Inversió estrangera. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   706,8   -80,2   -10,220,7
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   0,1   -0,2   -62,3-52,3
Indústries extractives   0,0   0,0   500,0400,0
Indústries manufactureres   150,8   -40,2   -21,022,0
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   0,0   0,0   8,529,4
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   -3,0   -100,0-96,7
Construcció   49,3   3,9   8,5-71,2
Comerç a l'engròs i al detall   134,6   -118,1   -46,7-5,3
Transport i emmagatzematge   4,9   -4,9   -49,8218,8
Hostaleria   12,6   -28,6   -69,5219,8
Informació i comunicacions   13,6   -45,4   -76,9-86,1
Activitats financeres i d'assegurances   5,9   -22,9   -79,5-54,2
Activitats immobiliàries   133,4   10,5   8,575,9
Activitats professionals, científiques i tècniques   135,7   127,2   ....
Activitats administratives i serveis auxiliars   6,9   0,2   3,537,1
Educació   0,0   -9,4   -99,8-99,7
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,0   -0,1   -96,0-99,7
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   58,9   50,9   ....
Altres serveis   0,0   0,0   314,9..
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   5.734,1   645,7   12,734,0
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   54,3   -17,7   -24,6-20,1
Indústries extractives   0,2   -2,8   -94,0-85,8
Indústries manufactureres   378,9   -1.386,5   -78,5-55,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   12,8   -85,6   -87,0301,2
Aigua, sanejament i gestió de residus   600,2   597,1   ....
Construcció   695,6   383,1   122,6116,4
Comerç a l'engròs i al detall   797,7   325,6   69,079,1
Transport i emmagatzematge   689,5   -14,5   -2,1-28,2
Hostaleria   34,5   -383,6   -91,7-52,5
Informació i comunicacions   77,4   -37,9   -32,8-23,6
Activitats financeres i d'assegurances   518,7   261,5   101,6-6,3
Activitats immobiliàries   704,3   307,8   77,65,5
Activitats professionals, científiques i tècniques   967,5   652,9   207,6172,0
Activitats administratives i serveis auxiliars   123,9   39,3   46,591,4
Educació   0,3   -10,0   -97,5-56,7
Activitats sanitàries i de serveis socials   14,0   -27,7   -66,368,4
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   64,1   44,9   233,078,0
Altres serveis   0,2   -0,1   -36,8..
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.


Comentari

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 706,8 milions d'euros al segon trimestre de l'any 2017, un 10,2% menys que al mateix trimestre de l'any anterior. Les branques econòmiques (segons la CCAE-2009) que han tingut més pes sobre el total invertit han estat les indústries manufactureres i les activitats professionals, científiques i tècniques, amb un 21,3% i un 19,2% respectivament. A Espanya, la inversió estrangera ha sumat 5.734,1 milions d'euros, un 12,7% més que al segon trimestre de 2016.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 20 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: