Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Abril 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   104,2   0,7   -0,8-0,7
Aliments i begudes no alcohòliques   109,0   0,3   2,10,8
Begudes alcohòliques i tabac   115,4   0,0   0,30,3
Vestit i calçat   106,0   11,0   0,6-5,0
Habitatge   100,6   -0,8   -6,1-5,2
Parament de casa   104,2   0,2   1,00,0
Medicina   113,9   0,2   0,50,3
Transports   95,8   0,8   -5,3-0,1
Comunicacions   87,3   0,7   3,42,4
Esbarjo i cultura   99,5   -1,8   -2,3-2,6
Ensenyament   121,4   0,0   1,10,0
Hotels, cafès i restaurants   105,1   0,5   1,41,5
Altres béns i serveis   111,2   0,1   2,01,5
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Abril 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,5   0,7   -1,1-0,9
Aliments i begudes no alcohòliques   107,1   0,2   2,00,1
Begudes alcohòliques i tabac   116,1   0,0   0,50,4
Vestit i calçat   105,7   10,6   0,5-3,9
Habitatge   98,1   -0,8   -7,1-5,9
Parament de casa   101,3   0,2   0,2-0,2
Medicina   110,6   0,2   -0,2-0,4
Transports   96,2   0,8   -5,1-0,2
Comunicacions   87,4   0,7   3,42,4
Esbarjo i cultura   97,3   -2,1   -2,6-2,7
Ensenyament   116,9   0,0   0,50,0
Hotels, cafès i restaurants   103,7   0,2   1,11,1
Altres béns i serveis   108,6   0,1   1,61,0
Unitats: Base 2011=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2011=100), ha augmentat a l'abril del 2016 un 0,7% respecte al mes anterior i ha disminuït un 0,8% en relació a l'abril de l'any 2015. En termes mensuals, destaca el creixement en vestit i calçat (11%). En sentit contrari, es registren decrements en esbarjo i cultura (-1,8%) i habitatge (-0,8%), i no mostren variació begudes alcohòliques i tabac, i ensenyament. En termes interanuals els increments més alts corresponen a comunicacions (3,4%) i aliments i begudes no alcohòliques (2,1%), mentre que baixen habitatge (-6,1%), transports (-5,3%) i esbarjo i cultura (-2,3%). A Espanya, l'índex augmenta un 0,7% respecte al mes anterior i disminueix un 1,1 en relació amb el mateix mes de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2016): 13 de maig del 2016.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus i salaris
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T