Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Agost 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   104,8   0,2   0,1-0,1
Aliments i begudes no alcohòliques   109,8   -0,2   1,91,6
Begudes alcohòliques i tabac   115,3   0,0   0,10,2
Vestit i calçat   92,5   -1,6   0,7-17,1
Habitatge   102,7   0,0   -3,8-3,2
Parament de casa   104,0   0,2   1,0-0,1
Medicina   113,9   -0,1   0,40,2
Transports   97,7   0,0   -1,91,9
Comunicacions   88,0   0,8   2,73,3
Esbarjo i cultura   105,6   1,7   0,43,4
Ensenyament   121,4   0,0   1,10,0
Hotels, cafès i restaurants   106,7   0,5   0,43,1
Altres béns i serveis   111,7   0,6   2,22,0
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Agost 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,9   0,1   -0,1-0,5
Aliments i begudes no alcohòliques   108,3   0,0   1,81,3
Begudes alcohòliques i tabac   116,1   0,0   0,40,4
Vestit i calçat   92,3   -1,3   0,7-16,1
Habitatge   100,4   0,0   -4,4-3,6
Parament de casa   100,8   0,0   0,1-0,7
Medicina   110,9   0,0   -0,1-0,2
Transports   97,9   -0,1   -1,91,6
Comunicacions   88,2   0,8   2,73,3
Esbarjo i cultura   102,6   1,6   0,22,6
Ensenyament   116,9   0,0   0,50,0
Hotels, cafès i restaurants   104,8   0,3   0,22,1
Altres béns i serveis   109,1   0,6   1,81,6
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2011=100), ha augmentat a l'agost del 2016 un 0,2% respecte al mes anterior i un 0,1% en relació a l'agost de l'any 2015. En termes mensuals, destaca el creixement en esbarjo i cultura (1,7%) mentre que el decrement més alt es registra en vestit i calçat (-1,6%). No mostren variació begudes alcohòliques i tabac, habitatge, transports i ensenyament. En termes interanuals els increments més alts corresponen a comunicacions (2,7%) i altres béns i serveis (2,2%). En sentit contrari, només baixen habitatge (-3,8%) i transports (-1,9%). A Espanya, l'índex creix un 0,1% respecte al mes anterior i disminueix un 0,1% en relació amb el mateix mes de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2016): 13 de setembre del 2016.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T