Unió Europea > Indicadors de la Unió Europea > Treball > Resultats

Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe. 2013M 

Indicadors de la Unió Europea | Sèries | En Excel
        Valor
        Homes        Dones        Total
Catalunya   67,4   60,363,9
Espanya   63,4   53,858,6
Zona euro   73,5   62,067,7
Unió Europea   74,3   62,668,4
Unitats: %.
Font: Idescat (a partir de dades de l'INE) i Eurostat.

Notes:
- Objectiu UE-28 (75%); objectiu Espanya (74%)
- Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2002-2013 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.

Data de publicació:

Darrer període (2013): 26 de maig del 2014.

Sèries d'Espanya, zona euro i Unió Europea revisades en data 2 de desembre del 2014.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa T
 Taxa d'activitat. Per sexe T
 Població ocupada. Per sectors T
 Creixement de la població ocupada. Per sexe T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Bretxa salarial entre homes i dones T
 Creixement del cost laboral unitari T

20.01.2015