Importacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   6.317,9   -337,3   -5,18,7
Béns de consum   2.117,8   -103,5   -4,74,6
     aliments, begudes i tabac   417,2   17,7   4,47,2
     altres béns de consum   1.700,6   -121,3   -6,74,0
Béns de capital   442,6   16,7   3,917,2
     maquinària i altres béns d'equipament   300,8   11,5   4,015,9
     material de transport i altres béns de capital   141,8   5,2   3,819,9
Béns intermedis   3.757,5   -250,4   -6,210,2
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   175,0   -49,3   -22,0-1,5
     prod.energètics i industrials   3.582,5   -201,1   -5,310,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   22.995,0   113,0   0,512,4
Béns de consum   6.204,3   -288,3   -4,43,0
     aliments, begudes i tabac   1.664,1   27,6   1,77,6
     altres béns de consum   4.540,2   -315,8   -6,51,5
Béns de capital   2.060,6   40,9   2,012,1
     maquinària i altres béns d'equipament   1.307,1   -64,5   -4,78,8
     material de transport i altres béns de capital   753,5   105,4   16,319,0
Béns intermedis   14.730,1   360,4   2,516,9
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   464,8   -52,3   -10,1-7,2
     prod.energètics i industrials   14.265,3   412,7   3,017,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes han disminuït un 5,1% interanual a l'abril del 2017. Per destinació econòmica, i amb relació a un any enrere, mostren decrements tant les compres de béns de consum (-4,7%), com les de béns intermedis (-6,2%), mentre que les de béns de capital augmenten un 3,9%. A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 0,5% interanual. En els primers quatre mesos del 2017, les importacions catalanes han augmentat un 8,7% i les espanyoles un 12,4%, respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 4 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: