Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.510,0   -156,0   -2,89,2
Béns de consum   2.060,1   -54,7   -2,69,4
     aliments, begudes i tabac   609,0   24,0   4,110,2
     altres béns de consum   1.451,1   -78,7   -5,19,1
Béns de capital   344,0   -68,1   -16,54,4
     maquinària i altres béns d'equipament   207,6   -80,5   -27,9-1,7
     material de transport i altres béns de capital   136,4   12,4   10,015,3
Béns intermedis   3.105,9   -33,2   -1,19,7
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   37,5   3,0   8,828,0
     prod.energètics i industrials   3.068,4   -36,2   -1,29,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   21.796,2   -448,5   -2,09,8
Béns de consum   8.183,0   -804,0   -8,95,6
     aliments, begudes i tabac   3.216,1   66,8   2,19,0
     altres béns de consum   4.966,9   -870,8   -14,93,7
Béns de capital   1.987,7   -49,6   -2,49,2
     maquinària i altres béns d'equipament   1.055,5   -85,3   -7,55,1
     material de transport i altres béns de capital   932,2   35,8   4,014,2
Béns intermedis   11.625,5   405,0   3,613,3
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   131,2   -15,4   -10,54,2
     prod.energètics i industrials   11.494,3   420,4   3,813,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han disminuït un 2,8% interanual a l'abril del 2017. Per destinació econòmica, mostren decrements tant les vendes de béns de consum (-2,6%), com les de capital (-16,5%) i les de béns intermedis (-1,1%). A Espanya, les exportacions baixen un 2%, respecte al mes d'abril del 2016. En termes acumulats, les exportacions creixen un 9,2% a Catalunya i un 9,8% a Espanya, en relació amb els quatre primers mesos del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 4 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: