Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.647,3   414,5   7,911,5
Béns de consum   2.153,0   188,6   9,612,9
     aliments, begudes i tabac   576,9   16,1   2,98,5
     altres béns de consum   1.576,1   172,5   12,314,6
Béns de capital   363,5   31,9   9,611,9
     maquinària i altres béns d'equipament   223,2   12,8   6,110,8
     material de transport i altres béns de capital   140,3   19,1   15,813,9
Béns intermedis   3.130,9   194,0   6,610,6
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   35,5   5,7   19,123,5
     prod.energètics i industrials   3.095,4   188,3   6,510,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   22.075,6   1.684,9   8,312,6
Béns de consum   9.037,6   732,2   8,89,8
     aliments, begudes i tabac   3.190,8   184,3   6,110,4
     altres béns de consum   5.846,7   547,9   10,39,4
Béns de capital   1.726,5   -26,1   -1,57,2
     maquinària i altres béns d'equipament   927,2   -29,0   -3,03,4
     material de transport i altres béns de capital   799,2   2,8   0,412,2
Béns intermedis   11.311,6   978,9   9,515,7
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   139,6   -3,9   -2,75,5
     prod.energètics i industrials   11.172,0   982,8   9,615,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 7,9% interanual al febrer del 2017. Per destinació econòmica, mostren increments tant les vendes de béns de consum (9,6%), com les de capital (9,6%) i les de béns intermedis (6,6%). A Espanya, les exportacions pugen un 8,3%, respecte al mes de febrer del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 5 de maig del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: