Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   106,4   0,1   3,90,2
Energia   104,1   1,8   12,7-3,5
Productes industrials (IPPRI)   107,8   -0,3   1,61,2
     béns de consum   109,3   -0,1   2,01,2
          consum durador   105,4   0,0   1,00,9
          consum no durador   110,4   -0,1   2,01,2
     béns d'equipament   101,8   0,0   0,20,8
          estr.metàl·liques i material transport   100,3   0,2   0,60,9
          maquinària i altres   104,3   -0,2   -0,20,6
     béns intermedis   109,1   -0,7   1,81,3
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   107,9   -1,7   1,32,6
          altres béns intermedis   109,6   -0,1   2,00,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   108,4   0,1   3,2-0,1
Energia   107,7   0,4   5,8-5,2
Productes industrials (IPPRI) (1)   108,2   0,0   2,21,5
     béns de consum   110,8   0,0   2,21,4
          consum durador   104,1   0,1   0,0-0,1
          consum no durador   111,7   0,0   2,41,6
     béns d'equipament   104,0   0,1   1,00,7
     béns intermedis   107,5   -0,2   2,82,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) (amb base 2010=100) al mes de juny del 2017 mostra un augment del 0,1% respecte al mes anterior, i un creixement del 3,9% respecte a un any enrere. En termes interanuals, augmenten l'energia (12,7%) i els preus dels productes industrials (1,6%). Per tipus de béns, augmenten tant els béns de consum (2%) com els intermedis (1,8%) i els d'equipament (0,2%). A Espanya, els preus industrials pugen un 0,1% respecte al mes anterior, i un 3,2% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 25 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: