> Versió accessible

Indicadors de la Unió Europea > Treball >

Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe. 2014M 

Indicadors de la Unió Europea | Sèries | En Excel
        Homes        Dones        Total
Catalunya   69,6   62,766,2
Espanya   65,0   54,859,9
Zona euro   73,8   62,768,2
Unió Europea   75,0   63,569,2
Unitats: %.

Font: Idescat (a partir de dades de l'INE) i Eurostat.


Àmbit geogràfic: zona euro (18).

Notes:

- Objectiu UE-28 (75%); objectiu Espanya (74%)

- Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2002-2013 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 6 de febrer del 2015.

Taula completada amb data 12 de maig del 2015.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa T
 Taxa d'activitat. Per sexe T
 Població ocupada. Per sectors T
 Creixement de la població ocupada. Per sexe T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Bretxa salarial entre homes i dones T
 Creixement del cost laboral unitari T

12.05.2015