Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   106,2   1,1   1,71,7
Energia   107,7   4,2   4,54,5
Productes industrials   106,6   0,2   0,90,9
     béns de consum   107,9   0,3   1,01,0
          consum durador   104,4   0,0   0,60,6
          consum no durador   109,0   0,3   1,01,0
     béns d'equipament   101,0   -0,1   -0,3-0,3
          estr.metàl·liques i material transport   99,4   -0,2   -0,5-0,5
          maquinària i altres   103,7   -0,1   -0,1-0,1
     béns intermedis   107,9   0,2   1,51,5
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   105,7   0,0   -0,8-0,8
          altres béns intermedis   108,9   0,3   2,72,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPRI (Productes industrials) no inclou les divisions 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   108,5   1,5   2,82,8
Energia   113,4   5,3   8,28,2
Productes industrials (1)   106,6   0,2   1,01,0
     béns de consum   109,2   0,2   1,11,1
          consum durador   104,2   0,0   1,11,1
          consum no durador   109,9   0,3   1,11,1
     béns d'equipament   103,4   0,0   0,60,6
     béns intermedis   105,4   0,4   1,21,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPRI (Productes industrials) no inclou les divisions 05, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) (amb base 2010=100) al mes de desembre del 2016 ha augmentat un 1,1% respecte al mes anterior, i un 1,7% respecte a un any enrere. En termes interanuals, augmenten l'energia (4,5%) i els preus dels productes industrials (0,9%). Per tipus de béns, augmenten tant els béns de consum (1%) com els intermedis (1,5%), mentre que disminueixen els bens d'equipament (-0,3%) A Espanya, els preus industrials mostren un increment de l'1,5% respecte al mes anterior, i del 2,8% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 25 de gener del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T