Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   17.660   13,228,2
Indústria   1.408   -11,9-24,1
Construcció   646   43,965,6
Serveis   15.606   15,235,4
Unitats: Nombre.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   78.356   16,113,5
Indústria   6.118   28,90,0
Construcció   3.052   68,868,5
Serveis   69.186   13,613,2
Unitats: Nombre.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

Els llocs de treball vacants a Catalunya en el primer trimestre del 2017 han estat 17.660, xifra que suposa un increment del 13,2% respecte al trimestre anterior i del 28,2% respecte al mateix trimestre de l'any 2016. Els serveis, que apleguen la majoria de llocs vacants, augmenten un 15,2% intertrimestral, i un 35,4% en termes interanuals. La construcció augmenta en termes intertrimestrals i en termes interanuals mentre que la indústria disminueix pels mateixos termes. A Espanya hi ha hagut 78.356 llocs de treball vacants, un 16,1% més que el trimestre anterior i un 13,5% més que el primer trimestre del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 16 de juny del 2017.

Més informació a:

 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: