Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexeM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   2.547,0   2.653,5   2.747,3   1,4   4,23,5
Agricultura   22,1   22,8   31,0   13,9   3,135,9
Indústria   532,9   538,4   547,5   4,9   1,01,7
Construcció   125,3   124,7   140,4   3,3   -0,512,6
Serveis   1.866,7   1.967,6   2.028,5   0,2   5,43,1
Homes   1.290,2   1.342,1   1.385,7   3,0   4,03,3
Agricultura   19,9   18,5   26,5   17,6   -7,343,7
Indústria   374,6   380,4   384,4   5,6   1,51,1
Construcció   113,9   111,2   123,5   3,7   -2,411,1
Serveis   781,8   832,0   851,2   1,4   6,42,3
Dones   1.256,8   1.311,5   1.361,6   -0,1   4,33,8
Agricultura   2,2   4,3   4,5   -11,4   98,22,7
Indústria   158,4   158,0   163,1   3,1   -0,23,2
Construcció   11,4   13,5   16,9   -0,4   18,824,8
Serveis   1.084,9   1.135,6   1.177,2   -0,6   4,73,7
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   14.773,5   15.228,2   15.715,1   3,4   3,13,2
Agricultura   447,5   479,7   513,1   4,4   7,27,0
Indústria   2.228,5   2.267,4   2.384,2   4,9   1,75,2
Construcció   734,5   752,0   806,7   8,1   2,47,3
Serveis   11.363,1   11.729,2   12.011,1   2,8   3,22,4
Homes   7.708,3   7.951,3   8.202,1   4,0   3,23,2
Agricultura   351,0   378,7   401,3   7,1   7,96,0
Indústria   1.663,8   1.703,2   1.779,6   4,4   2,44,5
Construcció   670,8   683,7   726,5   9,2   1,96,3
Serveis   5.022,8   5.185,8   5.294,7   3,0   3,22,1
Dones   7.065,2   7.276,9   7.512,9   2,8   3,03,2
Agricultura   96,5   101,0   111,8   -4,4   4,610,7
Indústria   564,7   564,2   604,6   6,4   -0,17,2
Construcció   63,7   68,3   80,2   -2,2   7,317,4
Serveis   6.340,3   6.543,4   6.716,4   2,6   3,22,6
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població assalariada a Catalunya va augmentar un 3,5% anual l'any 2017. Per sectors econòmics, cal destacar el creixement del 3,1% dels serveis, atès que apleguen el major nombre d'assalariats. També van mostrar increments respecte a un any enrere l'agricultura (35,9%), la indústria (1,7%) i la construcció (12,6%). A Espanya, la població assalariada va créixer un 3,2% respecte al 2016.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: