Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   103,2   0,4   1,91,1
Aliments i begudes no alcohòliques   102,5   -0,3   2,62,0
Begudes alcohòliques i tabac   101,8   0,1   1,61,2
Vestit i calçat   112,0   5,5   0,41,5
Habitatge   104,4   0,8   1,80,7
Parament de casa   100,5   0,0   -0,4-0,3
Medicina   101,3   0,0   1,31,3
Transports   106,0   0,9   4,12,4
Comunicacions   101,4   0,0   0,60,6
Esbarjo i cultura   100,1   -0,1   1,9-2,4
Ensenyament   101,3   0,0   0,50,5
Hotels, cafès i restaurants   101,9   -1,1   2,01,8
Altres béns i serveis   101,8   0,1   1,21,1
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   103,1   0,5   1,71,1
Aliments i begudes no alcohòliques   102,0   -0,2   2,21,8
Begudes alcohòliques i tabac   101,9   0,1   1,91,5
Vestit i calçat   112,3   5,0   0,42,6
Habitatge   105,5   0,9   2,51,1
Parament de casa   99,9   0,3   -0,5-0,5
Medicina   100,6   -0,1   0,40,4
Transports   105,3   0,9   3,51,8
Comunicacions   101,4   0,0   0,60,6
Esbarjo i cultura   99,6   -0,1   1,2-2,0
Ensenyament   101,4   0,0   0,80,7
Hotels, cafès i restaurants   101,8   -0,7   1,81,7
Altres béns i serveis   101,0   0,0   0,50,4
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Comentari

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2016=100), al novembre del 2017 ha pujat un 0,4% respecte al mes anterior i un 1,9% amb relació al novembre de l'any 2016. En termes mensuals, destaca el creixement en vestit i calçat (5,5%), mentre que el decrement més intens es registra en hotels, cafès i restaurants (-1,1%). En termes interanuals, els increments més alts corresponen a transports (4,1%) i a aliments i begudes no alcohòliques (2,6%). En sentit contrari, només disminueix parament de casa (-0,4%). A Espanya, l'índex creix un 0,5% respecte al mes anterior i un 1,7% amb relació al mateix mes de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 14 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: