Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   105,7   -2,5   6,2-0,5
Energia   101,7   -12,4   21,5-5,7
Productes industrials   107,6   0,4   2,51,0
     béns de consum   108,1   -0,1   1,60,1
          consum durador   105,0   0,2   1,00,6
          consum no durador   109,1   -0,1   1,70,1
     béns d'equipament   102,0   0,4   0,41,0
          estr.metàl·liques i material transport   100,2   0,4   0,30,9
          maquinària i altres   104,8   0,4   0,51,1
     béns intermedis   109,8   1,0   4,71,9
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   108,8   1,9   5,53,4
          altres béns intermedis   110,2   0,5   4,21,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPRI (Productes industrials) no inclou les divisions 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   109,1   -1,3   7,30,5
Energia   112,1   -6,5   22,9-1,3
Productes industrials (1)   107,8   0,4   2,51,1
     béns de consum   110,0   0,3   1,90,7
          consum durador   103,8   0,0   0,2-0,4
          consum no durador   110,9   0,3   2,10,8
     béns d'equipament   103,8   0,1   0,90,5
     béns intermedis   107,3   0,7   4,01,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPRI (Productes industrials) no inclou les divisions 05, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) (amb base 2010=100) al mes de febrer del 2017 mostra un decrement del 2,5% respecte al mes anterior, mentre que creix un 6,2% respecte a un any enrere. En termes interanuals, augmenten l'energia (21,5%) i els preus dels productes industrials (2,5%). Per tipus de béns, augmenten tant els béns de consum (1,6%) com els intermedis (4,7%) i els d'equipament (0,4%). A Espanya, els preus industrials baixen un 1,3% respecte al mes anterior, i pugen un 7,3% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 24 de març del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T