Producte interior brut (Base 2010). Oferta. AvançM RSS 

L'indicador Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta. Avanç proporciona una estimació inicial de la variació anual del PIB i és el resultat de l'agregació dels valors del PIB dels quatre trimestres de l'any de referència. Aquesta estimació serà substituïda, posteriorment, pels resultats que ofereixen els Comptes econòmics anuals de Catalunya.

La informació només estarà disponible entre el mes de febrer del 2018 i el mes de març del 2018, quan es faci pública l'evolució anual del PIB de Catalunya dels Comptes econòmics anuals de Catalunya.

Les dates de publicació es concretaran al calendari de difusió del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: