Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.456,5   332,3   6,58,7
Béns de consum   2.086,9   74,5   3,79,1
     aliments, begudes i tabac   599,0   -11,7   -1,95,9
     altres béns de consum   1.487,8   86,3   6,210,4
Béns de capital   417,5   -52,5   -11,2-0,5
     maquinària i altres béns d'equipament   274,4   -24,9   -8,31,2
     material de transport i altres béns de capital   143,1   -27,6   -16,1-3,4
Béns intermedis   2.952,1   310,2   11,79,7
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   28,7   -6,7   -18,91,8
     prod.energètics i industrials   2.923,4   316,9   12,29,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   21.970,7   1.239,4   6,08,9
Béns de consum   8.544,0   424,9   5,24,9
     aliments, begudes i tabac   3.333,7   -26,7   -0,85,9
     altres béns de consum   5.210,3   451,6   9,54,4
Béns de capital   1.980,2   89,3   4,76,5
     maquinària i altres béns d'equipament   1.204,3   112,4   10,37,0
     material de transport i altres béns de capital   775,9   -23,1   -2,95,7
Béns intermedis   11.446,5   725,3   6,812,3
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   128,4   -16,0   -11,1-0,8
     prod.energètics i industrials   11.318,1   741,3   7,012,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 6,5% interanual al desembre del 2017. Per destinació econòmica, mostren increments les vendes de béns de consum (3,7%) i les de béns intermedis (11,7%), mentre que les de béns de capital disminueixen un 11,2%. A Espanya, les exportacions pugen un 6%, respecte al mes de desembre del 2016. En termes acumulats, les exportacions creixen un 8,7% a Catalunya i un 8,9% a Espanya, respecte al conjunt del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: