Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específicsM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
        Valor        % variació interanual
        Cost total        Cost salarial        Cost total        Cost salarial
        per hora        per hora        per hora        per hora
Total   21,4   15,8   -0,2-0,1
Indústria   24,5   18,0   1,31,1
Construcció   20,4   14,2   -3,5-3,8
Serveis   20,7   15,3   -0,1-0,1
Sectors específics    
Turisme   17,2   12,6   0,1-0,5
Cultura   24,0   18,1   3,83,4
TIC   26,5   19,9   -3,0-3,0
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Nota: S'hi inclouen els sectors específics de turisme, cultura i TIC a partir del primer trimestre de 2015.

Advertiment: Les dades dels sectors específics dels anys 2015 i 2016 es van revisar el 14 de juny del 2017.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
        Valor        % variació interanual
        Cost total        Cost salarial        Cost total        Cost salarial
        per hora        per hora        per hora        per hora
Total   20,1   14,8   -0,4-0,5
Indústria   22,9   16,9   0,10,0
Construcció   18,1   12,6   -0,4-0,6
Serveis   19,7   14,6   -0,5-0,5
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

El cost laboral mitjà per hora efectiva a Catalunya ha estat de 21,4 euros al tercer trimestre del 2017 i decreix un 0,2% respecte al mateix trimestre del 2016. El cost salarial mitjà per hora efectiva s'ha situat en 15,8 euros, quantitat que suposa un decrement interanual del 0,1%. A Espanya, el cost laboral mitjà i el cost salarial per hora han baixat un 0,4% i un 0,5% respectivament amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 18 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: