Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. 2016
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Índex general   100,1   99,9   100,0   0,1   -0,20,1
Aliments i begudes no alcohòliques   96,6   98,4   100,0   0,1   1,81,7
Begudes alcohòliques i tabac   98,5   99,6   100,0   1,2   1,10,4
Vestit i calçat   98,9   99,3   100,0   0,2   0,40,7
Habitatge   105,4   103,7   100,0   1,7   -1,5-3,6
Parament de casa   98,9   99,0   100,0   -0,1   0,21,0
Medicina   99,7   99,8   100,0   0,7   0,10,2
Transports   106,9   102,0   100,0   -1,1   -4,5-2,0
Comunicacions   99,4   97,5   100,0   -6,1   -1,82,5
Esbarjo i cultura   100,5   100,6   100,0   -0,7   0,1-0,6
Ensenyament   97,7   98,9   100,0   0,9   1,31,1
Hotels, cafès i restaurants   97,8   98,7   100,0   0,5   1,01,3
Altres béns i serveis   96,1   98,0   100,0   1,6   2,02,0
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Índex general   100,7   100,2   100,0   -0,2   -0,5-0,2
Aliments i begudes no alcohòliques   97,5   98,6   100,0   -0,3   1,21,4
Begudes alcohòliques i tabac   98,2   99,5   100,0   1,4   1,40,5
Vestit i calçat   99,0   99,4   100,0   0,1   0,30,6
Habitatge   106,7   104,4   100,0   1,3   -2,1-4,2
Parament de casa   100,1   99,8   100,0   -0,5   -0,20,2
Medicina   100,1   100,2   100,0   0,1   0,1-0,2
Transports   106,9   102,1   100,0   -0,9   -4,5-2,1
Comunicacions   99,3   97,5   100,0   -6,1   -1,82,6
Esbarjo i cultura   101,3   101,0   100,0   -1,4   -0,4-1,0
Ensenyament   98,3   99,4   100,0   1,8   1,10,6
Hotels, cafès i restaurants   98,1   98,9   100,0   0,5   0,81,1
Altres béns i serveis   96,9   98,4   100,0   1,0   1,61,6
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Comentari

Amb la base 2011=100, la mitjana anual de l'IPC l'any 2015 va variar un 0,1% a Catalunya i un -0,2% a Espanya. Per grups de productes, a Catalunya s'observa que els més inflacionistes van ser comunicacions (2,5%) i altres béns i serveis (2%). En sentit contrari, només van baixar preus l'habitatge (-3,6%), els transports (-2%) i l'esbarjo i cultura (-0,6%). A Espanya, els increments anuals més intensos es van registrar en comunicacions (2,6%), altres béns i serveis (1,6%) i aliments i begudes no alcohòliques (1,4%). Per altra banda habitatge mostra la reducció de preus més elevada (-4,2%).

Data de publicació:

Darrer període (2016): 13 de gener del 2017.

Sèries revisades amb data 15 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: