Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   102,1   0,0   2,1-0,1
Aliments i begudes no alcohòliques   101,7   0,3   2,11,2
Begudes alcohòliques i tabac   101,6   -0,1   1,61,1
Vestit i calçat   95,6   4,5   0,9-13,4
Habitatge   102,4   0,1   2,2-1,2
Parament de casa   100,1   0,3   -0,1-0,6
Medicina   101,3   0,1   1,51,3
Transports   105,2   0,7   4,21,7
Comunicacions   101,5   0,1   0,70,7
Esbarjo i cultura   101,9   -3,5   1,9-0,6
Ensenyament   100,8   0,1   0,80,1
Hotels, cafès i restaurants   103,5   -0,7   2,73,5
Altres béns i serveis   101,7   -0,1   1,41,1
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   101,7   0,2   1,8-0,3
Aliments i begudes no alcohòliques   101,1   0,3   1,20,8
Begudes alcohòliques i tabac   101,7   0,0   1,71,3
Vestit i calçat   96,2   5,3   0,6-12,1
Habitatge   103,1   0,1   2,9-1,1
Parament de casa   99,4   0,3   -0,5-1,0
Medicina   100,8   0,0   0,80,6
Transports   104,3   0,6   3,40,9
Comunicacions   101,5   0,1   0,70,8
Esbarjo i cultura   101,4   -3,1   1,8-0,3
Ensenyament   100,9   0,1   0,80,2
Hotels, cafès i restaurants   102,9   -0,2   2,32,8
Altres béns i serveis   100,9   0,0   0,50,3
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2016=100), al setembre del 2017 no ha mostrat variació respecte al mes anterior i ha pujat un 2,1% amb relació al setembre de l'any 2016. En termes mensuals, destaca el creixement en vestit i calçat (4,5%), mentre que el decrement més alt es registra en esbarjo i cultura (-3,5%). En termes interanuals, els increments més alts corresponen a transports (4,2%) i hotels, cafès i restaurants (2,7%). En sentit contrari, només disminueix parament de casa (-0,1%). A Espanya, l'índex creix un 0,2% respecte al mes anterior i un 1,8% amb relació al mateix mes de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 11 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: