Importacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total importacions   76.988,2   78.158,9   84.883,8   5,6   1,58,3
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   3.935,0   3.731,2   3.828,4   5,9   -5,22,4
Productes energètics; extracció i refinació petroli   6.272,8   4.850,7   6.803,3   -27,6   -22,740,7
Alimentació i begudes   5.695,0   5.921,4   6.248,8   6,1   4,05,5
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   8.325,5   8.594,0   8.959,0   14,2   3,24,3
Indústries químiques   15.317,0   15.208,4   16.257,3   0,6   -0,77,1
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   4.257,2   4.064,3   4.773,1   7,9   -4,516,2
Maquinària i equips mecànics   4.503,8   4.926,9   5.043,0   17,5   9,40,8
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   2.600,8   2.576,8   2.540,2   13,5   -0,9-1,9
Equips elèctrics i electrònics   5.404,7   6.030,2   6.657,3   8,9   11,69,1
Vehicles de motor i altres materials de transport   11.866,2   13.322,0   14.126,5   24,0   12,35,9
Resta branques d'activitat   8.772,0   8.862,4   9.599,4   9,1   1,08,2
No classificats   38,2   70,6   47,6   297,0   84,7-32,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total importacions   274.772,3   273.778,6   301.870,1   3,5   -0,410,5
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   11.587,6   11.767,0   11.474,6   10,5   1,5-2,5
Productes energètics; extracció i refinació petroli   37.860,2   29.418,7   38.905,2   -29,9   -22,332,8
Alimentació i begudes   19.640,8   20.566,6   23.217,6   7,2   4,713,1
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   22.867,5   24.524,8   25.306,3   12,3   7,23,3
Indústries químiques   39.651,7   38.502,7   40.542,0   6,9   -2,95,5
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   16.553,8   16.627,8   19.599,0   6,0   0,417,5
Maquinària i equips mecànics   17.515,6   18.399,6   18.827,5   17,6   5,01,8
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   9.313,6   9.323,9   10.079,9   17,8   0,17,2
Equips elèctrics i electrònics   20.085,0   20.463,5   21.877,0   15,5   1,95,7
Vehicles de motor i altres materials de transport   44.576,4   47.807,4   52.102,7   20,3   7,29,0
Resta branques d'activitat   34.771,5   36.002,7   39.732,8   7,8   3,512,4
No classificats   348,7   373,9   205,6   91,7   7,2-46,2
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, Catalunya va importar mercaderies per valor de 84.883,8 milions d'euros, xifra que suposa un increment anual del 8,3%. Per branques d'activitat cal destacar els augments de productes energètics; extracció i refinació de petroli (40,7%) i de metal·lúrgia i productes metàl·lics (16,2%). En sentit contrari, màquines d'oficina, instruments precisió i òptica mostra un decrement de l'1,9%. A Espanya, les importacions del 2017 van créixer un 10,5% en relació amb l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Importacions. Per branques d'activitat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: