Importacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total importacions   76.988,2   78.158,9   84.883,8   5,6   1,58,3
Béns de consum   25.119,0   26.958,5   28.920,9   17,7   7,37,2
     aliments, begudes i tabac   4.590,9   4.953,7   5.239,5   6,6   7,95,8
     altres béns de consum   20.528,1   22.004,8   23.681,3   20,5   7,27,6
Béns de capital   5.259,6   5.479,3   5.886,1   15,5   4,26,7
     maquinària i altres béns d'equipament   3.615,7   3.716,8   4.046,3   15,1   2,87,7
     material de transport i altres béns de capital   1.643,9   1.762,5   1.839,8   16,5   7,24,4
Béns intermedis   46.609,6   45.721,1   50.076,8   -0,9   -1,99,2
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   2.894,5   2.617,0   2.813,7   5,5   -9,66,6
     prod.energètics i industrials   43.715,1   43.104,1   47.263,1   -1,2   -1,49,4
No classificats   0,0   0,0   0,0   ..   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total importacions   274.772,3   273.778,6   301.870,1   3,5   -0,410,5
Béns de consum   75.019,2   80.434,7   85.121,5   14,7   7,25,8
     aliments, begudes i tabac   19.392,7   20.443,0   21.691,7   10,9   5,46,5
     altres béns de consum   55.626,4   59.991,7   63.429,8   16,1   7,85,5
Béns de capital   22.624,7   23.931,9   25.820,2   21,2   5,87,8
     maquinària i altres béns d'equipament   15.452,9   15.921,0   17.467,4   17,4   3,09,1
     material de transport i altres béns de capital   7.171,7   8.010,9   8.352,7   30,3   11,75,1
Béns intermedis   177.128,5   169.412,1   190.928,4   -2,4   -4,413,1
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   6.638,1   6.414,6   6.742,9   6,5   -3,44,9
     prod.energètics i industrials   170.490,4   162.997,5   184.185,5   -2,7   -4,413,4
No classificats   0,0   0,0   0,0   ..   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, Catalunya va importar mercaderies per valor de 84.883,8 milions d'euros, xifra que representa un augment anual del 8,3%. Per destinació econòmica, mostren increments tant els béns de consum (7,2%) com els de capital (6,7%) i els intermedis (9,2%). A Espanya, les importacions van créixer un 10,5% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Importacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: