Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concursM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Deutors concursats   335   7   2,13,7
Per naturalesa jurídica    
     persones físiques sense activitat empresarial   116   25   27,549,2
     empreses concursades   219   -18   -7,6-9,2
Per tipus de concurs    
     voluntari   322   4   1,33,6
     necessari   13   3   30,04,5
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Deutors concursats   1.457   60   4,34,1
Per naturalesa jurídica    
     persones físiques sense activitat empresarial   268   -2   -0,717,0
     empreses concursades   1.189   62   5,51,5
Per tipus de concurs    
     voluntari   1.359   62   4,84,3
     necessari   98   -2   -2,02,5
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Les dades són provisionals a partir del tercer trimestre del 2015.


Comentari

El nombre de deutors concursats ha estat de 335 a Catalunya en el segon trimestre del 2017, quantitat que suposa un increment del 2,1% respecte al mateix període del 2016. El nombre d'empreses concursades ha disminuït un 7,6% interanual. Per tipus de concurs, tant el voluntari com el necessari mostren increments, de l'1,3% interanual i del 30% respectivament. A Espanya, el nombre de deutors ha pujat un 4,3% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 3 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs. Indicadors anuals. Idescat.
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: