Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.339,9   721,4   15,615,6
Béns de consum   1.982,4   282,4   16,616,6
     aliments, begudes i tabac   554,6   72,2   15,015,0
     altres béns de consum   1.427,8   210,1   17,317,3
Béns de capital   338,4   43,0   14,614,6
     maquinària i altres béns d'equipament   213,5   29,7   16,216,2
     material de transport i altres béns de capital   124,9   13,2   11,911,9
Béns intermedis   3.019,1   396,1   15,115,1
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   30,9   6,9   29,129,1
     prod.energètics i industrials   2.988,2   389,1   15,015,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   21.440,1   3.172,8   17,417,4
Béns de consum   8.309,5   812,2   10,810,8
     aliments, begudes i tabac   3.206,8   416,1   14,914,9
     altres béns de consum   5.102,7   396,2   8,48,4
Béns de capital   1.679,5   254,3   17,817,8
     maquinària i altres béns d'equipament   930,5   89,2   10,610,6
     material de transport i altres béns de capital   749,0   165,1   28,328,3
Béns intermedis   11.451,1   2.106,2   22,522,5
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   131,4   18,1   16,016,0
     prod.energètics i industrials   11.319,8   2.088,1   22,622,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 15,6% interanual al gener del 2017. Per destinació econòmica, mostren increments tant les vendes de béns de consum (16,6%), com les de capital (14,6%) i les de béns intermedis (15,1%). A Espanya, les exportacions pugen un 17,4%, respecte al mes de gener del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 7 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T