Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productesM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Exportacions de productes industrials   16.901,1   2.039,7   13,713,7
Nivell tecnològic alt   1.873,2   324,3   20,920,9
     productes farmacèutics   1.359,0   237,8   21,221,2
     productes informàtics, electrònics i òptics   508,2   85,6   20,320,3
     altres   6,0   0,9   17,117,1
Nivell tecnològic mitjà alt   8.241,0   701,2   9,39,3
     productes químics   2.945,2   206,5   7,57,5
     materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles   5.052,6   474,2   10,410,4
     altres   243,1   20,6   9,29,2
Nivell tecnològic mitjà baix   2.521,0   633,0   33,533,5
     cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia   1.388,7   163,4   13,313,3
     productes metàl·lics   485,0   26,5   5,85,8
     altres   647,4   443,1   216,8216,8
Nivell tecnològic baix   4.265,9   381,2   9,89,8
     productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper   3.940,8   357,0   10,010,0
     altres   325,1   24,2   8,08,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Exportacions de productes industrials   61.731,4   7.643,1   14,114,1
Nivell tecnològic alt   5.872,8   577,7   10,910,9
     productes farmacèutics   2.895,0   310,4   12,012,0
     productes informàtics, electrònics i òptics   1.585,2   175,6   12,512,5
     altres   1.392,6   91,7   7,07,0
Nivell tecnològic mitjà alt   27.991,5   2.737,8   10,810,8
     productes químics   6.378,9   856,4   15,515,5
     materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles   20.673,0   1.624,8   8,58,5
     altres   939,6   256,6   37,637,6
Nivell tecnològic mitjà baix   12.699,3   2.508,7   24,624,6
     cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia   7.627,1   977,2   14,714,7
     productes metàl·lics   2.061,7   195,3   10,510,5
     altres   3.010,5   1.336,3   79,879,8
Nivell tecnològic baix   15.167,9   1.818,9   13,613,6
     productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper   14.231,7   1.746,0   14,014,0
     altres   936,1   72,9   8,48,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 16.901,1 milions d'euros al primer trimestre del 2017, quantitat que representa una variació interanual positiva del 13,7%. Es registren increments en els nivells alt (20,9%), mitjà alt (9,3%), mitjà baix (33,5%) i baix (9,8%). Per productes, cal destacar l'augment de les vendes de productes farmacèutics (21,2%). Pel que fa a Espanya, les vendes de productes industrials a l'exterior han augmentat un 14,1%, si es compara amb el mateix període d'un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 7 de juny del 2017.

Més informació a:

 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: