Importacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   6.317,9   -337,3   -5,18,7
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   258,1   -60,2   -18,9-3,7
Productes energètics; extracció i refinació petroli   459,7   62,5   15,758,7
Alimentació i begudes   495,0   21,7   4,69,3
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   660,3   -11,5   -1,71,9
Indústries químiques   1.239,5   -154,7   -11,15,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   366,1   26,1   7,716,6
Maquinària i equips mecànics   396,4   -7,8   -1,99,3
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   201,0   2,2   1,113,3
Equips elèctrics i electrònics   520,6   44,1   9,212,9
Vehicles de motor i altres materials de transport   948,4   -280,1   -22,80,7
Resta branques d'activitat   768,3   21,5   2,96,2
No classificats   4,7   -0,9   -15,9-12,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   22.995,0   113,0   0,512,4
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   872,6   -114,0   -11,6-9,4
Productes energètics; extracció i refinació petroli   2.981,2   653,5   28,159,7
Alimentació i begudes   1.705,9   136,7   8,718,6
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   1.798,5   -38,9   -2,11,8
Indústries químiques   3.115,5   -324,0   -9,42,5
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   1.553,0   184,2   13,522,9
Maquinària i equips mecànics   1.469,4   -103,6   -6,65,1
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   729,1   -51,6   -6,66,9
Equips elèctrics i electrònics   1.635,9   37,6   2,45,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   3.753,8   -632,4   -14,46,2
Resta branques d'activitat   3.362,9   376,0   12,613,8
No classificats   17,2   -10,4   -37,8-51,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes disminueixen 5,1% a l'abril del 2017, respecte a un any enrere. Per branques econòmiques, augmenten els productes energètics; extracció i refinació petroli (15,7%), i equips elèctrics i electrònics (9,2%), entre d'altres. En sentit contrari, es destaca el decrement dels vehicles de motor i altres materials de transport (-22,8%). A Espanya, les compres a l'exterior augmenten un 0,5% interanual. En els primers quatre mesos del 2017, les importacions catalanes han crescut un 8,7% i les espanyoles un 12,4%, si es compara amb el mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 4 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per branques d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: