Exportacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.510,0   100,0   -156,0   -2,89,2
Unió Europea (UE-28)   3.663,5   66,5   -81,4   -2,27,3
     Alemanya   611,4   11,1   -60,2   -9,01,6
     França   856,4   15,5   -87,2   -9,24,3
     Itàlia   583,4   10,6   58,6   11,213,4
     Portugal   377,5   6,9   4,2   1,18,8
     Regne Unit   275,5   5,0   -44,4   -13,94,6
Altres països i territoris d'Europa   392,9   7,1   -38,7   -9,08,7
     Suïssa   180,1   3,3   -42,6   -19,14,7
Amèrica del Nord   219,7   4,0   42,7   24,129,4
     Estats Units d'Amèrica   192,8   3,5   31,0   19,227,9
Amèrica Central i del Sud   289,2   5,2   -13,2   -4,44,1
Resta del món   944,6   17,1   -65,4   -6,514,6
     Japó   65,2   1,2   -2,7   -4,03,3
     Xina   111,7   2,0   -10,5   -8,625,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   21.796,2   100,0   -448,5   -2,09,8
Unió Europea (UE-28)   14.224,9   65,3   -503,7   -3,48,8
     Alemanya   2.305,3   10,6   -228,5   -9,05,1
     França   3.412,7   15,7   -69,7   -2,07,8
     Itàlia   1.757,9   8,1   -39,2   -2,217,1
     Portugal   1.570,1   7,2   92,3   6,29,5
     Regne Unit   1.349,2   6,2   -315,2   -18,9-0,9
Altres països i territoris d'Europa   1.283,5   5,9   1,2   0,112,2
     Suïssa   325,3   1,5   -74,7   -18,72,5
Amèrica del Nord   1.096,2   5,0   2,3   0,213,5
     Estats Units d'Amèrica   955,3   4,4   -20,4   -2,112,5
Amèrica Central i del Sud   1.241,6   5,7   124,4   11,113,4
Resta del món   3.950,0   18,1   -72,7   -1,811,1
     Japó   194,4   0,9   -8,3   -4,15,4
     Xina   450,7   2,1   -8,1   -1,825,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han disminuït un 2,8% interanual a l'abril del 2017. Les vendes a la Unió Europea mostren un decrement del 2,2% respecte a un any enrere. Amb relació als principals països membres, es destaca el creixement d'Itàlia (11,2%). En sentit contrari Regne Unit baixa un 13,9%, entre d'altres. Pel que fa a les vendes a altres àrees, només mostra variacions positives Amèrica del Nord (24,1%), mentre que disminueixen altres països i territoris d'Europa (-9%), Amèrica Central i del Sud (-4,4%) i la resta del món (-6,5%). A Espanya, les exportacions baixen un 2% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 4 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: