Exportacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.720,9   100,0   363,1   6,82,2
Unió Europea (UE-28)   3.797,8   66,4   290,8   8,33,4
     Alemanya   711,0   12,4   55,6   8,52,3
     França   889,4   15,5   84,2   10,57,1
     Itàlia   528,3   9,2   52,6   11,15,7
     Portugal   374,9   6,6   -6,8   -1,8-3,0
     Regne Unit   333,0   5,8   11,3   3,5-4,3
Altres països i territoris d'Europa   456,9   8,0   72,5   18,95,8
     Suïssa   178,6   3,1   6,6   3,86,7
Amèrica del Nord   218,2   3,8   35,1   19,1-1,0
     Estats Units d'Amèrica   195,0   3,4   30,9   18,8-2,3
Amèrica Central i del Sud   336,4   5,9   1,0   0,3-8,1
Resta del món   911,6   15,9   -36,3   -3,80,5
     Japó   62,8   1,1   -11,5   -15,4-0,8
     Xina   120,7   2,1   16,1   15,49,2
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   23.506,9   100,0   1.851,5   8,51,6
Unió Europea (UE-28)   15.920,0   67,7   1.572,1   11,04,0
     Alemanya   2.894,9   12,3   385,5   15,46,5
     França   3.662,5   15,6   529,5   16,9-1,0
     Itàlia   1.908,4   8,1   232,0   13,88,6
     Portugal   1.603,9   6,8   79,0   5,21,5
     Regne Unit   1.670,9   7,1   -15,3   -0,96,0
Altres països i territoris d'Europa   1.350,4   5,7   60,6   4,71,5
     Suïssa   347,5   1,5   5,1   1,53,7
Amèrica del Nord   1.105,8   4,7   86,0   8,4-1,1
     Estats Units d'Amèrica   977,1   4,2   64,7   7,1-2,3
Amèrica Central i del Sud   1.294,2   5,5   28,7   2,3-10,3
Resta del món   3.836,5   16,3   104,1   2,8-2,2
     Japó   183,0   0,8   -35,6   -16,3-1,6
     Xina   418,2   1,8   45,8   12,312,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 6,8% interanual al novembre del 2016. Les vendes a la Unió Europea mostren un increment del 8,3% respecte a un any enrere. Amb relació als principals països membres, només mostra decrements Portugal (-1,8%). Pel que fa a les vendes a altres àrees, mostren variacions positives: Altres països i territoris d'Europa (18,9%), Amèrica del Nord (19,1%) i Amèrica Central i del Sud (0,3%). En sentit contrari disminueixen les vendes a la resta del món (-3,8%). A Espanya, les exportacions creixen un 8,5% respecte un any enrere. En termes acumulats, Catalunya creix un 2,2% i Espanya un 1,6%, respecte al període gener-novembre del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2016): 6 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T