Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.720,9   363,1   6,82,2
Béns de consum   2.306,7   200,9   9,50,8
     aliments, begudes i tabac   641,8   6,6   1,05,9
     altres béns de consum   1.664,8   194,3   13,2-1,1
Béns de capital   428,2   81,1   23,425,5
     maquinària i altres béns d'equipament   260,7   11,6   4,64,6
     material de transport i altres béns de capital   167,5   69,6   71,083,3
Béns intermedis   2.986,0   81,1   2,80,6
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   29,4   -6,5   -18,1-4,1
     prod.energètics i industrials   2.956,6   87,6   3,10,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   23.506,9   1.851,5   8,51,6
Béns de consum   9.340,3   567,5   6,56,2
     aliments, begudes i tabac   3.315,9   181,7   5,85,7
     altres béns de consum   6.024,3   385,9   6,86,5
Béns de capital   2.099,3   70,9   3,55,7
     maquinària i altres béns d'equipament   1.076,8   -97,4   -8,3-2,9
     material de transport i altres béns de capital   1.022,5   168,3   19,719,1
Béns intermedis   12.067,3   1.213,1   11,2-2,3
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   150,4   20,1   15,54,3
     prod.energètics i industrials   11.916,9   1.192,9   11,1-2,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 6,8% interanual al novembre del 2016. Per destinació econòmica, mostren increments tant les vendes de béns de consum (9,5%), com les de béns de capital (23,4%) i els béns intermedis (2,8%). A Espanya, les exportacions pugen un 8,5%, respecte al mes de novembre del 2015. En termes acumulats, les exportacions creixen un 2,2% a Catalunya i un 1,6% a Espanya, respecte als onze primers mesos del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2016): 6 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T