Importacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.920,8   1.219,4   18,213,5
Béns de consum   2.592,6   253,8   10,97,7
     aliments, begudes i tabac   452,3   52,3   13,18,2
     altres béns de consum   2.140,3   201,6   10,47,6
Béns de capital   548,3   89,4   19,521,7
     maquinària i altres béns d'equipament   361,3   42,4   13,319,9
     material de transport i altres béns de capital   187,0   47,0   33,625,5
Béns intermedis   4.779,8   876,2   22,416,0
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   254,5   -37,8   -12,95,1
     prod.energètics i industrials   4.525,3   914,0   25,316,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   27.684,4   4.445,4   19,116,5
Béns de consum   7.593,4   658,7   9,55,4
     aliments, begudes i tabac   1.901,7   249,9   15,19,7
     altres béns de consum   5.691,8   408,9   7,74,1
Béns de capital   2.430,3   450,3   22,715,8
     maquinària i altres béns d'equipament   1.512,4   180,8   13,613,9
     material de transport i altres béns de capital   917,8   269,5   41,620,0
Béns intermedis   17.660,7   3.336,4   23,322,0
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   520,0   -127,2   -19,7-6,3
     prod.energètics i industrials   17.140,7   3.463,6   25,323,2
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes han crescut un 18,2% interanual al març del 2017. Per destinació econòmica, i amb relació a un any enrere, mostren increments tant les compres de béns de consum (10,9%), com les de béns de capital (19,5%) i les de béns intermedis (22,4%). A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 19,1% interanual. En el primer trimestre del 2017, les importacions catalanes han augmentat un 13,5% i les espanyoles un 16,5%, respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 2 de juny del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: