Importacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.275,8   357,6   5,29,3
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   328,1   48,6   17,4-1,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli   547,5   125,2   29,756,2
Alimentació i begudes   572,0   57,6   11,211,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   722,3   24,0   3,44,5
Indústries químiques   1.384,2   97,0   7,56,5
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   412,9   29,4   7,718,5
Maquinària i equips mecànics   435,5   -62,7   -12,61,8
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   206,5   -28,5   -12,19,2
Equips elèctrics i electrònics   498,3   -37,9   -7,17,5
Vehicles de motor i altres materials de transport   1.297,8   56,7   4,63,4
Resta branques d'activitat   867,5   49,7   6,18,4
No classificats   3,2   -1,4   -30,4-1,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   25.237,9   1.200,0   5,011,8
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   910,7   -28,7   -3,1-8,0
Productes energètics; extracció i refinació petroli   2.919,6   410,2   16,347,1
Alimentació i begudes   1.948,6   118,2   6,517,9
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   1.929,4   -3,8   -0,23,4
Indústries químiques   3.533,9   248,6   7,64,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   1.676,6   177,7   11,922,3
Maquinària i equips mecànics   1.674,8   -63,0   -3,63,1
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   791,5   -20,1   -2,58,0
Equips elèctrics i electrònics   1.813,1   50,9   2,95,5
Vehicles de motor i altres materials de transport   4.727,6   162,5   3,67,9
Resta branques d'activitat   3.298,4   156,3   5,013,2
No classificats   13,6   -8,8   -39,4-44,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes augmenten un 5,2% al juny del 2017, respecte a un any enrere. Per branques econòmiques, es destaquen els increments de productes energètics; extracció i refinació petroli (29,7%) i d'agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (17,4%). En sentit contrari, disminueixen maquinària i equips mecànics (-12,6%) i màquines d'oficina, instruments precisió i òptica (-12,1%), entre d'altres. A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 5% interanual. En el primer semestre del 2017, les importacions catalanes han crescut un 9,3% i les espanyoles un 11,8%, si es compara amb el mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 6 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per branques d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: