Importacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   6.072,0   485,3   8,79,2
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   393,4   39,5   11,20,3
Productes energètics; extracció i refinació petroli   497,0   97,3   24,449,8
Alimentació i begudes   509,9   9,2   1,88,8
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   837,5   44,0   5,65,3
Indústries químiques   1.067,9   38,0   3,76,3
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   311,3   49,8   19,018,9
Maquinària i equips mecànics   348,3   32,7   10,33,2
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   177,7   18,0   11,37,5
Equips elèctrics i electrònics   451,4   45,3   11,29,0
Vehicles de motor i altres materials de transport   813,5   72,3   9,84,0
Resta branques d'activitat   658,7   42,4   6,98,6
No classificats   5,6   -3,3   -36,8-15,2
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   22.464,3   2.258,2   11,211,6
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   1.060,7   91,9   9,5-4,2
Productes energètics; extracció i refinació petroli   2.909,1   339,1   13,238,8
Alimentació i begudes   1.969,8   182,7   10,216,5
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   2.440,9   95,4   4,14,0
Indústries químiques   2.891,1   252,8   9,64,5
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   1.316,0   188,0   16,721,5
Maquinària i equips mecànics   1.256,3   53,7   4,53,3
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   789,1   145,7   22,79,9
Equips elèctrics i electrònics   1.601,8   85,2   5,66,1
Vehicles de motor i altres materials de transport   3.180,4   453,3   16,68,9
Resta branques d'activitat   3.029,5   391,7   14,813,3
No classificats   19,7   -21,3   -52,0-45,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2016 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes augmenten un 8,7% a l'agost del 2017, respecte a un any enrere. Per branques econòmiques, es destaquen els increments de productes energètics; extracció i refinació petroli (24,4%) i de metal·lúrgia i productes metàl·lics (19%). A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 11,2% interanual. En els vuit primers mesos del 2017, les importacions catalanes han crescut un 9,2% i les espanyoles un 11,6%, si es compara amb el mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 3 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per branques d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: