Exportacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.124,2   100,0   31,3   0,62,0
Unió Europea (UE-28)   3.203,2   62,5   79,4   2,53,3
     Alemanya   554,3   10,8   -0,6   -0,12,1
     França   779,7   15,2   26,0   3,56,9
     Itàlia   428,3   8,4   26,2   6,55,7
     Portugal   351,4   6,9   -32,5   -8,5-3,5
     Regne Unit   270,5   5,3   -11,0   -3,9-4,3
Altres països i territoris d'Europa   360,3   7,0   -11,2   -3,05,1
     Suïssa   157,3   3,1   -8,3   -5,05,8
Amèrica del Nord   234,5   4,6   56,5   31,71,5
     Estats Units d'Amèrica   212,5   4,1   54,5   34,50,4
Amèrica Central i del Sud   351,9   6,9   -18,7   -5,1-7,8
Resta del món   974,2   19,0   -74,6   -7,1-0,2
     Japó   68,9   1,3   -20,5   -22,9-3,1
     Xina   111,2   2,2   6,9   6,79,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   20.731,3   100,0   575,8   2,91,7
Unió Europea (UE-28)   13.180,6   63,6   617,3   4,94,1
     Alemanya   2.083,2   10,0   32,1   1,66,1
     França   3.039,4   14,7   174,9   6,1-0,5
     Itàlia   1.561,7   7,5   141,6   10,08,7
     Portugal   1.505,5   7,3   33,9   2,31,5
     Regne Unit   1.344,4   6,5   -79,7   -5,65,1
Altres països i territoris d'Europa   1.109,3   5,4   21,2   1,91,5
     Suïssa   285,5   1,4   -34,5   -10,82,5
Amèrica del Nord   1.171,2   5,6   167,9   16,70,3
     Estats Units d'Amèrica   1.060,1   5,1   159,2   17,7-0,7
Amèrica Central i del Sud   1.215,7   5,9   -153,5   -11,2-10,4
Resta del món   4.054,4   19,6   -77,1   -1,9-2,1
     Japó   186,8   0,9   -28,6   -13,3-2,6
     Xina   443,6   2,1   74,1   20,013,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 0,6% interanual al desembre del 2016. Les vendes a la Unió Europea mostren un increment del 2,5% respecte a un any enrere. Amb relació als principals països membres, es destaca el creixement d'Itàlia (6,5%), mentre que el decrement més intens el mostra Portugal (-8,5%). Pel que fa a les vendes a altres àrees, només mostra variacions positives Amèrica del Nord (31,7%). En sentit contrari disminueixen les vendes a altres països i territoris d'Europa (-3%), Amèrica Central i del Sud (-5,1%) i la resta del món (-7,1%). A Espanya, les exportacions creixen un 2,9% respecte un any enrere. En termes acumulats, Catalunya creix un 2% i Espanya un 1,7%, respecte al conjunt de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 3 de març del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T