Importacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total importacions   72.908,7   76.988,2   78.349,4   7,4   5,62,0
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   3.715,4   3.935,0   3.740,3   5,8   5,9-4,1
Productes energètics; extracció i refinació petroli   8.663,1   6.272,8   4.834,5   0,0   -27,6-23,0
Alimentació i begudes   5.369,3   5.695,0   5.923,4   6,1   6,13,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   7.288,3   8.325,5   8.590,4   13,2   14,23,9
Indústries químiques   15.221,5   15.317,0   15.177,4   6,6   0,6-0,7
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   3.944,0   4.257,2   4.108,8   7,2   7,9-3,4
Maquinària i equips mecànics   3.832,8   4.503,8   5.001,8   8,7   17,511,6
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   2.291,6   2.600,8   2.589,8   2,7   13,5-0,2
Equips elèctrics i electrònics   4.964,3   5.404,7   6.101,6   11,2   8,910,1
Vehicles de motor i altres materials de transport   9.568,4   11.866,2   13.343,2   11,4   24,013,6
Resta branques d'activitat   8.040,4   8.772,0   8.868,0   8,6   9,11,5
No classificats   9,6   38,2   70,3   -7,7   297,084,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total importacions   265.556,6   274.772,3   273.284,2   5,2   3,5-0,4
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   10.483,3   11.587,6   11.762,9   5,0   10,52,1
Productes energètics; extracció i refinació petroli   54.004,8   37.860,2   29.295,2   -5,2   -29,9-23,0
Alimentació i begudes   18.318,0   19.640,8   20.520,3   1,5   7,24,6
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   20.368,1   22.867,5   24.499,9   13,7   12,37,1
Indústries químiques   37.078,1   39.651,7   38.415,5   3,0   6,9-3,2
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   15.623,7   16.553,8   16.680,6   5,6   6,01,1
Maquinària i equips mecànics   14.891,3   17.515,6   18.494,7   12,7   17,66,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   7.905,2   9.313,6   9.400,0   8,7   17,81,9
Equips elèctrics i electrònics   17.386,2   20.085,0   20.693,2   7,9   15,52,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   37.066,6   44.576,4   47.793,1   17,7   20,38,1
Resta branques d'activitat   32.249,3   34.771,5   35.346,9   6,4   7,81,6
No classificats   181,9   348,7   382,0   -25,0   91,715,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

L'any 2016, segons dades provisionals, Catalunya va importar mercaderies per valor de 78.349,4 milions d'euros, xifra que suposa un creixement anual del 2%. Per branques d'activitat cal destacar els augments de vehicles de motor i altres materials de transport (13,6%) i maquinària i equips mecànics (11,6%). En sentit contrari, el decrement més intens el mostren productes energètics; extracció i refinació petroli (-23%). A Espanya, les importacions del 2016 van disminuir un 0,4% en relació amb l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 3 de març del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per branques d'activitat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: