Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupacióM RSS 

Catalunya. 2014
        Valor        Variació (%)
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Salari brut anual mitjà   27.447,71   20.324,88      23.927,17   -0,9   -2,0-1,3
directors i gerents   62.484,31   49.027,50 *   57.610,33   5,8   -2,83,4
professionals científics i intel·lectuals   37.628,79   29.475,96      32.573,36   1,6   2,11,0
tècnics i professionals de suport   32.772,89   24.403,22      28.775,24   -0,4   -7,5-5,0
empleats oficina, comptables i administratius   24.462,50   18.919,31      20.846,66   -1,1   -2,0-0,3
treballadors restauració, personals i venedors   21.549,30   13.762,39      16.734,26   5,6   -7,5-1,1
treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres   ..   ..      ..   ..   ....
artesans, treballadors indústries i construcció   23.942,52   17.562,60 *   23.382,89   ..   ....
operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors   24.708,90   20.599,64      23.976,11   4,9   10,76,0
ocupacions elementals   17.031,96   10.667,83      13.750,67   -4,8   -9,3-5,5
Guany mitjà per hora   16,87   13,84      15,45   -1,6   -0,7-1,2
directors i gerents   37,41   29,30      34,47   8,3   -3,04,8
professionals científics i intel·lectuals   24,25   20,00      21,66   0,8   -0,5-0,7
tècnics i professionals de suport   19,75   15,59      17,82   -1,6   -4,7-4,2
empleats oficina, comptables i administratius   14,80   11,87      12,92   -3,0   -4,0-2,5
treballadors restauració, personals i venedors   13,89   9,88      11,51   4,0   -3,20,9
treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres   ..   ..      ..   ..   ....
artesans, treballadors indústries i construcció   14,18   11,24      13,94   -2,3   4,5-0,6
operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors   14,82   12,28      14,36   3,9   10,55,1
ocupacions elementals   10,66   8,85      9,85   -4,9   -4,1-3,8
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual d'estructura salarial de l'INE.

* Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats).

Notes:

- A partir del 2010 les dades es classifiquen segons la nova Classificació catalana d'ocupacions 2011, és per aquest motiu que els resultats no són directament comparables amb els dels períodes anteriors.

- Les dades per als anys 2004 a 2009 es van revisar el 26 de setembre de 2016, atès que contenien errors de càrrega.

Amunt
Espanya. 2014
        Valor        Variació (%)
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Salari brut anual mitjà   25.727,24   19.744,82   22.858,17   0,2   1,20,7
directors i gerents   56.422,49   45.540,99   52.512,99   2,4   1,11,8
professionals científics i intel·lectuals   37.363,45   29.675,75   32.860,27   0,7   0,50,3
tècnics i professionals de suport   31.150,02   24.641,22   28.232,05   0,4   -1,3-0,9
empleats oficina, comptables i administratius   23.511,29   18.391,03   20.183,57   2,8   1,92,6
treballadors restauració, personals i venedors   19.522,20   13.725,39   15.929,47   1,3   -1,80,1
treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres   18.340,90   ..   18.273,16   0,7   ..0,3
artesans, treballadors indústries i construcció   22.050,52   16.595,40   21.641,23   ..   ....
operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors   22.075,01   17.720,24   21.514,23   2,7   2,92,9
ocupacions elementals   16.287,69   11.179,06   13.388,46   -1,7   -3,7-2,1
Guany mitjà per hora   15,84   13,56   14,80   -0,2   2,61,1
directors i gerents   33,30   27,25   31,15   2,2   1,51,8
professionals científics i intel·lectuals   23,88   20,00   21,66   1,1   1,41,1
tècnics i professionals de suport   18,84   15,54   17,40   0,4   -0,5-0,5
empleats oficina, comptables i administratius   14,24   11,66   12,59   0,9   1,01,3
treballadors restauració, personals i venedors   12,54   9,85   10,94   0,8   1,51,8
treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres   11,57   ..   11,51   3,8   ..2,9
artesans, treballadors indústries i construcció   13,04   10,45   12,86   0,2   2,80,9
operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors   13,27   11,11   13,00   1,4   3,81,8
ocupacions elementals   10,45   9,23   9,83   -0,9   -0,2-0,3
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual d'estructura salarial de l'INE.


Notes:

- A partir del 2010 les dades es classifiquen segons la nova Classificació catalana d'ocupacions 2011, és per aquest motiu que els resultats no són directament comparables amb els dels períodes anteriors.

- Les dades per als anys 2004 a 2009 es van revisar el 26 de setembre de 2016, atès que contenien errors de càrrega.


Comentari

L'any 2014, el salari brut anual a Catalunya va variar un -1,3% respecte a l'any anterior segons l'Enquesta anual d'estructura salarial. Per sexes, el salari brut anual de les dones va disminuir un 2%,i el dels homes un 0,9%. Considerant ambdós sexes, l'ocupació en què el salari va registrar un increment més intens va ser la dels operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors (6% interanual). També va augmentar el salari brut dels directius administració i empreses (3,4%) i dels professionals científics i intel·lectuals (1%). La resta d'ocupacions van registrar decrements interanuals. Pel que fa a Espanya, el salari brut anual va augmentar un 0,7%.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 6 de juliol del 2016.

Sèries revisades amb data 19 de desembre del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per dimensió de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics T

Sou aquí: