Empreses. Per sectors d'activitat, dimensió i condició jurídicaM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   586.443   594.498   606.512   -0,7   1,42,0
Indústria   37.977   37.208   36.568   -2,5   -2,0-1,7
Construcció   74.908   73.837   74.309   -4,2   -1,40,6
Serveis   473.558   483.453   495.635   0,0   2,12,5
       
Sense assalariats   322.762   333.443   344.815   0,0   3,33,4
1-9   233.319   230.236   229.644   -1,2   -1,3-0,3
10-49   23.329   23.603   24.597   -4,0   1,24,2
50-199   4.882   5.027   5.236   -5,2   3,04,2
200 o més   2.151   2.189   2.220   0,7   1,81,4
       
Persones físiques   279.572   285.874   297.087   -2,5   2,33,9
Societats anònimes   23.163   22.145   21.259   -4,4   -4,4-4,0
Societats limitades   213.398   213.710   218.761   0,7   0,12,4
Altres   70.310   72.769   69.405   3,8   3,5-4,6
Unitats: Empreses amb establiments a Catalunya.

Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.


Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   3.119.310   3.186.878   3.236.582   -0,9   2,21,6
Indústria   200.835   198.004   195.619   -2,8   -1,4-1,2
Construcció   408.089   405.849   406.682   -4,1   -0,50,2
Serveis   2.510.386   2.583.025   2.634.281   -0,2   2,92,0
       
Sense assalariats   1.672.483   1.754.002   1.791.909   -0,5   4,92,2
1-9   1.316.431   1.299.759   1.305.270   -0,9   -1,30,4
10-49   108.383   110.619   115.917   -4,7   2,14,8
50-199   16.976   17.431   18.263   -5,0   2,74,8
200 o més   5.037   5.067   5.223   -0,8   0,63,1
       
Persones físiques   1.574.729   1.626.938   1.681.838   -2,8   3,33,4
Societats anònimes   92.986   89.392   85.430   -3,7   -3,9-4,4
Societats limitades   1.137.696   1.146.131   1.152.813   1,1   0,70,6
Altres   313.899   324.417   316.501   2,8   3,4-2,4
Unitats: Empreses.

Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).


Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).


Comentari

El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya a 1 de gener del 2016 ha estat de 606.512, dada que suposa un creixement del 2% respecte la mateixa data de l'any anterior. Per sectors, es registren decrements anuals en la indústria (-1,7%), mentre que en els serveis i la construcció es mostren increments del 2,5% i del 0,6% respectivament. Per dimensió de l'empresa destaca el predomini de les microempreses (menys de 10 assalariats) així com la reduïda presència d'empreses grans. Només disminueix el nombre d'empreses entre 1 i 9 assalariats (un 0,3%). Per condició jurídica, pugen les societats limitades (2,4%) i les persones físiques (3,9%), mentre que les societats anònimes baixen un 4%. A Espanya, el nombre d'empreses ha estat de 3.236.582, dada que suposa una taxa de variació interanual de l'1,6%.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 11 d'octubre del 2016.

Més informació a:

 Estadística d'empreses i establiments. Idescat. Anual.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Empreses. Per sectors d'activitat, dimensió i condició jurídica T
 Establiments. Per sectors d'activitat i dimensió T
 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió T

Sou aquí: