Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   14.567   11,02,4
Indústria   1.188   -16,519,6
Construcció   144   188,0-83,5
Serveis   13.236   13,67,1
Unitats: Nombre.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   68.057   -10,39,5
Indústria   5.456   -13,537,1
Construcció   2.249   123,6-48,7
Serveis   60.352   -11,912,2
Unitats: Nombre.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

Els llocs de treball vacants a Catalunya en el tercer trimestre del 2016 han estat 14.567, xifra que suposa un increment de l'11% respecte al trimestre anterior i del 2,4% respecte al mateix trimestre de l'any 2015. Els serveis, que apleguen la majoria de llocs vacants, augmenten un 13,6% intertrimestral, i un 7,1% en termes interanuals. La construcció augmenta en termes intertrimestrals (188%), mentre que la indústria baixa un 16,5%. En termes interanuals la indústria puja un 19,6% i la construcció augmenta un 19,6%. A Espanya hi ha hagut 68.057 llocs de treball vacants, un 10,3% menys que el trimestre anterior i un 9,5% més que el tercer trimestre del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 16 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T