Producte interior brut (Base 2010). DemandaM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor en preus corrents (M€)        Variació en volum (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
PIB   215.722   224.751   234.651   3,8   3,63,4
Demanda interna   190.818   196.670   206.123   4,8   2,73,1
     Consum de les llars   117.065   120.171   125.650   3,7   2,42,4
     Consum de les adm. públiques (1)   34.613   34.956   35.985   5,3   0,92,4
     Formació bruta de capital (2)   39.140   41.543   44.488   8,0   5,25,6
          FBCF (béns d'equipament i altres actius)   24.108   25.368   26.826   7,7   4,45,4
          FBCF (construcció)   14.263   15.361   16.688   4,4   6,45,1
Saldo amb l'exterior (3) (4)   24.904   28.081   28.529   -0,4   1,30,7
     Saldo amb l'estranger (4)   12.309   13.370   15.217   0,4   0,41,0
          Exportacions totals amb l'estranger   82.728   85.647   92.435   4,4   4,86,3
               Exportacions de béns i serveis   71.035   73.451   79.235   4,9   4,96,4
               Consum dels estrangers en el territori   11.693   12.196   13.200   1,2   4,35,8
          Importacions totals amb l'estranger   70.419   72.277   77.217   3,9   4,54,4
               Importacions de béns i serveis   67.403   69.023   73.546   3,8   4,24,0
               Consum dels residents a l'estranger   3.016   3.254   3.671   6,8   9,712,0

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2017
        Valor en preus corrents (M€)        Variació en volum (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
PIB   1.079.998   1.118.522   1.163.662   3,4   3,33,1
Demanda interna (5)   1.055.485   1.084.774   1.132.630   4,0   2,62,9
     Consum de les llars   614.840   632.736   659.274   3,0   2,92,4
     Consum de les adm. públiques (1) (5)   220.418   222.877   227.299   2,3   1,21,6
     Formació bruta de capital (2)   220.227   229.161   246.057   8,7   3,15,5
          FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5)   106.500   111.934   118.387   9,4   4,25,4
          FBCF (construcció)   107.716   111.711   120.789   3,8   2,44,6
Saldo amb l'exterior (4) (5)   24.513   33.748   31.032   -0,4   0,70,3
          Exportacions totals amb l'estranger   355.752   368.515   396.725   4,2   4,85,0
               Exportacions de béns i serveis (5)   313.465   322.126   345.251   4,2   4,14,5
               Consum dels estrangers en el territori   42.287   46.389   51.474   4,2   9,78,5
          Importacions totals amb l'estranger   331.239   334.767   365.693   5,9   2,74,7
               Importacions de béns i serveis (5)   317.578   319.532   348.803   5,8   2,24,4
               Consum dels residents a l'estranger   13.661   15.235   16.890   10,4   13,410,0

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.

(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.

(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.

(4) Aportació al creixement del PIB.

(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Comentari

El producte interior brut (PIB) amb base 2010 va presentar un increment en volum d'un 3,4% l'any 2017 a Catalunya. Per components de la demanda, s'observa un increment de la despesa interna (3,1%), i l'aportació del sector exterior al PIB va créixer un 0,7%. A Espanya el PIB va pujar un 3,1% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema Europeu de Comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: