Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Juliol 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   104,6   -0,6   -0,4-0,3
Aliments i begudes no alcohòliques   110,0   0,5   2,91,8
Begudes alcohòliques i tabac   115,4   -0,1   0,20,3
Vestit i calçat   94,0   -13,3   0,7-15,7
Habitatge   102,7   0,2   -4,8-3,2
Parament de casa   103,9   -0,8   0,7-0,3
Medicina   114,0   -0,2   0,10,3
Transports   97,7   -0,6   -4,11,9
Comunicacions   87,3   0,1   1,92,4
Esbarjo i cultura   103,9   3,7   -0,31,7
Ensenyament   121,4   0,0   1,10,0
Hotels, cafès i restaurants   106,1   0,4   0,72,6
Altres béns i serveis   111,1   -0,2   1,51,4
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Juliol 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,8   -0,7   -0,6-0,7
Aliments i begudes no alcohòliques   108,4   0,6   2,51,3
Begudes alcohòliques i tabac   116,1   0,0   0,40,4
Vestit i calçat   93,4   -12,8   0,6-15,1
Habitatge   100,4   0,2   -5,6-3,6
Parament de casa   100,8   -0,8   0,2-0,7
Medicina   110,8   0,0   -0,2-0,3
Transports   97,9   -0,6   -4,11,6
Comunicacions   87,4   0,1   1,92,4
Esbarjo i cultura   100,9   3,0   -0,61,0
Ensenyament   116,9   0,0   0,50,0
Hotels, cafès i restaurants   104,5   0,4   0,71,9
Altres béns i serveis   108,5   -0,2   1,11,0
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2011=100), ha disminuït al juliol del 2016 un 0,6% respecte al mes anterior i un 0,4% en relació al juliol de l'any 2015. En termes mensuals, destaca el creixement en esbarjo i cultura (3,7%). En sentit contrari, el decrement més alt es registra en vestit i calçat (-13,3%). En termes interanuals els increments més alts corresponen a aliments i begudes no alcohòliques (2,9%) i comunicacions (1,9%). Mentre que baixen habitatge (-4,8%), transports (-4,1%) i esbarjo i cultura (-0,3%). A Espanya, l'índex disminueix un 0,7% respecte al mes anterior i un 0,6% en relació amb el mateix mes de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2016): 12 d'agost del 2016.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T