Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específicsM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
        Valor        % variació interanual
        Cost total        Cost salarial        Cost total        Cost salarial
        per hora        per hora        per hora        per hora
Total   18,8   14,0   -5,9-5,8
Indústria   21,3   15,8   -4,7-4,9
Construcció   17,3   11,9   -5,7-5,8
Serveis   18,3   13,7   -6,3-6,1
Sectors específics    
Turisme   16,1   11,8   -4,3-3,8
Cultura   21,6   16,6   -5,9-3,4
TIC   21,2   15,7   -14,9-14,3
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Nota: S'hi inclouen els sectors específics de turisme, cultura i TIC a partir del primer trimestre de 2015.

Advertiment: Les dades dels sectors específics dels anys 2015 i 2016 es van revisar el 14 de juny del 2017.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
        Valor        % variació interanual
        Cost total        Cost salarial        Cost total        Cost salarial
        per hora        per hora        per hora        per hora
Total   18,3   13,5   -4,3-4,5
Indústria   19,9   14,6   -4,0-4,1
Construcció   16,3   11,3   -6,0-5,8
Serveis   18,2   13,4   -4,2-4,5
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

El cost laboral mitjà per hora efectiva a Catalunya ha estat de 18,8 euros al primer trimestre del 2017 i disminueix un 5,9% respecte al mateix trimestre del 2016. El cost salarial mitjà per hora efectiva s'ha situat en 14 euros, quantitat que suposa un decrement interanual del 5,8%. A Espanya, el cost laboral mitjà i el cost salarial per hora han disminuit un 4,3% i un 4,5% respectivament amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 16 de juny del 2017.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: