Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.124,2   31,3   0,62,0
Béns de consum   2.012,3   -14,7   -0,70,7
     aliments, begudes i tabac   610,8   31,4   5,45,9
     altres béns de consum   1.401,6   -46,1   -3,2-1,3
Béns de capital   470,0   70,6   17,724,7
     maquinària i altres béns d'equipament   299,3   10,8   3,84,5
     material de transport i altres béns de capital   170,7   59,8   54,080,1
Béns intermedis   2.641,8   -24,6   -0,90,5
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   35,4   6,0   20,5-2,5
     prod.energètics i industrials   2.606,4   -30,6   -1,20,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   20.731,3   575,8   2,91,7
Béns de consum   8.119,2   -3,6   0,05,7
     aliments, begudes i tabac   3.360,4   201,3   6,45,8
     altres béns de consum   4.758,7   -204,9   -4,15,6
Béns de capital   1.890,9   -15,0   -0,85,1
     maquinària i altres béns d'equipament   1.091,9   -29,2   -2,6-2,9
     material de transport i altres béns de capital   799,0   14,2   1,817,5
Béns intermedis   10.721,2   594,4   5,9-1,7
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   144,4   18,4   14,75,1
     prod.energètics i industrials   10.576,8   576,0   5,8-1,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 0,6% interanual al desembre del 2016. Per destinació econòmica, creixen les vendes de béns de capital (17,7%), mentre que les de béns de consum i de béns intermedis mostren decrements del 0,7% i del 0,9% respectivament. A Espanya, les exportacions pugen un 2,9%, respecte al mes de desembre del 2015. En termes acumulats, les exportacions creixen un 2% a Catalunya i un 1,7% a Espanya, respecte al conjunt de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 3 de març del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T