Importacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   6.569,3   325,9   5,28,3
Béns de consum   2.295,0   140,7   6,57,2
     aliments, begudes i tabac   430,0   -0,4   -0,15,8
     altres béns de consum   1.865,0   141,1   8,27,6
Béns de capital   523,4   7,6   1,56,7
     maquinària i altres béns d'equipament   340,0   1,8   0,57,7
     material de transport i altres béns de capital   183,5   5,8   3,24,4
Béns intermedis   3.750,8   177,6   5,09,2
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   208,5   -41,1   -16,56,6
     prod.energètics i industrials   3.542,3   218,7   6,69,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   24.020,8   842,7   3,610,5
Béns de consum   6.783,8   71,8   1,15,8
     aliments, begudes i tabac   1.777,9   -3,0   -0,26,5
     altres béns de consum   5.006,0   74,8   1,55,5
Béns de capital   2.393,5   82,2   3,67,8
     maquinària i altres béns d'equipament   1.592,4   51,3   3,39,1
     material de transport i altres béns de capital   801,1   31,0   4,05,1
Béns intermedis   14.843,5   688,6   4,913,1
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   522,9   -23,4   -4,34,9
     prod.energètics i industrials   14.320,6   712,0   5,213,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes han augmentat un 5,2% interanual al desembre del 2017. Per destinació econòmica, i amb relació a un any enrere, mostren increments les compres de béns de consum (6,5%), les de béns intermedis (5%), i les de béns de capital (1,5%) . A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 3,6% interanual. En el conjunt de l'any 2017, les importacions catalanes han crescut un 8,3% i les espanyoles un 10,5%, respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Importacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: