Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   107,7   0,3   2,51,4
Energia   109,2   1,7   5,61,2
Productes industrials (IPPRI)   108,1   0,0   1,61,5
     béns de consum   108,7   -0,1   1,00,6
          consum durador   105,1   -0,1   0,70,7
          consum no durador   109,7   -0,1   1,00,6
     béns d'equipament   102,2   0,1   1,11,2
          estr.metàl·liques i material transport   100,9   0,3   1,41,5
          maquinària i altres   104,4   -0,1   0,60,7
     béns intermedis   110,4   0,0   2,62,5
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   109,1   0,1   3,23,7
          altres béns intermedis   110,9   -0,1   2,21,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   110,2   0,5   3,11,5
Energia   114,5   2,1   6,30,8
Productes industrials (IPPRI) (1)   108,5   0,0   2,01,8
     béns de consum   110,4   -0,1   1,41,0
          consum durador   104,2   0,0   0,00,1
          consum no durador   111,2   -0,1   1,51,1
     béns d'equipament   104,2   0,1   0,70,8
     béns intermedis   108,5   0,1   3,33,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) (amb base 2010=100) al mes de novembre del 2017 mostra un increment del 0,3% respecte al mes anterior, i un creixement del 2,5% respecte al novembre de l'any anterior. En termes interanuals, augmenten l'energia (5,6%) i els preus dels productes industrials (1,6%). Per tipus de béns, augmenten tant els béns de consum (1%) com els d'equipament (1,1%) i els intermedis (2,6%). A Espanya, els preus industrials creixen un 0,5% respecte al mes anterior, i augmenten un 3,1% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 22 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: