Importacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   6.072,0   485,3   8,79,2
Béns de consum   2.305,3   157,7   7,36,9
     aliments, begudes i tabac   443,6   23,9   5,77,5
     altres béns de consum   1.861,7   133,8   7,76,7
Béns de capital   401,5   60,3   17,711,8
     maquinària i altres béns d'equipament   289,6   53,1   22,511,6
     material de transport i altres béns de capital   111,9   7,2   6,912,1
Béns intermedis   3.365,3   267,2   8,610,3
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   319,4   53,8   20,34,4
     prod.energètics i industrials   3.045,8   213,4   7,510,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   22.464,3   2.258,2   11,211,6
Béns de consum   6.934,2   269,0   4,05,7
     aliments, begudes i tabac   1.832,9   51,8   2,97,8
     altres béns de consum   5.101,3   217,1   4,45,0
Béns de capital   1.797,8   200,9   12,610,4
     maquinària i altres béns d'equipament   1.289,3   174,2   15,610,5
     material de transport i altres béns de capital   508,5   26,6   5,510,2
Béns intermedis   13.732,3   1.788,3   15,014,6
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   719,1   185,8   34,82,7
     prod.energètics i industrials   13.013,2   1.602,5   14,015,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes han augmentat un 8,7% interanual a l'agost del 2017. Per destinació econòmica, i amb relació a un any enrere, mostren increments tant les compres de béns de consum (7,3%) com les de béns de capital (17,7%) i les de béns intermedis (8,6%). A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 11,2% interanual. En els vuit primers mesos del 2017, les importacions catalanes han crescut un 9,2% i les espanyoles un 11,6%, respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 3 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: