Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Setembre 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   104,6   -0,1   0,4-0,3
Aliments i begudes no alcohòliques   108,8   -0,9   0,90,7
Begudes alcohòliques i tabac   115,5   0,2   0,40,4
Vestit i calçat   96,6   4,5   0,8-13,4
Habitatge   103,2   0,4   -2,5-2,8
Parament de casa   104,5   0,5   1,10,3
Medicina   113,6   -0,2   0,10,0
Transports   98,2   0,5   0,12,4
Comunicacions   88,1   0,0   2,83,3
Esbarjo i cultura   101,2   -4,2   -0,8-1,0
Ensenyament   121,8   0,3   1,00,4
Hotels, cafès i restaurants   106,2   -0,5   1,22,6
Altres béns i serveis   111,8   0,1   2,22,0
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Setembre 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,9   0,0   0,2-0,5
Aliments i begudes no alcohòliques   107,4   -0,9   0,80,4
Begudes alcohòliques i tabac   116,1   0,0   0,30,4
Vestit i calçat   97,0   5,1   0,8-11,9
Habitatge   100,9   0,5   -2,8-3,2
Parament de casa   101,0   0,2   0,1-0,5
Medicina   110,8   -0,1   -0,2-0,3
Transports   98,4   0,6   0,02,1
Comunicacions   88,2   0,0   2,83,3
Esbarjo i cultura   98,3   -4,1   -1,5-1,6
Ensenyament   117,3   0,3   0,50,3
Hotels, cafès i restaurants   104,5   -0,2   1,11,9
Altres béns i serveis   109,2   0,1   1,81,7
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2011=100), ha disminuït al setembre del 2016 un 0,1% respecte al mes anterior, mentre que ha augmentat un 0,4% en relació al setembre de l'any 2015. En termes mensuals, destaca el creixement en vestit i calçat (4,5%) mentre que el decrement més alt es registra en esbarjo i cultura (-4,2%). No mostren variació les comunicacions. En termes interanuals els increments més alts corresponen a comunicacions (2,8%) i altres béns i serveis (2,2%). En sentit contrari, només baixen habitatge (-2,5%) i esbarjo i cultura (-0,8%). A Espanya, l'índex no mostra variació respecte al mes anterior i creix un 0,0% en relació amb el mateix mes de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2016): 14 d'octubre del 2016.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T