Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   15.598   7,144,5
Indústria   1.599   34,679,5
Construcció   449   211,8995,1
Serveis   13.550   2,437,4
Unitats: Nombre.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   67.464   -0,914,6
Indústria   4.747   -13,05,6
Construcció   1.808   -19,6131,5
Serveis   60.909   0,913,6
Unitats: Nombre.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

Els llocs de treball vacants a Catalunya en el quart trimestre del 2016 han estat 15.598, xifra que suposa un increment del 7,1% respecte al trimestre anterior i del 44,5% respecte al mateix trimestre de l'any 2015. Els serveis, que apleguen la majoria de llocs vacants, augmenten un 2,4% intertrimestral, i un 37,4% en termes interanuals. Tant la construcció com la indústria augmenten en termes intertrimestrals, i en termes interanuals. A Espanya hi ha hagut 67.464 llocs de treball vacants, un 0,9% menys que el trimestre anterior i un 14,6% més que el quart trimestre del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 16 de març del 2017.

Més informació a:

 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: