Importacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.011,1   562,8   8,711,0
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   291,5   22,5   8,48,6
Productes energètics; extracció i refinació petroli   629,9   335,4   113,968,5
Alimentació i begudes   437,9   -17,4   -3,85,9
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   726,1   -30,5   -4,02,8
Indústries químiques   1.285,7   -45,8   -3,43,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   397,9   55,4   16,215,2
Maquinària i equips mecànics   403,5   19,1   5,011,8
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   241,4   52,3   27,619,9
Equips elèctrics i electrònics   578,7   111,9   24,022,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   1.249,9   33,3   2,73,1
Resta branques d'activitat   766,9   26,9   3,67,6
No classificats   1,8   -0,3   -14,9-17,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   24.681,6   2.529,9   11,415,1
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   913,9   -111,3   -10,9-7,3
Productes energètics; extracció i refinació petroli   3.657,1   1.733,0   90,181,7
Alimentació i begudes   1.684,4   157,2   10,319,8
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   2.021,7   -135,2   -6,31,8
Indústries químiques   3.231,1   -213,8   -6,20,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   1.602,0   268,0   20,123,7
Maquinària i equips mecànics   1.517,9   74,0   5,16,5
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   767,3   84,2   12,314,3
Equips elèctrics i electrònics   1.713,0   60,4   3,76,5
Vehicles de motor i altres materials de transport   4.570,8   404,0   9,79,8
Resta branques d'activitat   2.990,4   222,8   8,112,1
No classificats   12,0   -13,5   -52,9-63,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes mostren un increment del 8,7% al febrer del 2017, respecte a un any enrere. Per branques econòmiques, augmenten els productes energètics; extracció i refinació petroli (113,9%), i les màquines d'oficina, instruments precisió i òptica (27,6%), entre d'altres. En sentit contrari, mostren decrements l'alimentació i begudes (-3,8%), el tèxtil, confecció, cuir i calçat (-4%) i les indústries químiques (-3,4%). A Espanya, les compres a l'exterior augmenten un 11,4% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 5 de maig del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per branques d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: