Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   6.301,4   583,2   10,28,6
Béns de consum   2.491,8   164,5   7,19,1
     aliments, begudes i tabac   696,0   38,8   5,97,0
     altres béns de consum   1.795,7   125,8   7,59,9
Béns de capital   385,5   4,6   1,21,0
     maquinària i altres béns d'equipament   251,3   34,4   15,82,5
     material de transport i altres béns de capital   134,3   -29,8   -18,2-1,4
Béns intermedis   3.424,1   414,1   13,89,3
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   37,1   -6,0   -14,04,1
     prod.energètics i industrials   3.387,0   420,2   14,29,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   24.240,9   2.434,1   11,29,3
Béns de consum   9.162,9   451,3   5,24,8
     aliments, begudes i tabac   3.155,9   262,3   9,16,8
     altres béns de consum   6.007,0   189,0   3,23,6
Béns de capital   2.089,4   253,0   13,87,3
     maquinària i altres béns d'equipament   1.206,9   206,4   20,66,9
     material de transport i altres béns de capital   882,5   46,6   5,67,9
Béns intermedis   12.988,6   1.729,8   15,413,1
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   154,3   -20,7   -11,8-2,1
     prod.energètics i industrials   12.834,3   1.750,5   15,813,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 10,2% interanual a l'octubre del 2017. Per destinació econòmica, mostren increments tant les vendes de béns de consum (7,1%), com les de béns de capital (1,2%) i les de béns intermedis (13,8%). A Espanya, les exportacions pugen un 11,2%, respecte al mes d'octubre del 2016. En termes acumulats, les exportacions creixen un 8,6% a Catalunya i un 9,3% a Espanya, en relació amb els deu primers mesos del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 12 de gener del 2018.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: