Exportacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.456,5   100,0   332,3   6,58,7
Unió Europea (UE-28)   3.429,9   62,9   226,6   7,17,2
     Alemanya   590,3   10,8   36,0   6,52,8
     França   869,3   15,9   89,6   11,57,3
     Itàlia   461,3   8,5   33,0   7,76,6
     Portugal   372,7   6,8   21,3   6,17,0
     Regne Unit   270,9   5,0   0,4   0,23,1
Altres països i territoris d'Europa   411,1   7,5   50,9   14,112,5
     Suïssa   173,4   3,2   16,0   10,26,5
Amèrica del Nord   236,5   4,3   1,9   0,820,7
     Estats Units d'Amèrica   215,1   3,9   2,6   1,221,2
Amèrica Central i del Sud   356,8   6,5   4,9   1,47,9
Resta del món   1.022,2   18,7   48,0   4,910,5
     Japó   63,2   1,2   -5,7   -8,35,1
     Xina   133,5   2,4   22,2   20,017,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   21.970,7   100,0   1.239,4   6,08,9
Unió Europea (UE-28)   14.278,8   65,0   1.098,1   8,38,0
     Alemanya   2.426,4   11,0   343,2   16,57,7
     França   3.462,9   15,8   423,6   13,98,1
     Itàlia   1.642,7   7,5   81,0   5,29,6
     Portugal   1.639,4   7,5   133,9   8,99,1
     Regne Unit   1.325,2   6,0   -19,3   -1,4-1,1
Altres països i territoris d'Europa   1.203,5   5,5   94,2   8,511,6
     Suïssa   298,1   1,4   12,6   4,43,3
Amèrica del Nord   1.236,3   5,6   65,1   5,610,0
     Estats Units d'Amèrica   1.109,7   5,1   49,6   4,710,0
Amèrica Central i del Sud   1.264,8   5,8   49,1   4,013,7
Resta del món   3.987,3   18,1   -67,1   -1,79,5
     Japó   168,5   0,8   -18,3   -9,81,7
     Xina   469,0   2,1   25,4   5,724,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 6,5% interanual al desembre del 2017. Les vendes a la Unió Europea mostren un increment del 7,1% respecte a un any enrere. Amb relació als principals països membres, es destaca el creixement de França (11,5%) i Itàlia (7,7%), entre d'altres. Pel que fa a les vendes a altres àrees, totes elles mostren variacions positives: altres països i territoris d'Europa (14,1%), Amèrica del Nord (0,8%), Amèrica Central i del Sud (1,4%) i la resta del món (4,9%). A Espanya, les exportacions creixen un 6% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: