Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   102,1   0,6   -0,10,6
Indústries extractives   100,2   0,1   0,10,1
Indústries manufactureres   102,7   0,6   1,60,6
     indústries de productes alimentaris   99,7   -0,4   -0,3-0,4
     fabricació de begudes   105,4   0,5   3,80,5
     indústries tèxtils   100,8   0,2   0,40,2
     confecció de peces de vestir   101,0   0,1   0,60,1
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   102,6   1,1   0,71,1
     indústries del paper   101,4   0,6   3,10,6
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   104,8   0,0   -1,70,0
     indústries químiques   101,7   1,0   3,41,0
     fabricació de productes farmacèutics   102,4   0,9   1,90,9
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   100,5   0,4   0,90,4
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   100,8   0,1   -0,30,1
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   117,6   1,9   8,71,9
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   102,8   -0,4   0,9-0,4
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   100,9   -0,2   -0,2-0,2
     fabricació de materials i equips elèctrics   100,7   0,0   0,90,0
     fabricació de maquinària i equips ncaa   101,6   0,2   0,60,2
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   101,0   0,1   1,00,1
     fabricació d'altres materials de transport   103,2   0,1   0,70,1
     fabricació de mobles   102,2   0,1   0,90,1
     indústries manufactureres diverses   95,2   -1,3   -2,1-1,3
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   101,9   2,1   0,82,1
Energia elèctrica i gas   99,3   0,0   -7,70,0
Subministrament d'aigua (1)   101,1   0,7   0,70,7
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   102,6   0,2   0,10,2
Indústries extractives   99,5   0,6   0,80,6
Indústries manufactureres   103,8   0,8   2,10,8
     indústries de productes alimentaris   101,3   0,0   0,60,0
     fabricació de begudes   103,9   1,3   2,11,3
     indústries tèxtils   100,1   0,1   0,40,1
     confecció de peces de vestir   101,0   0,0   1,00,0
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   102,4   0,7   1,20,7
     indústries del paper   104,2   0,5   5,90,5
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   103,1   0,6   0,80,6
     indústries químiques   102,4   0,9   2,60,9
     fabricació de productes farmacèutics   102,5   0,5   1,20,5
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   100,6   0,4   1,40,4
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   100,6   0,1   0,70,1
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   117,2   1,3   8,01,3
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   102,7   -0,1   1,6-0,1
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   99,8   -0,1   -0,3-0,1
     fabricació de materials i equips elèctrics   100,9   0,0   2,00,0
     fabricació de maquinària i equips ncaa   101,3   0,2   0,70,2
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   100,2   0,2   0,60,2
     fabricació d'altres materials de transport   109,2   0,4   0,90,4
     fabricació de mobles   102,2   0,1   0,80,1
     indústries manufactureres diverses   99,1   -0,1   -0,4-0,1
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   102,3   1,2   1,01,2
Energia elèctrica i gas   98,1   -1,9   -8,3-1,9
Subministrament d'aigua (1)   100,5   0,3   0,30,3
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) al mes de gener del 2018 augmenta un 0,6% respecte al mes anterior i disminueix un 0,1% respecte a un any enrere. Per seccions de la CCAE-09, i en termes interanuals, pugen les indústries extractives un 0,1%, les indústries manufactureres un 1,6% i el subministrament d'aigua un 0,7%, mentre que l'energia elèctrica i gas baixa un 7,7%. Dintre de les indústries manufactureres, cal destacar l'increment del 8,7% de metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges. En sentit contrari, disminueixen les arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats un 1,7% entre d'altres. L'IPRI a Espanya puja un 0,2% respecte al desembre del 2017 i un 0,1% respecte al gener de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 23 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions (CCAE-09). Indicadors anuals. Idescat.
 Índexs de preus industrials. Base 2015. Dades provisionals. INE. Mensual.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: