Exportacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total exportacions   60.313,7   63.906,3   65.161,0   2,3   6,02,0
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   1.442,5   1.710,5   1.661,7   1,3   18,6-2,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli   1.607,2   1.507,2   1.316,1   20,8   -6,2-12,7
Alimentació i begudes   6.926,4   7.459,5   8.001,0   2,8   7,77,3
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   5.522,0   5.688,4   5.472,5   9,6   3,0-3,8
Indústries químiques   14.700,8   15.358,3   15.516,8   1,4   4,51,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   3.728,3   3.843,7   3.786,1   -5,1   3,1-1,5
Maquinària i equips mecànics   3.819,3   4.026,6   4.230,3   -7,3   5,45,1
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   843,4   1.022,5   1.034,9   2,2   21,21,2
Equips elèctrics i electrònics   3.698,5   3.920,9   4.123,3   8,6   6,05,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   10.241,6   11.403,9   12.124,1   4,0   11,36,3
Resta branques d'activitat   7.036,9   7.433,5   7.422,7   1,2   5,6-0,1
No classificats   746,7   531,3   471,3   -14,2   -28,9-11,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total exportacions   240.581,8   249.794,4   256.393,4   2,0   3,82,6
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   14.175,0   15.929,1   16.396,1   1,5   12,42,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli   15.612,1   10.898,4   8.933,2   2,9   -30,2-18,0
Alimentació i begudes   24.539,7   26.004,6   28.158,9   5,6   6,08,3
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   16.497,7   17.740,2   19.115,3   8,8   7,57,8
Indústries químiques   32.243,7   33.478,1   32.893,4   4,0   3,8-1,7
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   21.941,1   22.380,0   21.626,6   -1,4   2,0-3,4
Maquinària i equips mecànics   14.886,3   16.055,5   15.629,6   -5,1   7,9-2,7
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   2.909,5   3.352,2   3.453,0   8,9   15,23,0
Equips elèctrics i electrònics   11.502,0   12.740,6   13.151,4   -2,8   10,83,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   49.183,8   55.088,9   61.263,4   3,4   12,011,2
Resta branques d'activitat   27.485,0   28.814,9   29.262,9   0,2   4,81,6
No classificats   9.606,0   7.312,0   6.509,6   -2,4   -23,9-11,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Comentari

L'any 2016, segons dades definitives, Catalunya va exportar mercaderies per valor de 65.161 milions d'euros, xifra que suposa un increment anual del 2%. Destaca l'increment del 7,3% d'alimentació i begudes, seguit de l'augment de vehicles de motor i altres materials de transport (6,3%). En sentit contrari, registren decrements els productes energètics, extracció i refinació de petroli (-12,7%), entre d'altres. A Espanya, les exportacions van créixer un 2,6%, si es compara amb l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 3 de març del 2017.

Sèries revisades amb data 20 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per branques d'activitat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: