Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concursM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Deutors concursats   287   15   5,55,5
Per naturalesa jurídica    
     persones físiques sense activitat empresarial   81   40   97,697,6
     empreses concursades   206   -25   -10,8-10,8
Per tipus de concurs    
     voluntari   277   17   6,56,5
     necessari   10   -2   -16,7-16,7
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Deutors concursats   1.319   50   3,93,9
Per naturalesa jurídica    
     persones físiques sense activitat empresarial   263   79   42,942,9
     empreses concursades   1.056   -29   -2,7-2,7
Per tipus de concurs    
     voluntari   1.213   43   3,73,7
     necessari   106   7   7,17,1
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Les dades són provisionals a partir del tercer trimestre del 2015.


Comentari

El nombre de deutors concursats ha estat de 287 a Catalunya en el primer trimestre del 2017, quantitat que suposa un increment del 5,5% respecte al mateix període del 2016. El nombre d'empreses concursades ha disminuït un 10,8% interanual. Per tipus de concurs, el voluntari mostra un increment del 6,5% interanual, mentre que el concurs necessari presenta un decrement del -16,7%. A Espanya, el nombre de deutors ha pujat un 3,9% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 9 de maig del 2017.

Més informació a:

 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs. Indicadors anuals. Idescat.
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: