Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Maig 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   104,7   0,6   -0,7-0,2
Aliments i begudes no alcohòliques   109,3   0,3   2,01,1
Begudes alcohòliques i tabac   115,6   0,1   0,40,5
Vestit i calçat   109,5   3,3   0,6-1,8
Habitatge   100,7   0,2   -5,7-5,1
Parament de casa   104,5   0,3   1,00,3
Medicina   114,1   0,2   0,60,4
Transports   97,3   1,6   -5,01,5
Comunicacions   87,3   0,0   1,82,4
Esbarjo i cultura   99,1   -0,5   -2,0-3,0
Ensenyament   121,4   0,0   1,20,0
Hotels, cafès i restaurants   105,4   0,4   1,41,9
Altres béns i serveis   111,2   0,0   2,01,5
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Maig 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   103,1   0,5   -1,0-0,4
Aliments i begudes no alcohòliques   107,4   0,3   1,70,4
Begudes alcohòliques i tabac   116,2   0,1   0,60,5
Vestit i calçat   108,5   2,6   0,5-1,4
Habitatge   98,3   0,2   -6,5-5,7
Parament de casa   101,6   0,2   0,30,0
Medicina   110,7   0,1   -0,2-0,4
Transports   97,6   1,5   -4,91,3
Comunicacions   87,4   0,0   1,82,4
Esbarjo i cultura   97,0   -0,2   -1,9-2,9
Ensenyament   116,9   0,0   0,50,0
Hotels, cafès i restaurants   103,9   0,2   1,11,3
Altres béns i serveis   108,6   0,1   1,51,1
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2011=100), ha augmentat al maig del 2016 un 0,6% respecte al mes anterior i ha disminuït un 0,7% en relació al maig de l'any 2015. En termes mensuals, destaca el creixement en vestit i calçat (3,3%). En sentit contrari, es registra un decrement en esbarjo i cultura (-0,5%), i no mostren variació comunicacions, ensenyament i altres béns i serveis. En termes interanuals els increments més alts corresponen a aliments i begudes no alcohòliques i altres béns i serveis (ambdos augmenten un 2%), mentre que baixen habitatge (-5,7%), transports (-5%) i esbarjo i cultura (-2%). A Espanya, l'índex augmenta un 0,5% respecte al mes anterior i disminueix un 1 en relació amb el mateix mes de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2016): 14 de juny del 2016.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus i salaris
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T