Empreses. Per sector d'activitat, dimensió i condició jurídicaM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total   590.629   586.443   594.498   -1,9   -0,71,4
Indústria   38.962   37.977   37.208   -5,3   -2,5-2,0
Construcció   78.180   74.908   73.837   -9,2   -4,2-1,4
Serveis   473.487   473.558   483.453   -0,3   0,02,1
       
Sense assalariats   322.783   322.762   333.443   -4,9   0,03,3
1-9   236.266   233.319   230.236   2,9   -1,2-1,3
10-49   24.295   23.329   23.603   -5,5   -4,01,2
50-199   5.148   4.882   5.027   -4,4   -5,23,0
200 o més   2.137   2.151   2.189   -0,3   0,71,8
       
Persones físiques   286.791   279.572   285.874   -2,5   -2,52,3
Societats anònimes   24.228   23.163   22.145   -7,5   -4,4-4,4
Societats limitades   211.849   213.398   213.710   0,1   0,70,1
Altres   67.761   70.310   72.769   -3,1   3,83,5
Unitats: Empreses amb establiments a Catalunya.

Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.


Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total   3.146.570   3.119.310   3.186.878   -1,7   -0,92,2
Indústria   206.585   200.835   198.004   -3,9   -2,8-1,4
Construcció   425.593   408.089   405.849   -8,0   -4,1-0,5
Serveis   2.514.392   2.510.386   2.583.025   -0,3   -0,22,9
       
Sense assalariats   1.681.588   1.672.483   1.754.002   -4,7   -0,54,9
1-9   1.328.318   1.316.431   1.299.759   3,1   -0,9-1,3
10-49   113.710   108.383   110.619   -6,9   -4,72,1
50-199   17.875   16.976   17.431   -6,6   -5,02,7
200 o més   5.079   5.037   5.067   3,2   -0,80,6
       
Persones físiques   1.619.614   1.574.729   1.626.938   -2,2   -2,83,3
Societats anònimes   96.600   92.986   89.392   -5,8   -3,7-3,9
Societats limitades   1.125.041   1.137.696   1.146.131   0,1   1,10,7
Altres   305.315   313.899   324.417   -3,7   2,83,4
Unitats: Empreses.

Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).


Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).


Comentari

El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya a 1 de gener del 2015 ha estat de 594.498, dada que suposa un creixement de l'1,4%. Per sectors, es registren decrements anuals en la indústria (-2%) i la construcció (-1,4%), mentre que en els serveis es mostra un increment del 2,1%. Per dimensió de l'empresa destaca el predomini de les empreses sense assalariats i les microempreses (entre 1 i 9 assalariats) així com la reduïda presència d'empreses grans. Només disminueix el nombre d'empreses entre 1 i 9 assalariats (un 1,3%). Per condició jurídica, pugen les societats limitades (0,1%) i les persones físiques (2,3%), mentre que les societats anònimes baixen un 4,4%. A Espanya, el nombre d'empreses ha estat de 3.186.878, dada que suposa una taxa de variació interanual del 2,2%.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 7 d'octubre del 2015.

Més informació a:

 Estadística d'empreses i establiments. Idescat. Anual.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Empreses. Per sector d'activitat, dimensió i condició jurídica T
 Establiments. Per sector d'activitat i dimensió T
 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió T