l'índex augmenta un 0,1% respecte al mes anterior, i creix un 1,1% amb relació al mateix mes de l'any 2017.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 13 de març del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: