Importacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   6.243,3   143,7   2,42,0
Béns de consum   2.154,3   97,1   4,78,0
     aliments, begudes i tabac   430,4   28,0   7,07,4
     altres béns de consum   1.723,9   69,1   4,28,2
Béns de capital   515,8   42,6   9,04,9
     maquinària i altres béns d'equipament   338,2   1,4   0,43,3
     material de transport i altres béns de capital   177,7   41,2   30,28,5
Béns intermedis   3.573,2   3,9   0,1-1,6
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   249,6   18,0   7,8-7,6
     prod.energètics i industrials   3.323,6   -14,1   -0,4-1,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   23.178,2   1.228,8   5,6-0,4
Béns de consum   6.712,0   362,9   5,78,1
     aliments, begudes i tabac   1.780,9   114,4   6,96,8
     altres béns de consum   4.931,2   248,6   5,38,6
Béns de capital   2.311,3   153,9   7,16,8
     maquinària i altres béns d'equipament   1.541,1   65,0   4,44,5
     material de transport i altres béns de capital   770,2   88,9   13,011,7
Béns intermedis   14.154,9   712,0   5,3-4,9
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   546,3   -10,9   -2,0-2,6
     prod.energètics i industrials   13.608,5   722,9   5,6-5,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes han crescut un 2,4% interanual al desembre del 2016. Per destinació econòmica, i amb relació a un any enrere, augmenten tant les compres de béns de consum (4,7%), com les de béns de capital (9%) i les de béns intermedis (0,1%). A Espanya, les compres a l'exterior augmenten un 5,6% interanual. En el conjunt de l'any 2016, les importacions catalanes han augmentat un 2% i les espanyoles han disminuït un 0,4%, respecte al mateix període del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 3 de març del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T