Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   102,1   0,6   -0,10,6
Energia   102,7   1,8   -4,61,8
Productes industrials (IPPRI)   102,0   0,3   1,31,8
     béns de consum   101,7   -0,1   0,4-0,1
          consum durador   102,2   0,1   0,70,1
          consum no durador   101,7   -0,1   0,4-0,1
     béns d'equipament   101,2   0,3   0,80,3
          estr.metàl·liques i material transport   101,4   0,1   1,21,7
          maquinària i altres   100,8   0,5   0,31,0
     béns intermedis   102,7   0,7   2,60,7
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   101,5   1,1   3,44,8
          altres béns intermedis   103,4   0,5   2,12,8
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   102,6   0,2   0,10,2
Energia   102,2   -0,1   -4,3-0,1
Productes industrials (IPPRI) (1)   102,7   0,3   1,62,3
     béns de consum   102,2   0,2   0,80,2
          consum durador   101,8   0,2   0,70,2
          consum no durador   102,3   0,2   0,80,2
     béns d'equipament   101,9   0,3   0,70,3
     béns intermedis   103,5   0,5   2,80,5
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) (amb base 2015=100) al mes de gener del 2018 mostra un increment del 0,6% respecte al mes anterior, i un decrement del 0,1% respecte al gener de l'any anterior. En termes interanuals, creixen els preus dels productes industrials (1,3%) mentre que disminueixen els de l'energia (-4,6%). Per tipus de béns, augmenten tant els béns de consum (0,4%) com els d'equipament (0,8%) i els intermedis (2,6%). A Espanya, els preus industrials pugen un 0,2% respecte al mes anterior i un 0,1% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 23 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.
 Índexs de preus industrials. Base 2015. Dades provisionals. INE. Mensual.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: