Habitatges en construcció (visats d'obra)M RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Habitatges en construcció   12.428   14.474   16.678   27,6   16,515,2
Habitatges acabats   4.636   2.987   7.133   -19,0   -35,6138,8
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Habitatges en construcció   76.542   92.135   109.047   30,2   20,418,4
Habitatges acabats   45.152   40.119   54.610   -3,6   -11,136,1
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

El nombre de visats d'obra va augmentar un 15,2% anual a Catalunya l'any 2017. Pel que fa als habitatges acabats es registra un increment del 138,8% si es compara amb l'any anterior. A Espanya, el nombre de visats d'obra creix un 18,4% i el nombre d'habitatges acabats un 36,1% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 28 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Habitatges en construcció (visats d'obra). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T

Sou aquí: