Establiments. Per sectors d'activitat i dimensióM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   648.065   656.832   670.254   -0,5   1,42,0
Indústria   42.422   41.729   41.130   -2,2   -1,6-1,4
Construcció   80.761   79.631   80.318   -3,5   -1,40,9
Serveis   524.882   535.472   548.806   0,1   2,02,5
       
Sense assalariats   357.209   369.415   382.701   0,7   3,43,6
1-9   256.232   252.305   250.946   -1,9   -1,5-0,5
10-49   29.018   29.298   30.592   -3,7   1,04,4
50-199   4.618   4.758   4.952   -2,4   3,04,1
200 o més   988   1.056   1.063   3,7   6,90,7
Unitats: Establiments.

Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.


Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   3.527.412   3.598.795   3.653.493   -0,8   2,01,5
Indústria   230.159   227.681   225.241   -2,4   -1,1-1,1
Construcció   438.230   435.759   436.607   -3,9   -0,60,2
Serveis   2.859.023   2.935.355   2.991.645   -0,1   2,71,9
       
Sense assalariats   1.905.545   1.995.660   2.039.799   0,1   4,72,2
1-9   1.454.973   1.433.412   1.436.479   -1,5   -1,50,2
10-49   140.515   142.775   149.202   -4,2   1,64,5
50-199   21.489   21.886   22.770   -4,5   1,84,0
200 o més   4.890   5.062   5.243   2,3   3,53,6
Unitats: Establiments.

Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).


Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).


Comentari

El nombre d'establiments a Catalunya a 1 de gener del 2016 ha estat de 670.254, dada que suposa un increment respecte a l'any anterior (2%). Per sectors, baixa només la indústria (-1,4%), mentre que els serveis i la construcció registren increments del 2,5% i del 0,9% respectivament. Per nombre d'assalariats, el nombre d'establiments puja respecte a l'any anterior en el cas dels sense assalariats (3,6%), dels que tenen entre 10 i 49 assalariats (4,4%), dels que tenen entre 50 i 199 assalariats (4,1%) i dels que tenen 200 o més assalariats (0,7%). A Espanya, el nombre d'establiments ha variat un 1,5% anual, fins a situar-se en 3.653.493.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 11 d'octubre del 2016.

Més informació a:

 Estadística d'empreses i establiments. Idescat. Anual.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Empreses. Per sectors d'activitat, dimensió i condició jurídica T
 Establiments. Per sectors d'activitat i dimensió T
 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió T

Sou aquí: