Importacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.186,9   643,7   9,81,9
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   293,2   -79,4   -21,3-4,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli   513,6   88,3   20,8-25,1
Alimentació i begudes   561,2   81,2   16,92,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   704,0   47,4   7,24,1
Indústries químiques   1.324,0   54,2   4,3-0,2
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   380,7   30,2   8,6-4,0
Maquinària i equips mecànics   407,1   33,2   8,912,1
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   295,6   53,8   22,3-0,8
Equips elèctrics i electrònics   633,8   115,8   22,410,0
Vehicles de motor i altres materials de transport   1.296,3   160,1   14,114,6
Resta branques d'activitat   773,0   57,3   8,01,7
No classificats   4,5   1,3   42,174,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   24.753,2   1.248,1   5,3-0,9
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   953,4   -129,9   -12,02,5
Productes energètics; extracció i refinació petroli   2.837,0   85,5   3,1-25,9
Alimentació i begudes   1.960,8   221,6   12,74,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   1.996,6   175,6   9,67,6
Indústries químiques   3.320,2   79,1   2,4-2,8
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   1.565,1   202,1   14,80,6
Maquinària i equips mecànics   1.601,1   70,0   4,66,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   954,5   49,3   5,41,4
Equips elèctrics i electrònics   2.063,4   187,2   10,02,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   4.330,2   60,1   1,47,6
Resta branques d'activitat   3.143,7   265,4   9,21,5
No classificats   27,5   -17,8   -39,315,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes mostren un increment del 9,8% al novembre del 2016, respecte a un any enrere. Per branques econòmiques, augmenten els equips elèctrics i electrònics (22,4%), i màquines d'oficina, instruments precisió i òptica (22,3%), entre d'altres. En sentit contrari, només mostren decrements les compres d'agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (-21,3%). A Espanya, les compres a l'exterior augmenten un 5,3% interanual. En els primers onze mesos del 2016, les importacions catalanes han crescut un 1,9% i les espanyoles han disminuït un 0,9%, si es compara amb el mateix període del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2016): 6 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per branques d'activitat. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T