Importacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.583,8   861,4   12,812,8
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   348,5   20,0   6,16,1
Productes energètics; extracció i refinació petroli   871,9   238,6   37,737,7
Alimentació i begudes   493,4   13,2   2,72,7
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   788,6   56,5   7,77,7
Indústries químiques   1.497,7   135,4   9,99,9
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   429,7   67,1   18,518,5
Maquinària i equips mecànics   406,2   14,1   3,63,6
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   187,0   -13,4   -6,7-6,7
Equips elèctrics i electrònics   536,7   -4,8   -0,9-0,9
Vehicles de motor i altres materials de transport   1.225,5   269,7   28,228,2
Resta branques d'activitat   797,3   66,1   9,09,0
No classificats   1,4   -0,9   -39,3-39,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   26.765,0   2.190,2   8,98,9
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   1.039,0   65,8   6,86,8
Productes energètics; extracció i refinació petroli   4.353,5   486,2   12,612,6
Alimentació i begudes   1.924,5   77,4   4,24,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   2.291,0   76,8   3,53,5
Indústries químiques   3.661,6   431,3   13,413,4
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   1.723,7   144,1   9,19,1
Maquinària i equips mecànics   1.482,3   68,1   4,84,8
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   821,1   42,3   5,45,4
Equips elèctrics i electrònics   1.884,4   126,6   7,27,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   4.132,6   298,8   7,87,8
Resta branques d'activitat   3.433,6   369,7   12,112,1
No classificats   17,8   3,2   22,122,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes augmenten un 12,8% al gener del 2018, respecte a un any enrere. Per branques econòmiques, es destaquen els increments dels productes energètics; extracció i refinació petroli (37,7%) i dels vehicles de motor i altres materials de transport (28,2%). En sentit contrari, disminueixen les màquines d'oficina, instruments precisió i òptica (-6,7%), entre d'altres. A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 8,9% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 6 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Importacions. Per branques d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: