Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   101,3   0,0   2,5-0,8
Aliments i begudes no alcohòliques   101,1   -0,4   1,60,6
Begudes alcohòliques i tabac   101,5   0,0   1,60,9
Vestit i calçat   94,6   3,7   1,0-14,3
Habitatge   102,2   -1,4   3,7-1,4
Parament de casa   100,3   0,3   0,6-0,5
Medicina   101,1   0,4   1,21,1
Transports   104,5   -0,4   6,90,9
Comunicacions   100,9   0,1   1,60,1
Esbarjo i cultura   100,7   0,1   0,6-1,8
Ensenyament   100,8   0,0   1,10,0
Hotels, cafès i restaurants   101,0   0,7   1,70,9
Altres béns i serveis   101,3   0,1   1,60,6
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   101,1   0,0   2,3-0,9
Aliments i begudes no alcohòliques   100,8   -0,3   1,40,5
Begudes alcohòliques i tabac   101,6   0,0   1,71,2
Vestit i calçat   95,0   4,2   0,8-13,2
Habitatge   102,5   -1,5   4,3-1,8
Parament de casa   99,5   0,2   -0,4-0,9
Medicina   100,6   0,1   0,90,4
Transports   104,2   -0,4   6,50,7
Comunicacions   100,9   0,1   1,60,1
Esbarjo i cultura   100,3   -0,1   -0,3-1,3
Ensenyament   100,7   0,0   1,00,1
Hotels, cafès i restaurants   100,8   0,4   1,20,7
Altres béns i serveis   100,8   0,1   1,10,2
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2016=100), al març del 2017 no presenta variacions respecte al mes anterior i ha incrementat un 2,5% en relació al març de l'any 2016. En termes mensuals, destaca el creixement del vestit i calçat (3,7%), entre d'altres, mentre que el decrement més alt es registra en l'habitatge (-1,4%). En termes interanuals els increments més alts corresponen a transports (6,9%) i habitatge (3,7%). En sentit contrari, no es registren decrements. A Espanya, l'índex es manté estable respecte al mes anterior, mentre que augmenta un 2,3% en relació amb el mateix mes de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 12 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T