Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   101,6   -0,5   3,1-0,5
Aliments i begudes no alcohòliques   101,3   0,8   1,50,8
Begudes alcohòliques i tabac   101,3   0,7   1,70,7
Vestit i calçat   93,4   -15,4   0,9-15,4
Habitatge   106,3   2,5   6,42,5
Parament de casa   100,0   -0,7   0,9-0,7
Medicina   100,2   0,2   0,40,2
Transports   104,6   1,0   8,01,0
Comunicacions   100,4   -0,4   2,6-0,4
Esbarjo i cultura   100,3   -2,2   1,3-2,2
Ensenyament   100,8   0,0   1,10,0
Hotels, cafès i restaurants   99,8   -0,2   1,5-0,2
Altres béns i serveis   100,8   0,2   1,50,2
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   101,5   -0,5   3,0-0,5
Aliments i begudes no alcohòliques   101,0   0,7   1,00,7
Begudes alcohòliques i tabac   101,3   0,9   1,70,9
Vestit i calçat   92,7   -15,3   0,9-15,3
Habitatge   107,3   2,8   7,42,8
Parament de casa   99,5   -0,9   -0,2-0,9
Medicina   100,4   0,2   0,70,2
Transports   104,4   1,0   7,61,0
Comunicacions   100,4   -0,4   2,6-0,4
Esbarjo i cultura   100,1   -1,5   0,9-1,5
Ensenyament   100,7   0,0   1,00,0
Hotels, cafès i restaurants   99,9   -0,2   1,2-0,2
Altres béns i serveis   100,7   0,1   1,40,1
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2016=100), ha disminuït al gener del 2017 un 0,5% respecte al mes anterior, mentre que ha augmentat un 3,1% en relació al gener de l'any 2015. En termes mensuals, destaca el creixement en habitatge (2,5%), mentre que el decrement més alt es registra en vestit i calçat (-15,4%). En termes interanuals els increments més alts corresponen a transports (8%) i habitatge (6,4%). En sentit contrari, no es registren decrements. A Espanya, l'índex disminueix un 0,5% respecte al mes anterior, mentre que augmenta un 3% en relació amb el mateix mes de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 15 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T