Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   6.137,1   323,4   5,69,5
Béns de consum   2.322,1   149,8   6,99,9
     aliments, begudes i tabac   686,2   56,7   9,010,6
     altres béns de consum   1.635,9   93,1   6,09,7
Béns de capital   437,1   -32,7   -7,02,6
     maquinària i altres béns d'equipament   248,6   -30,6   -11,0-0,3
     material de transport i altres béns de capital   188,6   -2,1   -1,17,3
Béns intermedis   3.377,9   206,2   6,510,2
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   36,7   -0,4   -1,218,0
     prod.energètics i industrials   3.341,2   206,6   6,610,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   23.978,6   1.297,4   5,710,0
Béns de consum   9.045,4   321,9   3,75,9
     aliments, begudes i tabac   3.276,8   236,8   7,88,4
     altres béns de consum   5.768,6   85,1   1,54,5
Béns de capital   2.317,5   41,5   1,86,2
     maquinària i altres béns d'equipament   1.292,8   -16,6   -1,33,7
     material de transport i altres béns de capital   1.024,7   58,2   6,09,3
Béns intermedis   12.615,7   933,9   8,014,0
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   156,1   5,8   3,92,6
     prod.energètics i industrials   12.459,6   928,1   8,014,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 5,6% interanual al juny del 2017. Per destinació econòmica, mostren increments tant les vendes de béns de consum (6,9%) com les de béns intermedis (6,5%), mentre que disminueixen les de capital (-7%). A Espanya, les exportacions pugen un 5,7%, respecte al mes de juny del 2016. En termes acumulats, les exportacions creixen un 9,5% a Catalunya i un 10% a Espanya, en relació amb el primer semestre del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 6 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: