Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productesM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Importacions de productes industrials   68.438,2   71.002,4   75.762,9   8,6   3,76,4
Nivell tecnològic alt   8.439,2   8.726,4   9.307,8   9,1   3,46,1
     productes farmacèutics   4.113,1   4.198,4   4.344,2   7,5   2,12,7
     productes informàtics, electrònics i òptics   4.305,3   4.479,1   4.911,9   11,5   4,09,3
     altres   20,8   48,9   51,7   -55,8   134,57,1
Nivell tecnològic mitjà alt   32.208,1   34.314,8   36.395,4   10,8   6,55,8
     productes químics   11.194,9   10.999,8   11.900,6   -1,7   -1,78,8
     materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles   19.479,0   21.665,0   22.688,0   19,9   11,23,9
     altres   1.534,2   1.649,9   1.806,8   6,7   7,59,9
Nivell tecnològic mitjà baix   9.942,8   9.520,2   10.704,8   -1,2   -4,312,0
     cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia   5.589,3   5.439,2   6.239,9   8,0   -2,714,7
     productes metàl·lics   1.647,4   1.703,3   1.882,6   8,9   3,48,0
     altres   2.706,2   2.377,7   2.582,4   -19,7   -12,18,7
Nivell tecnològic baix   17.848,0   18.441,0   19.354,8   10,7   3,34,9
     productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper   15.795,2   16.253,0   16.958,4   9,8   2,94,3
     altres   2.052,7   2.188,0   2.396,4   17,7   6,69,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Importacions de productes industrials   223.497,3   232.561,7   248.512,8   10,2   4,16,7
Nivell tecnològic alt   36.973,4   37.367,1   40.504,0   17,9   1,17,8
     productes farmacèutics   14.439,9   13.749,4   13.655,1   14,7   -4,8-0,7
     productes informàtics, electrònics i òptics   18.524,7   18.499,9   19.905,6   16,2   -0,16,4
     altres   4.008,8   5.117,8   6.943,3   41,7   27,735,8
Nivell tecnològic mitjà alt   97.227,8   100.506,2   106.068,4   13,4   3,45,4
     productes químics   25.169,8   24.703,2   26.736,5   2,9   -1,98,6
     materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles   67.413,5   70.625,2   73.853,0   18,1   4,84,3
     altres   4.644,5   5.177,7   5.479,0   10,5   11,56,6
Nivell tecnològic mitjà baix   34.236,9   36.594,7   39.717,4   -4,4   6,98,4
     cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia   21.137,6   21.234,9   24.351,1   7,3   0,514,5
     productes metàl·lics   5.697,8   6.092,3   6.634,2   10,9   6,98,1
     altres   7.401,5   9.267,5   8.732,1   -32,4   25,2-5,4
Nivell tecnològic baix   55.059,1   58.093,7   62.222,9   10,1   5,57,3
     productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper   49.443,8   52.033,6   55.805,0   9,6   5,27,4
     altres   5.615,3   6.060,0   6.417,9   14,9   7,96,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, les importacions de productes industrials de Catalunya van ascendir a 75.762,9 milions d'euros, un 6,4% més que l'any anterior. Per contingut tecnològic creixen tant el nivell alt (6,1%), com el mitjà alt (5,8%), el mitjà baix (12%) i el baix (4,9%). Es destaca el creixement de cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia (14,7%). Pel que fa a Espanya, les importacions de productes industrials van registrar un increment del 6,7%.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de març del 2018.

Més informació a:

 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: