Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   18.892   8,521,1
Indústria   1.535   -26,6-4,0
Construcció   466   24,63,8
Serveis   16.891   13,024,7
Unitats: Nombre.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   74.737   -9,510,8
Indústria   5.306   -19,511,8
Construcció   1.940   38,77,3
Serveis   67.491   -9,510,8
Unitats: Nombre.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

Els llocs de treball vacants a Catalunya en el quart trimestre del 2017 han estat 18.892, xifra que suposa un increment del 8,5% respecte al trimestre anterior i un augment del 21,1% respecte al mateix trimestre de l'any 2016. Els serveis, que apleguen la majoria de llocs vacants, augmenten un 13% intertrimestral, i un 24,7% en termes interanuals. La construcció puja tant en termes intertrimestrals com en termes interanuals i la indústria decreix tant en termes intertrimestrals com en termes interanuals. A Espanya hi ha hagut 74.737 llocs de treball vacants, un 9,5% menys que el trimestre anterior i un 10,8% més que el quart trimestre del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 16 de març del 2018.

Més informació a:

 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: