Importacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   6.243,3   143,7   2,42,0
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   343,0   13,8   4,2-4,1
Productes energètics; extracció i refinació petroli   485,4   17,7   3,8-23,0
Alimentació i begudes   551,9   67,0   13,83,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   678,1   9,9   1,53,9
Indústries químiques   1.057,6   -76,9   -6,8-0,7
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   307,9   11,9   4,0-3,4
Maquinària i equips mecànics   401,7   26,7   7,111,6
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   266,8   13,0   5,1-0,2
Equips elèctrics i electrònics   524,0   50,9   10,810,1
Vehicles de motor i altres materials de transport   939,3   11,4   1,213,6
Resta branques d'activitat   681,3   -6,6   -1,01,5
No classificats   6,4   4,9   338,584,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   23.178,2   1.228,8   5,6-0,4
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   1.020,1   -18,4   -1,82,1
Productes energètics; extracció i refinació petroli   2.963,1   449,5   17,9-23,0
Alimentació i begudes   1.830,7   145,2   8,64,6
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   1.876,3   39,2   2,17,1
Indústries químiques   2.864,5   -241,4   -7,8-3,2
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   1.295,2   94,9   7,91,1
Maquinària i equips mecànics   1.600,0   90,4   6,06,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   987,0   53,0   5,71,9
Equips elèctrics i electrònics   1.882,3   48,0   2,62,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   4.015,5   483,5   13,78,1
Resta branques d'activitat   2.807,5   77,6   2,81,6
No classificats   36,1   7,2   25,115,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes mostren un increment del 2,4% al desembre del 2016, respecte a un any enrere. Per branques econòmiques, augmenten alimentació i begudes (13,8%) i equips elèctrics i electrònics (10,8%), entre d'altres. En sentit contrari, mostren decrements les compres de les indústries químiques (-6,8%). A Espanya, les compres a l'exterior augmenten un 5,6% interanual. En el conjunt de l'any 2016, les importacions catalanes han crescut un 2% i les espanyoles han disminuït un 0,4%, si es compara amb el mateix període del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 3 de març del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per branques d'activitat. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T