Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   106,9   0,8   1,91,9
Aliments i begudes no alcohòliques   109,7   0,6   1,51,5
Begudes alcohòliques i tabac   116,1   0,4   1,01,0
Vestit i calçat   112,5   -1,1   0,90,9
Habitatge   106,7   1,1   0,60,6
Parament de casa   105,1   -0,1   0,90,9
Medicina   113,8   0,0   0,20,2
Transports   100,6   1,7   4,94,9
Comunicacions   88,0   0,0   3,33,3
Esbarjo i cultura   103,8   4,5   1,61,6
Ensenyament   122,7   0,0   1,11,1
Hotels, cafès i restaurants   105,4   0,2   1,81,8
Altres béns i serveis   112,1   0,1   2,32,3
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   105,1   0,6   1,61,6
Aliments i begudes no alcohòliques   107,8   0,5   0,80,8
Begudes alcohòliques i tabac   116,6   0,4   0,90,9
Vestit i calçat   111,0   -2,1   0,90,9
Habitatge   105,0   1,3   0,80,8
Parament de casa   101,5   -0,1   0,00,0
Medicina   111,0   0,1   -0,1-0,1
Transports   100,8   1,7   4,74,7
Comunicacions   88,2   0,0   3,33,3
Esbarjo i cultura   100,4   3,2   0,50,5
Ensenyament   118,0   0,0   0,90,9
Hotels, cafès i restaurants   104,0   0,1   1,41,4
Altres béns i serveis   109,5   0,0   1,91,9
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2011=100), ha augmentat al desembre del 2016 un 0,8% respecte al mes anterior, i un 1,9% en relació al desembre de l'any 2015. En termes mensuals, destaca el creixement en esbarjo i cultura (4,5%), mentre que el decrement més alt es registra en vestit i calçat (-1,1%). En termes interanuals els increments més alts corresponen a transports (4,9%) i comunicacions (3,3%). En sentit contrari, no es registren decrements. A Espanya, l'índex augmenta un 0,6% respecte al mes anterior i un 1,6% en relació amb el mateix mes de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 13 de gener del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T