Cost laboral. Per componentsM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                        % variació
        Euros        Índex        interanual
Cost laboral per treballador i mes   
Cost laboral total   2.821,2   103,60,7
Cost salarial   2.144,5   105,40,4
Altres costos laborals (1)   676,7   98,12,0
Cost laboral per hora efectiva   
Cost laboral total   22,0   104,43,6
Cost salarial   16,7   106,23,2
Altres costos laborals (1)   5,3   98,95,0
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Base 2012=100.

(1) En els càlculs dels altres costos laborals s'han descomptat els imports de les subvencions, reduccions o bonificacions a la Seguretat Social.

Advertiment: Les dades es van revisar el 16 de març de 2017.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                        % variació
        Euros        Índex        interanual
Cost laboral per treballador i mes   
Cost laboral total   2.650,0   104,3-0,8
Cost salarial   2.010,7   106,8-0,8
Altres costos laborals (1)   639,2   97,3-0,9
Cost laboral per hora efectiva   
Cost laboral total   20,8   106,30,6
Cost salarial   15,8   108,90,7
Altres costos laborals (1)   5,0   99,00,4
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Base 2012=100.

(1) En els càlculs dels altres costos laborals s'han descomptat els imports de les subvencions, reduccions o bonificacions a la Seguretat Social.

Advertiment: Les dades es van revisar el 16 de març de 2017.


Comentari

El cost laboral total per treballador i mes a Catalunya ha estat de 2.821,2 euros al quart trimestre del 2016, dada que suposa un increment interanual del 0,7%. El cost laboral per hora efectiva s'ha situat en 22 euros i augmenta un 3,6% respecte un any enrere. A Espanya, el cost laboral total per treballador i mes ha estat de 2.650 euros i el cost per hora efectiva de 20,8 euros.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 16 de març del 2017.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per components. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T