Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   105,5   -0,2   5,8-0,7
Energia   98,3   -1,9   19,2-8,9
Productes industrials   108,2   0,2   2,61,5
     béns de consum   109,0   0,6   2,51,0
          consum durador   105,3   0,2   0,90,9
          consum no durador   110,1   0,6   2,61,0
     béns d'equipament   101,8   0,0   0,10,8
          estr.metàl·liques i material transport   100,1   -0,2   0,00,7
          maquinària i altres   104,7   0,2   0,30,9
     béns intermedis   110,4   0,0   4,02,6
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   110,9   0,6   5,15,3
          altres béns intermedis   110,0   -0,4   3,31,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   108,2   0,0   5,9-0,4
Energia   106,8   -0,4   15,7-6,0
Productes industrials (1)   108,2   0,1   2,81,5
     béns de consum   110,5   0,3   2,31,2
          consum durador   104,1   0,2   0,4-0,1
          consum no durador   111,4   0,3   2,51,3
     béns d'equipament   103,9   -0,1   1,00,5
     béns intermedis   107,8   0,1   4,12,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) (amb base 2010=100) al mes d'abril del 2017 mostra un decrement del 0,2% respecte al mes anterior, mentre que creix un 5,8% respecte a un any enrere. En termes interanuals, augmenten l'energia (19,2%) i els preus dels productes industrials (2,6%). Per tipus de béns, augmenten tant els béns de consum (2,5%) com els intermedis (4%) i els d'equipament (0,1%). A Espanya, els preus industrials es mantenen estables respecte al mes anterior, i pugen un 5,9% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 24 de maig del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: