Exportacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total exportacions   60.313,7   63.906,3   65.160,6   2,3   6,02,0
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   1.442,5   1.710,5   1.652,2   1,3   18,6-3,0
Productes energètics; extracció i refinació petroli   1.607,2   1.507,2   1.284,2   20,8   -6,2-12,6
Alimentació i begudes   6.926,4   7.459,5   8.013,4   2,8   7,77,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   5.522,0   5.688,4   5.505,4   9,6   3,0-3,1
Indústries químiques   14.700,8   15.358,3   15.536,7   1,4   4,51,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   3.728,3   3.843,7   3.744,5   -5,1   3,1-3,1
Maquinària i equips mecànics   3.819,3   4.026,6   4.157,9   -7,3   5,43,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   843,4   1.022,5   1.034,5   2,2   21,21,8
Equips elèctrics i electrònics   3.698,5   3.920,9   4.137,1   8,6   6,05,9
Vehicles de motor i altres materials de transport   10.241,6   11.403,9   12.088,1   4,0   11,36,8
Resta branques d'activitat   7.036,9   7.433,5   7.500,4   1,2   5,6-0,3
No classificats   746,7   531,3   506,1   -14,2   -28,9-0,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total exportacions   240.581,8   249.794,4   254.530,2   2,0   3,81,7
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   14.175,0   15.929,1   16.322,9   1,5   12,43,2
Productes energètics; extracció i refinació petroli   15.612,1   10.898,4   8.813,3   2,9   -30,2-18,5
Alimentació i begudes   24.539,7   26.004,6   28.161,4   5,6   6,08,1
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   16.497,7   17.740,2   19.194,7   8,8   7,55,5
Indústries químiques   32.243,7   33.478,1   32.850,2   4,0   3,8-1,7
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   21.941,1   22.380,0   21.533,1   -1,4   2,0-3,8
Maquinària i equips mecànics   14.886,3   16.055,5   15.621,6   -5,1   7,9-2,9
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   2.909,5   3.352,2   3.520,1   8,9   15,24,2
Equips elèctrics i electrònics   11.502,0   12.740,6   13.183,5   -2,8   10,83,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   49.183,8   55.088,9   59.512,0   3,4   12,07,8
Resta branques d'activitat   27.485,0   28.814,9   29.445,6   0,2   4,81,4
No classificats   9.606,0   7.312,0   6.371,9   -2,4   -23,9-9,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

L'any 2016, segons dades provisionals, Catalunya va exportar mercaderies per valor de 65.160,6 milions d'euros, xifra que suposa un increment anual del 2%. Destaca l'increment del 7,2% d'alimentació i begudes, seguit de l'augment de vehicles de motor i altres materials de transport (6,8%). En sentit contrari, registren decrements productes energètics; extracció i refinació de petroli (-12,6%), entre d'altres. A Espanya, les exportacions van créixer un 1,7%, si es compara amb l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 3 de març del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per branques d'activitat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: