Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productesM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Importacions de productes industrials   17.146,8   195,9   1,24,0
Nivell tecnològic alt   1.982,2   -48,2   -2,41,2
     productes farmacèutics   1.000,1   -8,4   -0,80,2
     productes informàtics, electrònics i òptics   970,5   -47,7   -4,71,6
     altres   11,7   7,9   212,4149,2
Nivell tecnològic mitjà alt   8.047,7   378,2   4,98,3
     productes químics   2.580,9   -158,5   -5,8-0,5
     materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles   5.070,3   502,5   11,013,4
     altres   396,5   34,3   9,510,0
Nivell tecnològic mitjà baix   2.358,8   -157,1   -6,2-5,8
     cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia   1.292,6   -77,7   -5,7-4,0
     productes metàl·lics   449,8   42,4   10,45,5
     altres   616,4   -121,8   -16,5-15,8
Nivell tecnològic baix   4.758,1   23,0   0,53,2
     productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper   4.224,6   -2,8   -0,12,9
     altres   533,5   25,8   5,16,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Importacions de productes industrials   55.556,1   559,6   1,04,3
Nivell tecnològic alt   8.570,7   -251,4   -2,80,9
     productes farmacèutics   3.234,6   -541,8   -14,3-8,1
     productes informàtics, electrònics i òptics   4.255,3   -5,2   -0,11,9
     altres   1.080,9   295,6   37,636,2
Nivell tecnològic mitjà alt   22.975,1   -44,7   -0,24,5
     productes químics   5.802,1   -421,5   -6,8-0,4
     materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles   15.995,5   284,4   1,86,0
     altres   1.177,5   92,5   8,510,3
Nivell tecnològic mitjà baix   8.884,9   447,7   5,34,7
     cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia   5.091,2   -49,3   -1,0-1,8
     productes metàl·lics   1.499,7   102,2   7,38,6
     altres   2.294,0   394,9   20,819,9
Nivell tecnològic baix   15.125,3   407,9   2,85,9
     productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper   13.642,3   341,2   2,65,7
     altres   1.483,0   66,7   4,77,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 17.146,8 milions d'euros al tercer trimestre del 2016, quantitat que suposa un increment interanual de l'1,2%. Segons el seu contingut tecnològic, s'observen increments interanuals en els nivells mitjà alt (4,9%) i en el baix (0,5%). En sentit contrari mostren decrements els nivells alt (-2,4%) i mitjà baix (-6,2%). Per productes, es destaca l'increment de les importacions de materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles (11%). Pel que fa a Espanya, les compres de productes industrials a l'exterior s'incrementen un 1%, si es compara amb el mateix període d'un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 14 de desembre del 2016.

Sèries revisades amb data 20 de gener del 2017.

Més informació a:

 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T