Importacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.275,8   357,6   5,29,3
Béns de consum   2.462,1   122,6   5,26,5
     aliments, begudes i tabac   461,3   30,9   7,28,2
     altres béns de consum   2.000,8   91,7   4,86,1
Béns de capital   491,3   -31,9   -6,111,7
     maquinària i altres béns d'equipament   333,5   -41,2   -11,09,2
     material de transport i altres béns de capital   157,7   9,3   6,317,4
Béns intermedis   4.322,4   267,0   6,610,6
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   243,5   57,1   30,61,2
     prod.energètics i industrials   4.078,9   209,8   5,411,2
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   25.237,9   1.200,0   5,011,8
Béns de consum   6.961,3   142,4   2,15,0
     aliments, begudes i tabac   1.768,3   5,1   0,37,9
     altres béns de consum   5.193,0   137,4   2,74,1
Béns de capital   2.142,0   16,3   0,811,0
     maquinària i altres béns d'equipament   1.468,1   69,6   5,09,7
     material de transport i altres béns de capital   673,8   -53,3   -7,313,6
Béns intermedis   16.134,6   1.041,2   6,915,1
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   563,1   55,0   10,8-4,9
     prod.energètics i industrials   15.571,5   986,2   6,815,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes han augmentat un 5,2% interanual al juny del 2017. Per destinació econòmica, i amb relació a un any enrere, mostren increments tant les compres de béns de consum (5,2%) com les de béns intermedis (6,6%), mentre que les de béns de capital disminueixen un 6,1%. A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 5% interanual. En el primer semestre del 2017, les importacions catalanes han crescut un 9,3% i les espanyoles un 11,8%, respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 6 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: