Importacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.011,1   562,8   8,711,0
Béns de consum   2.338,4   73,4   3,25,9
     aliments, begudes i tabac   366,1   3,1   0,95,4
     altres béns de consum   1.972,3   70,3   3,76,0
Béns de capital   520,9   107,8   26,122,9
     maquinària i altres béns d'equipament   333,0   56,1   20,323,8
     material de transport i altres béns de capital   187,9   51,7   38,021,1
Béns intermedis   4.151,8   381,6   10,112,6
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   219,0   34,0   18,418,3
     prod.energètics i industrials   3.932,8   347,6   9,712,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   24.681,6   2.529,9   11,415,1
Béns de consum   6.636,9   -214,2   -3,13,2
     aliments, begudes i tabac   1.594,3   26,2   1,76,7
     altres béns de consum   5.042,7   -240,4   -4,52,1
Béns de capital   1.963,6   201,6   11,411,8
     maquinària i altres béns d'equipament   1.336,3   157,2   13,314,0
     material de transport i altres béns de capital   627,4   44,3   7,67,1
Béns intermedis   16.081,1   2.542,5   18,821,3
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   528,7   -15,9   -2,91,6
     prod.energètics i industrials   15.552,3   2.558,5   19,722,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes han crescut un 8,7% interanual al febrer del 2017. Per destinació econòmica, i amb relació a un any enrere, augmenten tant les compres de béns de consum (3,2%), com les de béns de capital (26,1%) i les de béns intermedis (10,1%). A Espanya, les compres a l'exterior augmenten un 11,4% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 5 de maig del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: