Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específicsM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
        Valor        % variació interanual
        Cost total        Cost salarial        Cost total        Cost salarial
        per hora        per hora        per hora        per hora
Total   22,4   17,0   1,81,6
Indústria   26,0   19,8   1,92,3
Construcció   21,2   15,4   -2,7-3,0
Serveis   21,6   16,4   2,01,7
     Turisme   18,3   13,7   2,12,2
     Cultura   24,4   18,5   8,45,8
     TIC   29,6   23,2   2,83,6
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Nota: S'hi inclouen els sectors específics de turisme, cultura i TIC a partir del primer trimestre de 2015.

Advertiment: Les dades dels sectors específics dels anys 2015 i 2016 es van revisar el 14 de juny del 2017.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
        Valor        % variació interanual
        Cost total        Cost salarial        Cost total        Cost salarial
        per hora        per hora        per hora        per hora
Total   21,0   15,9   1,21,0
Indústria   23,6   17,8   1,51,4
Construcció   19,3   14,0   -0,7-0,7
Serveis   20,7   15,7   1,31,0
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

El cost laboral mitjà per hora efectiva a Catalunya ha estat de 22,4 euros al quart trimestre del 2017 i incrementa un 1,8% respecte al mateix trimestre del 2016. El cost salarial mitjà per hora efectiva s'ha situat en 17 euros, quantitat que suposa un increment interanual de l'1,6%. A Espanya, el cost laboral mitjà i el cost salarial per hora han augmentat un 1,2% i un 1% respectivament amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 16 de març del 2018.

Taula completada amb data 4 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: