Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Octubre 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   105,7   1,0   0,90,8
Aliments i begudes no alcohòliques   109,0   0,2   0,60,8
Begudes alcohòliques i tabac   115,6   0,1   0,50,5
Vestit i calçat   107,8   11,6   1,0-3,3
Habitatge   105,0   1,7   -0,5-1,1
Parament de casa   105,0   0,4   1,20,7
Medicina   113,8   0,2   0,10,2
Transports   99,3   1,1   1,93,5
Comunicacions   88,1   0,0   3,23,3
Esbarjo i cultura   99,6   -1,6   -1,4-2,6
Ensenyament   122,6   0,7   1,11,0
Hotels, cafès i restaurants   105,8   -0,3   1,42,3
Altres béns i serveis   112,0   0,2   2,32,2
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Octubre 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   104,1   1,1   0,70,6
Aliments i begudes no alcohòliques   107,5   0,1   0,30,5
Begudes alcohòliques i tabac   116,1   0,0   0,30,4
Vestit i calçat   107,8   11,2   0,9-2,0
Habitatge   103,0   2,1   -0,4-1,1
Parament de casa   101,4   0,3   0,1-0,2
Medicina   110,9   0,1   -0,2-0,2
Transports   99,5   1,2   1,73,3
Comunicacions   88,2   0,0   3,23,3
Esbarjo i cultura   97,1   -1,3   -1,9-2,8
Ensenyament   117,9   0,5   0,90,8
Hotels, cafès i restaurants   104,3   -0,2   1,21,7
Altres béns i serveis   109,4   0,1   1,91,8
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2011=100), ha augmentat a l'octubre del 2016 un 1% respecte al mes anterior, i un 0,9% en relació a l'octubre de l'any 2015. En termes mensuals, destaca el creixement en vestit i calçat (11,6%), mentre que el decrement més alt es registra en esbarjo i cultura (-1,6%). No mostren variació les comunicacions. En termes interanuals els increments més alts corresponen a comunicacions (3,2%) i altres béns i serveis (2,3%). En sentit contrari, només baixen esbarjo i cultura (-1,4%) i habitatge (-0,5%). A Espanya, l'índex augmenta un 1,1% respecte al mes anterior i un 0,7% en relació amb el mateix mes de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2016): 15 de novembre del 2016.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T