Exportacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   6.137,1   100,0   323,4   5,69,5
Unió Europea (UE-28)   4.134,4   67,4   231,5   5,97,8
     Alemanya   711,1   11,6   41,3   6,22,7
     França   1.027,5   16,7   31,6   3,25,4
     Itàlia   547,8   8,9   -15,6   -2,810,5
     Portugal   408,1   6,7   15,9   4,17,7
     Regne Unit   376,9   6,1   19,3   5,45,4
Altres països i territoris d'Europa   474,0   7,7   39,5   9,110,0
     Suïssa   218,1   3,6   21,3   10,85,4
Amèrica del Nord   189,8   3,1   -15,8   -7,731,4
     Estats Units d'Amèrica   175,0   2,9   -8,4   -4,630,5
Amèrica Central i del Sud   339,8   5,5   31,8   10,37,4
Resta del món   999,1   16,3   36,5   3,812,3
     Japó   67,6   1,1   8,0   13,49,1
     Xina   129,5   2,1   2,5   2,018,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   23.978,6   100,0   1.297,4   5,710,0
Unió Europea (UE-28)   16.018,2   66,8   920,8   6,19,6
     Alemanya   2.660,1   11,1   123,4   4,97,5
     França   3.875,8   16,2   308,4   8,68,8
     Itàlia   1.927,3   8,0   94,3   5,115,1
     Portugal   1.722,5   7,2   109,9   6,89,6
     Regne Unit   1.661,5   6,9   -76,7   -4,41,6
Altres països i territoris d'Europa   1.411,4   5,9   144,7   11,412,4
     Suïssa   389,4   1,6   12,4   3,33,5
Amèrica del Nord   1.155,7   4,8   -55,6   -4,610,1
     Estats Units d'Amèrica   998,6   4,2   -77,4   -7,28,6
Amèrica Central i del Sud   1.296,5   5,4   93,9   7,813,5
Resta del món   4.096,7   17,1   193,6   5,010,0
     Japó   184,2   0,8   -15,6   -7,83,3
     Xina   544,8   2,3   99,4   22,327,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 5,6% interanual al juny del 2017. Les vendes a la Unió Europea mostren un increment del 5,9% respecte a un any enrere. Amb relació als principals països membres, es destaca el creixement d'Alemanya (6,2%) i Regne Unit (5,4%), entre d'altres. En sentit contrari Itàlia disminueix un 2,8%. Pel que fa a les vendes a altres àrees, mostren variacions positives altres països i territoris d'Europa (9,1%), Amèrica Central i del Sud (10,3%) i la resta del món (3,8%), mentre que Amèrica del Nord baixa un 7,7%. A Espanya, les exportacions creixen un 5,7% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 6 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: