Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   4.896,3   376,3   8,38,8
Béns de consum   1.950,0   273,5   16,310,3
     aliments, begudes i tabac   667,5   7,5   1,18,1
     altres béns de consum   1.282,5   266,0   26,211,2
Béns de capital   297,4   -38,7   -11,51,3
     maquinària i altres béns d'equipament   220,6   -4,0   -1,81,2
     material de transport i altres béns de capital   76,8   -34,7   -31,11,4
Béns intermedis   2.649,0   141,5   5,68,8
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   35,5   -4,4   -11,19,0
     prod.energètics i industrials   2.613,5   145,9   5,98,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   19.237,7   1.591,6   9,09,1
Béns de consum   6.792,7   283,1   4,35,1
     aliments, begudes i tabac   2.653,3   3,3   0,16,9
     altres béns de consum   4.139,4   279,8   7,24,0
Béns de capital   1.620,1   180,6   12,56,1
     maquinària i altres béns d'equipament   1.108,8   164,1   17,45,5
     material de transport i altres béns de capital   511,2   16,6   3,46,8
Béns intermedis   10.824,9   1.127,9   11,612,8
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   144,4   8,5   6,20,6
     prod.energètics i industrials   10.680,5   1.119,5   11,713,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 8,3% interanual a l'agost del 2017. Per destinació econòmica, mostren increments tant les vendes de béns de consum (16,3%) com les de béns intermedis (5,6%), mentre que les de béns de capital disminueixen un 11,5%. A Espanya, les exportacions pugen un 9%, respecte al mes d'agost del 2016. En termes acumulats, les exportacions creixen un 8,8% a Catalunya i un 9,1% a Espanya, en relació amb els vuit primers mesos del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 3 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: