Cost laboral. Per componentsM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
                        % variació
        Euros        Índex        interanual
Cost laboral per treballador i mes   
Cost laboral total   2.544,6   93,4-0,6
Cost salarial   1.875,1   92,2-1,0
Altres costos laborals (1)   669,4   97,00,5
Cost laboral per hora efectiva   
Cost laboral total   21,4   101,8-1,7
Cost salarial   15,8   100,4-2,0
Altres costos laborals (1)   5,6   105,8-0,5
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Base 2008=100.

(1) En els càlculs dels altres costos laborals s'han descomptat els imports de les subvencions, reduccions o bonificacions a la Seguretat Social.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
                        % variació
        Euros        Índex        interanual
Cost laboral per treballador i mes   
Cost laboral total   2.444,8   96,2-0,5
Cost salarial   1.804,0   95,8-0,3
Altres costos laborals (1)   640,8   97,6-0,9
Cost laboral per hora efectiva   
Cost laboral total   20,2   103,30,0
Cost salarial   14,9   102,80,2
Altres costos laborals (1)   5,3   104,5-0,6
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Base 2008=100.

(1) En els càlculs dels altres costos laborals s'han descomptat els imports de les subvencions, reduccions o bonificacions a la Seguretat Social.


Comentari

El cost laboral total per treballador i mes a Catalunya ha estat de 2.544,6 euros al tercer trimestre del 2016, dada que suposa un decrement interanual del 0,6%. El cost laboral per hora efectiva s'ha situat en 21,4 euros i disminueix un 1,7% respecte un any enrere. A Espanya, el cost laboral total per treballador i mes ha estat de 2.444,8 euros i el cost per hora efectiva de 20,2 euros.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 16 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per components. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T